W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GARDZIEL to:

w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GARDZIEL

GARDZIEL to:

w anatomii: trójkątna przestrzeń zawarta pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi (na 8 lit.)GARDZIEL to:

wąskie, ciasne przejście (na 8 lit.)GARDZIEL to:

w hutnictwie: cylindryczna część pieca z otworem, przez który piec jest napełniany (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.100

DRUK OFFSETOWY, POZABIBLIJNOŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, WIDEŁKI, ROŚLINY OSIOWE, PRZYZWOITOŚĆ, PONTICELLO, SFORMUŁOWANIE, GŁUPIĄTKO, SZACHY FISCHERA, MORDOBICIE, AGNOSTYCYZM, ŚCIANA, TAŚMA MONATAŻOWA, WAGA, WIENIEC, GRUPA FOKUSOWA, JĄDRO, EFEKTOWNOŚĆ, SZEŚCIAN, KARETKA REANIMACYJNA, FANDANGO, PORZĄDNOŚĆ, LUJEK, KREDKA ŚWIECOWA, PRZYZWOITOŚĆ, METROPOLIA, NORMA KOLIZYJNA, UKŁAD LOGICZNY, GODZ, KREDYT PREFERENCYJNY, KONTAKCIK, ODGAŁĘZIACZ, TRANSPARENTNOŚĆ, KILOTONA, WYCIĄG TOWAROWY, PIĘTA, KRWIOBIEG, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, CZASOWNIK, TARAS, TELEFON ZAUFANIA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FIDEIKOMISARZ, TEOLOGIA NEGATYWNA, NIEBIOSA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, URAN, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ZABIEG, LATINO, BUDOWA, SUCHAREK, WRAK CZŁOWIEKA, ACHAJOWIE, AUTOPREZENTACJA, SZKARADZIEJSTWO, TELESKOP ZWIERCIADLANY, CZERWONA KSIĘGA, STRATEGIA, WARZYWO, SAMOGRAJ, ULEGŁOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SZARPAK, SYNTEZA, MAŁOŚĆ, ZATAPIACZ PŁYWAKA, PRZEBIEG, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, POSIADACZ ZALEŻNY, ZAJOB, TABLICA CAYLEYA, UMOWA KONTRAKCYJNA, KMINEK INDYJSKI, CZARNY LUD, POCHWALSKI, PALIWO SILNIKOWE, STAŁA MICHAELISA, PORAŻENIE MÓZGOWE, PRZYBUDÓWKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, MILIRADIAN, EKSCYTARZ, BULANŻERIA, TRZON TŁOKOWY, SPISZ, GOLEC, WIELOMĘSTWO, SPÓŁKA PUBLICZNA, TURBINA PROMIENIOWA, KWAS AZOTOWY, POKOLENIE, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, SIODLARNIA, PURANA, KUC SZETLANDZKI, PERGAMIN, AGREGATOR TREŚCI, KOGUT, JĘZYKI TURAŃSKIE, GODZIWOŚĆ, LOGOPEDKA, MGŁA WYKŁADNICZA, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, NIESTATECZNOŚĆ, METEORYT, GENTELMAN, UROSTOMIA, STELLARATOR, WYRAŻENIE, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, PHISHING, PODGARDLANKA, CHROPOWATOŚĆ, OKAP, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PAPA MOBILE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, SYGNAŁ RADIOWY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ORGAN, PEJZAŻ, LASONOGOWATE, KAJMANY, SECESJONISTA, PRZYCZYNEK, SŁOWO, WSPANIAŁOŚĆ, OPONA, PRODUKCJA PIERWOTNA, OSADA, IZOMORFIZM, PIŁOGON, DODATEK KOMPENSACYJNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, FIGIEL, REALIZM FOTOGRAFICZNY, PROPAGANDA, REGRESJA NIELINIOWA, COŚ NIECOŚ, WALCOWNIA ZIMNA, CYPR, MACIERZ NIEOSOBLIWA, KWADRANT, MASA, LAMPA ŁUKOWA, ZWARA, SIŁOWNIK, SROGOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, FUZJA JĄDROWA, DUJKER MODRY, CZWARTY, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, COSINUS, DŻUNGLA, POMYSŁOWOŚĆ, BIAŁA HERBATA, RÓŻA SKOCZKOWA, ZBÓJNIK, METODA DELFICKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, FUNDUSZ ZASOBOWY, FRYZ, ROZWAGA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KONDYGNACJA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, UNIWERSYTECKOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, , MARTWY PRZEPIS, NADBUDOWA, ROTATOR, CHOROBA MÜNCHMEYERA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, REFLEKTOR, CENA SKUPU, STUPAJKA, GOLEM, KWAS TŁUSZCZOWY, CHOROBA KUFSA, PŁYTA DETONACYJNA, BROŃ MASZYNOWA, KRYKIET, DŁUGOSZOWE, KAMELEON ŻYWORODNY, BRYNDZA, GAŚNICA PROSZKOWA, BIUSTONOSZ, ANTECEDENS, POLITYKA ENERGETYCZNA, BÓR WRZOSOWY, WIMPERGA, ZBRODNIA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CHŁÓD, NAPINACZ, DACH, EKSTRUZJA, SZWEDZKOŚĆ, MISKA SEDESOWA, CHRZAN, PENDYNKA, CHOMIK TURECKI, ZABAWOWOŚĆ, KWIATECZEK, PARAGRAF, ZAJOB, SZORSTKOŚĆ, ALTANNIK FIOLETOWY, BASKINKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, BIAŁKO, DESPOCJA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, REGENERAT, PIRAMIDA NERKOWA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GRUNT, KOŃCÓWKA, EKOSFERA, SROMOTNIK WOALKOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SALA CHORYCH, DYSCYPLINA KLUBOWA, BARCZATKA, TEMPERATURA, BĄK ZWYCZAJNY, KOLAMINA, DOM KULTURY, STENWANTA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, EUROLAND, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, IKRA, MOTOR, MACIERZ ZEROWA, ROZŁUPKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KOPROSTANOL, WODA-WODA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, RAMIAK, CZERSKA, LASKOWICE OŁAWSKIE, BILET POWROTNY, OSTOJA, SAMORODNOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ, LASONOGI, MASKARADA, WOLNOŚĆ, RELACJA PUSTA, KIESZEŃ, ŚLĄSK, PRZEWÓD SĄDOWY, WUJ SAM, ALGEBRA ALTERNATYWNA, PŁASZCZ, PRZEMYŚLNOŚĆ, POŚWIST, WOLUMTERYCZNOŚĆ, MAGAZYNEK, POMARAŃCZA, SITNIK, PATRYCJUSZ, MASKA, GOŁOGŁOWY, PRODUKCJA, WZW G, SACZEK, RYNSZTOK, KOŁO JEZDNE, SZYK PRZESTAWNY, PŁONINA, AHISTORYCZNOŚĆ, PASZCZUR, FAJNOŚĆ, APEKS, PODSADKA, SIEWNIK RZUTOWY, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, ZESPOLENIE, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ŁOJÓWKA, SREBRNA PAPROĆ, ?EKSPARTNER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GARDZIEL w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GARDZIEL
w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.).

Oprócz W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x