W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASOBY DYSPOZYCYJNE to:

w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 18 lit.)ZASOBY OPERATYWNE to:

w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.721

PODBRÓDEK, KLOCEK, KŁĘBUSZEK NERKOWY, PLISA, SKRZYDEŁKO, GRZEBIEŃ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, POPRĘG, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RYZALIT, TEREN ZALEWOWY, SOCYNIANIZM, BAKTERIOLIZYNA, GROT, SEGMENT, GRUPA, SŁUP MILOWY, NOGAWICA, RZEPKA KOLANOWA, STUŁA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, FINGER FOOD, NADAJNIK ISKROWY, AFIKS, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, WIĄZADŁO, CZASZA, OSTRUŻYNA, BOKS, KLUCZ, ODBIÓR, TRIO, IRYGATOR, ZUCHWAŁOŚĆ, KOŁYSKA JUDASZA, MIKRONEZJA, WIEK MŁODZIEŃCZY, ALUMINOGRAFIA, UCHO WEWNĘTRZNE, NERW WZROKOWY, TOM, ALGEBRA LOGIKI, WIEK NASTOLETNI, GOŁĘBICA, KLAPS, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, EDIRNE, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, WIEK DOROSŁY, KOŃCÓWKA, GYOR, WIARA, SOS MALTAŃSKI, BRZESZCZOT, GICZ, OPIŁKI, DRZWI HARMONIJKOWE, WYNIKANIE LOGICZNE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, SOLO, WOLE, OKTANT, CHÓR, NAKOLANEK, SZCZĘKA, WIECZÓR, STOPA, MIKROFON NA TYCZCE, WISIOREK, TEZA, KRUPON, SZCZĘKA, KWAS, PIRACTWO, MEDYKA, CZARNY LUD, WYROSTEK RZĘSKOWY, SZAFKA NOCNA, GARDA, MONOPOL, NUNCJATURA, RAMA, OBSŁUGA, OPŁATEK, ADAPTER, KROSNA, MAJĄTEK TRWAŁY, LASKOWICE OŁAWSKIE, KAFTAN, BARIERA WYJŚCIA, LÓD BRZEGOWY, TOPSEL, PODATEK INFLACYJNY, AUT BRAMKOWY, OCEAN, AULOS, FARMAKOTERAPIA, GRZĘDA, TERMOLOKATOR, KILOKALORIA, WINDSOR, SPISZ, BRODA, MIKROFILTRACJA, WIELKA ROSJA, WOLNE SOŁECTWO, ŁAWA, MISKA, BĄKOWO, PROLOG, KONSOLA, PŁASZCZ, ŚCIANKA, RACHUNEK POMOCNICZY, MŁOT, GOSPODARSTWO TOWAROWE, NAGRODZENIE, STROP, WOAL, LONT, PRAWO BERNOULLIEGO, KOMORA, ŁAŃCUCH, RDZEŃ, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, DENATURACJA BIAŁKA, LABIRYNT, DYNAMO, LICO, CIĄGNIK ZRYWKOWY, LUNETA, REFLEKS, PREZBITERIUM, GETTO, BATYPELAGIAL, ORDYNANS, PAPIER PRZEDRUKOWY, NACIĄG, DORUCHÓW, FUNDUSZ MIESZANY, GAŁKI, FUNKCJA AGREGUJĄCA, LICO, BOKS, PRZYZIEMIE, LUKA INFLACYJNA, EWANGELIA, JĘZOR LODOWCOWY, ZADEK, TERMINATOR, FILIERA, AZJATYCKI TYGRYS, PLASTROM, TUBA, KIL, PACHOLĘ, CHRYSTOLOGIA, OBSADKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, OKAP, OCZKO, POMPA ŁYDKOWA, SZYNKA, ZMIANA, KOMISARZ, RZUT, STÓŁ, SKRZYDŁO, EWANGELIA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, SKARBNIK, POPYT, DOZÓR ELEKTRONICZNY, POKRYWA, WZÓR UŻYTKOWY, AKT, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, KALININ, GRZBIET, WYSZYWANKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ŚCIANA, NEWARK, TYBINKA, NADKŁAD, ZALĄŻNIA, GÓRNICTWO, PESZT, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, TAGER, JURA POLSKA, CIĄGNIK, TAMPICO, TWARZ, DWUNASTA CZĘŚĆ, BIOTOP, ASESOR, OBÓZ ZAGŁADY, NIEBIOSY, POTI, POZYCJA, SKRZYDEŁKO, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, PODPINKA, ZATOKA, KORBKA, KONTYNENT, ZABARWIANIE, ZAKŁADKA, BĘBEN, KEMI, ZAMEK, NIEBO, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DZIOBIEC, KONWIKT, SEKEL, KAPELA, URYWEK, PRZEWODZIK, ÓSEMKA, COKÓŁ, WERS, MICHAŁOWICE, PODBRÓDEK, SANIE, PĘTLA OCIEKOWA, KARPLE, ZEZ ZBIEŻNY, RAMKA CZERPALNICZA, MROZIWO, DOLNA SAKSONIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, OGRODOWIZNA, SKIASKOP, ALEKTROMANCJA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KOLUMNA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, NIEBIOSA, CIAŁO SZKLISTE, OUADDAI, BRZĄKADŁO, MNIEJSZOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, PAKLAK, GWIAZDA, TUNER, ŚLUNSK, DRZEWO MASTYKSOWE, TURYN, ŻEBRO, TAŚMA PRODUKCYJNA, KRAJKA, PTASZEK, ZAGŁÓWEK, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, NUTA, BIEŻNIK, CZŁONEK, GONIEC, PRZEMYSŁ, DOBRE RZĄDZENIE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PODMIOT, PRZEDNÓŻEK, JADZICA, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, IMAK, SEKWENCJA PRIBNOWA, SUPERFILM, KAWERNA, LEJEK, UDZIAŁ, ŁONO, BIBLIOTEKA NAUKOWA, ZACHYŁEK ŁONOWY, LEJ, WYPORNOŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, LAKIER, ŁADOWNIK, HOMOGENIZACJA, LOTNICTWO WOJSKOWE, NATKA, LAGUNA, MIECZ SZYBROWY, GOLONKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, PIKNOMETR, TYBERIADZKIE, BLOK, USTNIK, STAN CZYNNY, TURKI, ?ROZDANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZASOBY DYSPOZYCYJNE w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 18 lit.)
ZASOBY OPERATYWNE w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASOBY DYSPOZYCYJNE
w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 18 lit.).
ZASOBY OPERATYWNE
w górnictwie: część zasobów przemysłowych - pomniejszonych o straty ponoszone przy wydobyciu (na 16 lit.).

Oprócz W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH - POMNIEJSZONYCH O STRATY PONOSZONE PRZY WYDOBYCIU. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x