URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO to:

urządzenie techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili wypracowania tego wyniku (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.801

MŁOT, POSŁUCH, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ŻARTOWNIŚ, BEZLOTKI, KATAPULTA, PRAWO WIELKICH LICZB, SZCZEPIONKA WŁASNA, WAGA RZYMSKA, OCZKO, BROŃ CHEMICZNA, KAMERA, WIENIEC, KSIĘGA ŁAWNICZA, EMBRIOGENIA, ZAWÓR, KAMIEŃ KOTŁOWY, ROZRZUTKOWATE, WAFEL, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, STACJA KLIENCKA, SKALA PODATKOWA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, EKSPRES DZBANKOWY, DAKTYLOGRAFIA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, AUTOPILOT, RELACJA PEŁNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PODRYDZYK OSTRY, SER PODPUSZCZKOWY, TEREN ZAKRYTY, PROTEGOWANY, DEFICYT, STOPER, ROZWAŻANIE, KRUPCZATKA, TOREBKA, PROPLASTYD, OBRAZ POZORNY, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, KĄPIEL GAZOWA, AGREGAT POMPOWY, ROZCIEŃCZALNIK, CZADNIA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, CYKL ROZLICZENIOWY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, AS SERWISOWY, NEGACYJNOŚĆ, ZAKON MNISI, ESTETYCZNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, STREFA ODRUCHOWA, ŁUSKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WENESEKCJA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DELFIN, RAJFUR, ARKEBUZER, CIAŁKO BIAŁAWE, SUBSTANCJALNOŚĆ, TEORIA MODUŁÓW, ZAPYLACZ, TRYUMF, STARODAWNOŚĆ, TRAWA KANARYJSKA, WĘDKA, ZANOKCICA CIEMNA, PISMO TECHNICZNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, EKSPARTNER, TRUDNOŚĆ, PLAY-OFF, USTERKA, LANTANOWIEC, PIENIĄDZ TOWAROWY, PĘPEK, RWA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, SZATAN, DEZINSTALACJA, PRZYCZYNA MATERIALNA, MAKROSKŁADNIK, PRZYJEZDNY, RĘBNIA ZUPEŁNA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, STATEK WODNY, NAKAZ, PRZYTOMNOŚĆ, TEATYN, LENIUCH OSPAŁY, KASZANA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, METKA, PARMEZAN, ABISAL, DRAGONADA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NALTREKSON, BIPOLARNOŚĆ, POLIURETAN, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KODER, BEJCA, FALA BALISTYCZNA, LIST PROWIZYJNY, PŁUG WIRNIKOWY, RADA PRACOWNICZA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, AEROFON, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, SIŁOWNIA WIATROWA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, DOSIEBNOŚĆ, TECHNOZAUR, ŻNIWO, RAD, CIEŃ AKUSTYCZNY, POSEŁ DIETETYCZNY, PASTWA, KAMIEŃ, PRZEŚMIEWKA, ZYSK INFLACYJNY, SEROCZEŃ, POJAZD WOLNOBIEŻNY, PODRÓŻ, NIECZYNNOŚĆ, LIGROINA, EFEKT ZATŁOCZENIA, PODBÓJ, PACHYPLEUROZAUR, LOK AGNESI, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, CZASOCHŁONNOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ, QUEBECKI, CLELANDINA, THRILLER, USKOK, PARALIŻ DECYZYJNY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, KAWAŁ, GEOMETRYCZNOŚĆ, LEGIA, DRZEWO KOSMICZNE, WIELORYB, ANTYRAKIETA, KOMÓRKA ZWOJOWA, DWUWARSTWOWOŚĆ, EPICYKL, SKANER 3D, IRONICZNOŚĆ, TANIEC, AEROFON, ANTYFUTBOL, ANIOŁEK, MASŁO SHEA, KOSTKA, USG, NATARCZYWOŚĆ, BATON, OPIESZALSTWO, KREDYT INWESTYCYJNY, IDENTYCZNOŚĆ, GALERIA SŁAWY, EFEKTYWNOŚĆ, MATECZNIK, SOŚNIAK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, TACHOGRAF, SAMOZAPALENIE SIĘ, BUM, EFEKT SPECJALNY, MATERIALIZM, BEZRĄBEK, KLIMAT STEPOWY, TŁUSTY DRUK, EGOCENTRYCZNOŚĆ, UBYTEK, HAMBURGER, MGŁAWICOWOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, TRANSPARENTNOŚĆ, NAUCZANIE ŁĄCZNE, ŚWIECZKA, WIDELEC, CZEPIAKI, WIETRZNOŚĆ, KECZUP, IZOLACJA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PEREŁKA, DRUK OFFSETOWY, WASAL, BOM ŁADUNKOWY, MIESIĄC, ELASTIL, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, POEMAT HEROICZNY, CYKL MIESIĘCZNY, ANONIMOWOŚĆ, RÓŻNICA, BRACHYCEFALIA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, POLE BEZŹRÓDŁOWE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, MARKETING SIECIOWY, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, GOLONKA, BLIŻSZOŚĆ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ANALIZA BILANSU, MEDIUM, DERYWATYWA, HAPEK, HARMONIJKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, BELKA STARTOWA, LANDARA, OPERATOR UNITARNY, POLITYKA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, NIEZWYKŁOŚĆ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KWAS NALIDYKSOWY, ZAMKNIĘTOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, UCHO KALAFIOROWATE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, RECYDYWISTA, WIERZCHNICA, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, MODRASZEK ORION, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, MODULACJA SKROŚNA, BALET, STAW KULISTY WOLNY, MASELNICA, TAKTYCZNOŚĆ, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, DIFFERENTIA SPECIFICA, GLINIASTOŚĆ, GWIAZDA, CZTERNASTKA, PILCH, BIEGUN, CZŁOWIEKOWATE, MISJOLOGIA, GRĘPLA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BUDOWACZ, POLIKONDENSAT, DICYNODON, KNAJPIARZ, RADAR GEOLOGICZNY, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KĄŚLIWOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, WARTOŚĆ DODANA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, AGREGATOR, FILOLOGIA CHORWACKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PÓŁCIEŃ, OFIARA ŚMIERTELNA, MĘDREK, ZARZEWIE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CUKIER PROSTY, SZCZWANY LIS, CZERWONA KSIĘGA, MARGINESOWOŚĆ, RAMA CHRONOLOGICZNA, UROJENIE KSOBNE, URZĄDZENIE, ADIAFORA, ZBIÓR DYSKRETNY, BEZAN ŻAGIEL, PIES RODZINNY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, HOLTER, CIAŁO SZTYWNE, KASZA JĘCZMIENNA, PUNKT OKOSTNOWY, HAKONOS, LEMAT ZASSENHAUSA, ZACISZNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, UPALNOŚĆ, SLIP, OKO, ?PASSIVUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO urządzenie techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili wypracowania tego wyniku (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO
urządzenie techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili wypracowania tego wyniku (na 24 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - URZĄDZENIE TECHNICZNE, KTÓREGO WYNIK I EFEKT DZIAŁANIA JEST ZALEŻNY OD CHWILI WYPRACOWANIA TEGO WYNIKU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x