W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GARDZIEL to:

w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GARDZIEL

GARDZIEL to:

w anatomii: trójkątna przestrzeń zawarta pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi (na 8 lit.)GARDZIEL to:

wąskie, ciasne przejście (na 8 lit.)GARDZIEL to:

w hutnictwie: cylindryczna część pieca z otworem, przez który piec jest napełniany (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.100

HARFA CELTYCKA, ALFABET MIGANY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DROGA ZBIORCZA, PRÓBA, PRZEZORNOŚĆ, CZERWIOCH, BUŁAT, NAGOŚĆ, ROZWAŻANIE, SZMATA, GARDZIEL, KONTYNENT, RDZEŃ, KONSOLA, MIEDZIANE CZOŁO, C, PRZESTĘPNOŚĆ, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, FIRMÓWKA, NIEJADALNOŚĆ, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, HALLOWEEN, NOŚNIK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, WYRAFINOWANOŚĆ, SŁOWO, POMORZE ŚRODKOWE, KANADYJSKI CUTTING HORSE, MIESZKALNOŚĆ, FORTECA, PLANISFERA, ROZSZERZENIE CIAŁA, KONSTRUKCJA NOŚNA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, THRILLER, GŁOŚNOŚĆ, MINOCYKLINA, RELACJA SYMETRYCZNA, CHOROBA PERTHESA, TRWAŁOŚĆ, NATURYSTKA, KORMORAN OLIWKOWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PŁYTA, SZPONDER BRZEŻNY, BIAŁA HERBATA, ROZWORA, HIPOKRYTA, TRYLMA, ELEKTROFON, INTERMEZZO, WANIENECZKA, SUBSYSTENCJA, DRZEWCE, PILA, KRETYŃSKOŚĆ, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, WORECZEK ŁZOWY, CZERWONA NOC, FLUAV, MUŁOWCOWATE, KULT PRZODKÓW, CHOROBA VAQUEZA, PAKLAK, PROSTOŚĆ, UŚMIECH LOSU, CIĘGI, ATOM, ZIELONOŚĆ, KLINIKA ODWYKOWA, OBRABIALNOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, TYBINKA MAŁA, LAMPA NERNSTA, OPASKA BRZEGOWA, WSZECHMOC, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KOLANO, TEOKRACJA, BĄK ZWYCZAJNY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, PRASA, PLASTRON, GRZECZNOŚĆ, BENZYNA SYNTETYCZNA, KOMA, RULETKA, SEKSISTOWSKOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TOREBKA BOWMANA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, GALICYJSKI, MONOGAMIA, REFERENDUM STRAJKOWE, SAMORZĄD, SENSYBILIZATOR, BANTENG, DOLAR ANTARKTYKI, JELEŃ BIAŁOWARGI, NIEUPRZEJMOŚĆ, KOLAMINA, IDYLLICZNOŚĆ, LEK NASENNY, SUPERNOWA TYPU IB, WSZETECZEŃSTWO, OPOŁEK, LASONOGI, ŁUSZCZYCA STAWOWA, IGŁA, CHŁAM, STANICA, DURNOŚĆ, DIETA ASPIRYNOWA, WYSOKOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, CHARTER, NIEJEDNORODNOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PRZEWODNICZKA, NUMER, OKAZAŁOŚĆ, IKEBANA, RZUT, CO, TYSIĘCZNIK, REKIN ŚLEDZIOWY, BIOCZUJNIK, CHOROBA KAWASAKIEGO, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, KUPER, LITERATURA FAKTU, SZACHY CZTEROOSOBOWE, RUCHOMOŚĆ, INTERFEJS, POŻYCZKA HIPOTECZNA, RZADKOŚĆ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, NERWOWOŚĆ, JEDYNE, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, LISZAJ BIAŁY, CHODNICZEK, WDÓWKA, MUMIA, REJON, ROŚLINA SŁONOLUBNA, WIENIEC, EOLIDA, NIECHLUJA, PLUS DODATNI, ŻÓŁTAK, NORMATYWIZM, BANDEROLA, OGÓREK, WYGASZACZ, PACZKA, KWARTET, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, MONUMENT, RUSZT, POCISK NADKALIBROWY, ZWIERCIADŁO, BARSZCZ BIAŁY, STUŁA, NADWOZIE SAMONOŚNE, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ZABYTEK, DOM KULTURY, RENESANSOWOŚĆ, ELEKTRON DODATNI, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, BOŻYSZCZE, MONARCHIA DZIEDZICZNA, AEROZOL, OBSŁUGA, SŁODKA IDIOTKA, KOTWICA ZAPASOWA, ANTYMONARCHISTA, MIKROWENTYLACJA, OKNO, WOSKOWATOŚĆ, TELEGRAF CHAPPE'A, KOSZ, LESER, OBSZAR, FORMALISTA, WIZJER, IDIOFON, OFERTORIUM, OKREŚLONOŚĆ, MAGAZYNEK, AMORY, RÓŻANKA, NAWALANKA, KOMERCJA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, POŚWIST, REKINEK PLAMISTY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PLURALIZM, PRASA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DRASTYCZNOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, POCZĄTEK, BAKTERIE METANOGENNE, NARZĄD, ŻALE, TWIERDZENIE WILSONA, POTAJEMNOŚĆ, JĘZYK POZYCYJNY, PYCHOTKA, INSTAGRAMER, PROSTA, KŁĘBUSZEK, FUNKCJA CELOWA, ZBIÓR GĘSTY, IMPULSYWNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, LOKAJSTWO, GETTO, KATEDRA, CHOROBA HERSA, DZIESIĄTKA, TRAKEN, ODWAR, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, MERITUM, MĄDRALIŃSKI, KAFTAN, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WYTWÓRNIA, MINERAŁ SIARCZKOWY, PODDAŃCZOŚĆ, WĘGLÓWKA, MISIACZEK, MARZANA FARBIARSKA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PRZETWÓRCZOŚĆ, CELOWOŚĆ, MIKROOTOCZENIE, PODNIEBIENIE TWARDE, WARZYWNIAK, ŚLĄSKI, STERNICZKA ZWYCZAJNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, BARANIA GŁOWA, PARASYMPATYKOLITYK, TAKSIARA, PUPINA, SIMA, GONDOLA, WELUR, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, ŁOPATA, WADA, STWARDNIENIE ROZSIANE, PASKUDNIK, DUPECZKA, PALIWO GAZOWE, WĄTEK, KONCERT, SIŁA AERODYNAMICZNA, BEZAN ŻAGIEL, SZAMOTANINA, UCHO WEWNĘTRZNE, PROEPIDEMIK, DOMINO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, BRÓDKA, MUFA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, PORZĄDNIŚ, KOSZTORYS INWESTORSKI, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, MEDYCYNA PRACY, CHARAKTERYSTYKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, OBSZAR, STARORZECZE, MADŻONG, RUBASZNOŚĆ, PUPILEK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ANTAGONISTA, FILM SCIENCE-FICTION, GRA W KARTY, SOLIDARNOŚĆ, BLIŻSZOŚĆ, MIEDZIOWIEC, GRZYB ZŁOTAWY, BEZCELOWOŚĆ, PLEBEJUSZ, PÓŁFRAK, ?PRYMITYWIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GARDZIEL w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GARDZIEL
w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.).

Oprócz W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - W TECHNICE: CZĘŚĆ GAŹNIKA, W KTÓREJ ROZPYLANE JEST PALIWO. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast