ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RDZEŃ to:

zasadnicza część reaktora, w której następują przemiany jądrowe, będące źródłem energii w formie promieniowania oraz ciepła (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RDZEŃ

RDZEŃ to:

część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym (na 5 lit.)RDZEŃ to:

istota, treść, jądro czegoś (na 5 lit.)RDZEŃ to:

główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek, wnętrze przedmiotów, które posiadają przekrój cylindryczny, np. kabli, lin itp (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część formy odlewniczej (na 5 lit.)RDZEŃ to:

włókno; tkanka miękiszowa w łodygach roślin i drzew (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.)RDZEŃ to:

w archeologii: surowiak, z którego oddzielono co najmniej jeden odłupek (na 5 lit.)RDZEŃ to:

fizyczna częśc procesora odpowiedzialna za wykonywanie operacji obliczeniowych (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek pocisku, który po zetknięciu z celem wnika z dużą siłą w jego strukturę (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część składowa formy odlewniczej odwzorująca wewnętrzne kształty odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.293

LEGENDA, SALA CHORYCH, FREMENI, GOLFIK, TRĄDZIK, SŁOWIANOZNAWSTWO, KAPISZON, GORĄCZKA REUMATYCZNA, TRASZKA KEYSERLINGA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, GŁOWOTUŁÓW, FOTOGALERIA, FILM S-F, EKSPEKTATYWA, OŚWIECICIEL, NEPER, STRAŻ POŻARNA, OSNOWA GEODEZYJNA, ŻABA DALMATYŃSKA, POZYCJA TESTOWA, TYTULATURA, BATERIA SŁONECZNA, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, PRZECIĄGANIE, NAPIĘTNIK, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, OBLICZENIA INTELIGENTNE, SUMAK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PELONEUSTES, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, PORTKI, POLIGLOBULIA, ELEKTRORECEPCJA, UZIOM, KAWALERYJSKA FANTAZJA, BINGO PIENIĘŻNE, BAWET, NOWOARAMEJSKI, WESTERN, BROŃ BIOLOGICZNA, ANOLIT, SYNSEPAL, PRAWO BUDOWLANE, MUZYKA KONKRETNA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, KONWERSJA , RASZPLA PLAMISTA, PROSCENIUM, GOTHIC METAL, MARZANA FARBIARSKA, BIAŁA MAGIA, ODZIOM, ZESPÓŁ TURCOTA, MASTYKS, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, ŁUPEK MARGLISTY, WYMIOTY, LENIWIEC BRUNATNY, GRUPA, KOCANKA PIASKOWA, PLACEK, ŚRÓDBRZUSZE, OFICER ŻEGLUGI, ROTATOR, ADMINISTRACJA MORSKA, MASER, KLATKA PIERSIOWA, GUMA, ZRAZOWA, NAWŁOĆ, MONOPOL, CYKL INWESTYCYJNY, MILICJA, SKALA KELVINA, GRA W KARTY, FORUM, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, DZIAŁKA REKREACYJNA, MAKAKOWATE, SHORT-TRACK, PAŹ, NADAWCA, SIKORY, KANEFORA, ROŚLINA JEDNOPIENNA, PODNÓŻEK, BIAŁY TRĄD, DWA OGNIE, PILCHOWATE, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, FITOCHEMIA, PAMIĘĆ ULOTNA, WIEK, ZAGÓRZANIN, PODEJŹRZON LANCETOWATY, S/Y, NARAMIENNICA, REJON, KAPNIK, BLITZ, BEREK KUCANY, PŁYTA, ZROŚLAK, BELWEDER, SZELF, LICEUM PLASTYCZNE, MUZYKA, CHWOST, SUŁTANAT, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, KONWERTER, DZIWERÓWKA, APOZYCJA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, SWOSZOWICE, SPONDYLOARTROPATIA, SKÓROSKRZYDŁE, OCHRONA REZERWATOWA, PODUSZKA, RUSINKA, BARKAS, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, KROK, OJCZYZNA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, LAGUNA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, KIEROWNICA, METODA