GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMSZ to:

gra karciana, w której wygrywa ten, kto uzyskał więcej oczek (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.694

MAŁOLETNOŚĆ, TANK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, STER, CIAMAJDOWATOŚĆ, KETEN, TRUJDUPA, ŻARÓWKA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, KUMOTER, STWORZYCIEL, WEDYZM, STOPA PROCENTOWA, POWIDŁO, BUTLA, SŁUGA BOŻY, SUSZARKA, APTECZKA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ŚMIESZKA, DYFTERIA, RUSKOŚĆ, WSCHÓD, MIĘKKIE SERCE, NAMOLNOŚĆ, KWADRANT, KÓŁKO, UMOWA ZLECENIE, CZUWAK AKTYWNY, WOLNY ZAWÓD, CZYTANKA, SYNGIEL, ROSZCZENIE, GARIBALDKA, CHOROBA OLLIERA, MIESZAK, MUŁOWCOWATE, OBROTOWY, WYŁUDZACZ, ORZECH KOKOSOWY, FIGHTER, SZALBIERZ, SPECJACJA FILETYCZNA, KOSIARKA ROTACYJNA, GADY, SZACHY AKTYWNE, PIERWOMSZAKOWCE, DOWÓD REJESTRACYJNY, ROZKŁAD, POLIANDRIA, TAROK, BAZGRAŁA, UMOWA KONTRAKCYJNA, UBOGOŚĆ, DOM DZIECKA, SYNONIM, NAJEM OKAZJONALNY, DESKOROLKOWIEC, IRREALIZM, BEZANMASZT, NADSCENIE, NIEDOBÓR, KASA, CONFIT, SÓL KWAŚNA, CENTRALNE, BAR, KONCERT, KUPER, WYŚCIGI KONNE, CHOROBA ZASADOWA, JUDAIZM, POKER, ANTYFAN, TUBUS, OŚWIECICIEL, DOWCIPNIŚ, ŚWIETLÓWKA, OCZODÓŁ, KYNOTERAPIA, CENTRUM, EKOLOGIA MOLEKULARNA, BURZA ŚNIEŻNA, WIEŚ, LUDZKIE ZOO, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KSYLOGRAFIA, GRA SIECIOWA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, LADACO, MINIKOSZYKÓWKA, WYCISK, NAUKA HUMANISTYCZNA, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, TRASANT, GEOFIT KORZENIOWY, EKSTERN, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ZWIEDZAJĄCY, PŁASZKA, REDUKCJA, SKAT, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, CYNKOGRAFIA, HOKEJ, RZUTKI, MAH JONG, RZEŹBA, TENDENCJA ROZWOJOWA, ŻURAW, PROGRAM, SZKOLNIK, GAZ KOPALNIANY, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ABSORPCJA, DOGRYWKA, ORCZYCA, KOMANDYTARIUM, POPRAWA, FLET NOSOWY, PRÓBA NUKLEARNA, KORNET, MATECZNIK, BLEFIARZ, ARABSKI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, AKADEMICKOŚĆ, WSPÓŁZIEMIANIN, CHRZCICIEL, DYSKRYMINACJA CENOWA, ARPEGGIO, PASIBRZUCH, TURBINA PROMIENIOWA, KLIRING, POLITYKA PODATKOWA, RÓŻA SKOCZKOWA, MAJSTER, DZIENNIK PODAWCZY, CZARTER, BIOGRAFIZM, WYWIAD, BIELIDY, OCZKO, TRZY KARTY, POLIMORFIZM, PRZECIĄGANIE LINY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PSEUDOARTYSTA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, REMIS, DWADZIEŚCIA JEDEN, GITARA KLASYCZNA, FIZJOKRATYZM, GALICYJSKI, ŁOKIEĆ TENISISTY, OPONA RADIALNA, PIERWSZA KOMUNIA, JESIOTRY, LACROSSE, FUTURE, CICHA MSZA, KOMETKA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, KONTYNUATOR, TELEWIZJA REPERTUAROWA, SZLAUCH, CHRONOMETR, NA PIESKA, NIPA, INTERVIEW, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, CHAOS, IZBA DEPUTOWANYCH, BINGO PIENIĘŻNE, TRUTÓWKA, MŁOTKOWY, DZIEWICA KONSYSTORSKA, PUNKT MOTORYCZNY, SHOUJOAI, MASZYNA CIEPLNA, PSYCHOBIOGRAFIA, CHRZEST, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, DUSZA WOŁOWA, INTENSJA, KAJA, BEZDNIA, PŁOCHLIWOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, MŁOT, BLOK, POLITYKA SPÓJNOŚCI, FORMACJA, WIBROAKUSTYK, STAROIRLANDZKI, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, EDYKUŁA, SUBSTYTUCJA, GLACE, KATASTROFA KOSMICZNA, ZARZUTKA, ODWSZAWIANIE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, KUCHNIA MOLEKULARNA, WÓŁ ROBOCZY, CIERNIOGŁOWY, DOM KATECHETYCZNY, ADRESATKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, SY, SYNGIEL, NIECZUŁOŚĆ, WYBIEG, WIECZERNIK, FASOLKA MUNG, SYSTEM SYMBOLICZNY, MAŁOLETNIOŚĆ, POŻYCZKA HIPOTECZNA, WIATROWNICA, MACIERZ NILPOTENTNA, SPÓLNIK, ZDZIERUS, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, KANAŁ ŻEGLOWNY, WRZÓD WENERYCZNY, PRZEWÓD, ANTYLIBERALIZM, ORTOWODÓR, GRATULANT, FILOZOFIA RELIGII, ŻAL, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, GARDZIEL, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, PILOT, BOCCE, CHOROBA KAHLERA, ULEGŁOŚĆ, OBRĘB EWIDENCYJNY, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, GMINA GÓRNICZA, UKŁAD ZAPŁONOWY, PRZEDSZKOLE, KORONATOR, JER TWARDY, THRILLER, AUTOPARODIA, ŁAŃCUSZEK, JEDYNE, SZCZAWIOWA, TYGRZYK PASKOWANY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, RYSOWNICA, BRZYDAL, NACIĄG, KULTURA OBRAZKOWA, INSTANCJA, PLANSZÓWKA, ATRYBUCJA STABILNA, TYBETAŃCZYK, KOŁOMYJKA, START ZATRZYMANY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, RADIACJA ADAPTACYJNA, WOW, OSSUARIUM, NIEDOROZWÓJ, GRA RÓŻNICZKOWA, HAZENA, SYKATYWA, SKOMPROMITOWANY, POPELINA, ZOBOJĘTNIANIE, WODOROSÓL, DICYNODON, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, AMFIUMY, SPŁYWNIK, KOŁNIERZ, ANTROPOSFERA, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ENCYKLOPEDYZM, KIRK, GRA, DOMEK LETNISKOWY, MEWY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, OMNIPOTENCJA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, SZPERACZ, HIPOTEZA HANDICAPU, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KRĘTARZ MAŁY, ASNYK, KAJMANY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ?PRYSZNIC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMSZ gra karciana, w której wygrywa ten, kto uzyskał więcej oczek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMSZ
gra karciana, w której wygrywa ten, kto uzyskał więcej oczek (na 5 lit.).

Oprócz GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GRA KARCIANA, W KTÓREJ WYGRYWA TEN, KTO UZYSKAŁ WIĘCEJ OCZEK. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x