Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STATEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ JEST KRUSZENIE LODU NA WODACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAMACZ LODU to:

statek, którego podstawową funkcją jest kruszenie lodu na wodach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ JEST KRUSZENIE LODU NA WODACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.966

BRZEMIĘ, GANGRENA, NOSACZ MENTAWAJSKI, NIECHLUJ, OPUKIWANIE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, SYNERGIZM, DWÓJKA PODWÓJNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SAMOISTNOŚĆ, SERŻA, UCIECZKA, PAGI, CZEPINY, LODÓWKA, PODSTACJA TRAKCYJNA, WSZECHMOC, KUTER TORPEDOWY, CZERSKA, KORMOFITY, ZWIERZĘ FUTERKOWE, PUŁAP DYNAMICZNY, ZNAKOMITOŚĆ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, PIĘCIORNIK SIWY, EUKARIOT, ŚRUBA, IZOTERMICZNOŚĆ, CZIP, DING, WODNIAK, RECESJA LODOWCA, RUMUŃSKOŚĆ, UCHAL, MUSZTARDA, GROCH CUKROWY, GŁOWA RODZINY, RZUTKA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PALAFIT, MOMENT, DOMENA PUBLICZNA, WAGON BAGAŻOWY, AGROWŁÓKNINA, ABRAZJA, GWICHT, WRAK, PUSTY DŹWIĘK, UBYTEK, BIOLOG MOLEKULARNY, CZAPKA SPORTOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, ROZTWÓR BUFOROWY, PORZĄDEK, STANOWISKO OGNIOWE, PION, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, KINAZA BIAŁKOWA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ARTYLERIA, WYPADEK, MODRASZEK BLADY, BARWINEK POSPOLITY, PIERWSZOROCZNY, KONTRDEMONSTRACJA, SMUGA KONDENSACYJNA, ETMALOZA, DRUT, WĄTŁOŚĆ, CZERNICA, IDIOMATYZM, SZKARADNOŚĆ, GRZYB WOLAK, KAZUS, UBOGOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, BYK FALARISA, MIESZADŁO, KLUCZ SZWEDZKI, WIZERUNEK, JEZIORO ENDOREICZNE, PRZESUWALNOŚĆ, GAZOWY OLBRZYM, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, WOSKOWATOŚĆ, GORYL NIZINNY, MOKROŚĆ, ANILANA, RZEŹWOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, LUJEK, RODZINA KATYŃSKA, TEFLON, WODA-WODA, PIANOGAZOSTYLIKAT, PRZYBYSZKA, EKLIPTYKA, DZIARSKOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, PIEC ŁUKOWY, NAGOŚĆ, OCZOJEBKA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, CZUŁOŚĆ, SP. Z O.O, PULA, BROŃ TERMOJĄDROWA, GRZYB OKAZAŁY, PRECEDENSOWOŚĆ, PODEJRZANA, AUTSAJDER, LODOWIEC SIECIOWY, REGRESJA LODOWCA, BROMELIA, PODGARDLANKA, REGULATOR POGODOWY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZAGADKA, PIERNIK, MENADŻER, WYROSTEK RZĘSKOWY, KRYPA, SZCZAWIOWA, NEUROPROTEKCJA, SERIAL DOKUMENTALNY, COPYPASTA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PROGRESYWIZM, DZIESIĘCIONOGI, ZACHOWAWCZOŚĆ, KALENDARZ KOŚCIELNY, WODA PODSKÓRNA, WELUR, MGŁA, NIEGUSTOWNOŚĆ, NIEDOKŁADNOŚĆ, CRACK, GOLAS, CZEREŚNIAK, PRZESTWORZE, CESARSTWO, CHŁYST, JĘZYK MASZYNOWY, GRANULA, OSŁONOWOŚĆ, WIENIEC, PRZEBITKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, TENOR DRAMATYCZNY, NAGANIACZ, JĘZYK BERTA, BIAŁA NĘDZA, TIOTEPA, MALARZ, URZĄD, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KARBOWY, ETER, TEORIA REKURSJI, PRZETWÓRCZOŚĆ, ALBULOWATE, UPOJNOŚĆ, PAŁAC, WYROŚLE, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, DURNOWATOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, FORMACJA, STOPA PROCENTOWA, WYLECZENIE, PIRYDOKSAL, TALIZMAN, TWIERDZENIE PETTISA, STAW KULISTY WOLNY, KWARTET, SKALA RANKINE'A, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MALARSTWO NAŚCIENNE, PUNKT KONSTRUKCYJNY, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, KWADRANT, WARUGA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, NUŻENIEC LUDZKI, SPLUWACZKA, FACH, NALEWKA, ZARAŻONA, MERCURY, AUREOMYCYNA, PASMO PRZENOSZENIA, SITAK, BEZSIŁA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, TRÓJPOKŁADOWIEC, UNIA CELNA, OHYDZTWO, WYBUCHOWA ATMOSFERA, UPOJNOŚĆ, ROZKŁAD, POSTĘPOWANIE, MOŻLIWOŚĆ, KLINKIER, SHERGOTTYT, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ISTOTA, PAŃSTWO, DZIWNY ATRAKTOR, GRZYB PIASKOWY, DIAFTOREZA, BIEDOTA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KORKOWIEC, TŁUSTY DRUK, ULEMOZAUR, ARESZT TYMCZASOWY, PORZĄDEK, STREFA KLIMATYCZNA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, ORKA KARŁOWATA, PATYCZAK, NEF, AFTERPARTY, PSI GRZYB, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ŻYWY POMNIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KOZIBRÓD, PRESJA INFLACYJNA, GŁOŚNOŚĆ, UPOŚLEDZONY, GRUPA TOPOLOGICZNA, CZATKOBATRACH, RZEŹ NIEWINIĄTEK, LEGITYMISTA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, PRYWATNOŚĆ, IRLANDZKOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, JĘZYK FORMALNY, PASZCZUR, ANALIZA PORTFELOWA, PARTER OGRODOWY, ANON, ŚRUBOWIEC, CIENKA SKÓRA, SYMPATYCZNOŚĆ, CYGAN, PTASZNIK GOLIAT, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, ENTEROBAKTERIA, WIDZENIE, ZBRODNIA, GADACZ, NADAWCA, ELEMENT ODWRACALNY, SILNIK OBCOWZBUDNY, AUTOMOBILISTA, UNIKATOWOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, IMPRESARIAT, PORTFEL, ZAGRYWKA, TOPORNICA WIELKA, RAJ, SOLANKA, AMALGAMAT, MAPA HIPSOMETRYCZNA, TOKSYNA SINICOWA, TORPEDA AKUSTYCZNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, PORT, NIEPRZYJEMNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, WYWIAD RZEKA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DYSK ELASTYCZNY, POLEPSZACZ, AKCJA IMIENNA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, CHRUNOW, KIEŁŻ PODZIEMNY, WYRAZ PODSTAWOWY, SPIERDOLINA, SZEREG ROZBIEŻNY, BYLICA POSPOLITA, JEZIORO SŁONE, PUNKT OKOSTNOWY, LOT GODOWY, PODTRZYMKA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MOTOROWIEC, POSŁUCH, WYJADACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.966 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: statek, którego podstawową funkcją jest kruszenie lodu na wodach, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ JEST KRUSZENIE LODU NA WODACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łamacz lodu, statek, którego podstawową funkcją jest kruszenie lodu na wodach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAMACZ LODU
statek, którego podstawową funkcją jest kruszenie lodu na wodach (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x