PORÓWNAŃ, BŁONICA NOSA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, PALNIK GAZOWY, WEWNĘTRZNY, ZALĄŻNIA, CIEMNA MATERIA, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, TYSIĘCZNIK, POKÓJ, KĄTOZĘBNE, KORONKA, ŁUK DZIENNY, POPIÓŁ, KORZEŃ, TELEFONIA KOMÓRKOWA, CZEP, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PRZYZIEM, STOPIEŃ TURBINY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, TRAMPOLINA, KONDENSACJA, INFORMACJA NAUKOWA, DERYWACJA FLEKSYJNA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, MARCHEW, KARAFUŁKA, SKRZYNECZKA, BIAŁKO, LIST POLECONY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, JEOGRAFIA, AZOT AMONOWY, KOPYTO, TEMACIK, PRZYGOTOWALNIA, BOCZNICA, ZAPAŁECZKA, EKSPOZYCJA, PODSEKTOR, TABS, SŁOŃCE, SZTUKI PIĘKNE, WAR, SUBTELNOŚĆ, BELLOTTO, JANUSZ KORWIN-MIKKE, LICZNIK GEIGERA, CYRANKA SYBERYJSKA, PINGWINARIUM, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ENTROPIA SWOBODNA, ZNAK KOREKTORSKI, ZAMEK KLINOWY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, OBUDOWA, RDZEŃ, EDDINGTON, MEGATONA, KORPUS, ZWIĄZEK RZĄDU, OKULARY, CYBORIUM, KUCHENKA, KLIRING, CZAKROTERAPIA, KRÓCIEC, JĘZYKI IROKESKIE, EWANGELIA, CIAŁO SZARE, GRZBIET, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, MINIMUM PROGRAMOWE, FRONT, FRANCA, PÓŁROZKROK, KOŚĆ SKOKOWA, PERTA, DENAZYFIKACJA, PRZEMIANA MATERII, PRALNIA CHEMICZNA, PROFESJA ZAKONNA, RAMIA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, HEŁMIATKA, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, KIESZEŃ, WETERYNARIA, LEZGINKA, STRONA TYTUŁOWA, CIS, ANALIZA FUNKCJONALNA, HAFT KRZYŻYKOWY, PODPIS ELEKTRONICZNY, TWORZYWO SZTUCZNE, HYDRAULIKA SIŁOWA, GRUPA CZASOWNIKOWA, TERMORENOWACJA, PAS POOPERACYJNY, TOPIK, SYGNAŁ FONICZNY, BURZA ŚNIEŻNA, KRWIOPIJCA, PUK, EMISJA WTÓRNA, GALICKI, PAREO, SHITSTORM, WEPS, QUETZAL, ELEMENT, ODMIEŃCOWATE, MIGRACJA ZAROBKOWA, KWADRANT, KONGRES WIEDEŃSKI, WOLNY ZAWÓD, PĘD, TAMBUR, WOŁYNIANIN, JEDNOPOLÓWKA, STUŁA, PŁAT CZOŁOWY, KARDAN, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SOLÓWKA, MYKOHETEROTROF, OFICJAŁ, DYSOCJANT, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KARTOGRAFIA, SYBERYNA, KITAJKA, PODSTAWA, ODWÓD, POWIĘŹ, ŻURAWIEC FALISTY, NOC, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, HOKEJ, WIDOWNIA, POWŁOKA KONWERSYJNA, IGŁA, RELACJA SYMETRYCZNA, HIPERTONIA, BEZDUSZNOŚĆ, PRZEGRUPOWANIE, KRATKA ODPŁYWOWA, IBERYSTYKA, SZTUKA ZIEMI, KLINKIER, MARMOZETA BIAŁA, AUKSYNA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, AFEKTYWNOŚĆ, SKLEPIENIE, SKOCZ DŁUGOCZUBY, CZAKRA, TERMINATOR, TERAPIA PRENATALNA, ŁUK REFLEKSYJNY, PODSADKA, PANORAMA, PRASA, KĘDZIERZAWKA, NADRZĘDNIK, KAJMANY, ?POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.293 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RDZEŃ zasadnicza część reaktora, w której następują przemiany jądrowe, będące źródłem energii w formie promieniowania oraz ciepła (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RDZEŃ
zasadnicza część reaktora, w której następują przemiany jądrowe, będące źródłem energii w formie promieniowania oraz ciepła (na 5 lit.).

Oprócz ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZASADNICZA CZĘŚĆ REAKTORA, W KTÓREJ NASTĘPUJĄ PRZEMIANY JĄDROWE, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM ENERGII W FORMIE PROMIENIOWANIA ORAZ CIEPŁA. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x