ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA to:

świecący obiekt atmosferyczny; gazowa kula świecąca w wyniku reakcji termojądrowej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GWIAZDA

GWIAZDA to:

ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży (na 7 lit.)GWIAZDA to:

kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej; przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne (na 7 lit.)GWIAZDA to:

określenie osoby cieszącej się popularnością wśród pewnej grupy społecznej (na 7 lit.)GWIAZDA to:

ironicznie: osoba, po której można się było spodziewać danego wybryku lub głupiej wpadki (na 7 lit.)GWIAZDA to:

dawna nazwa rodzajowa gwiazdosza, grzyba z rodziny gwiazdoszowatych (na 7 lit.)GWIAZDA to:

coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.)GWIAZDA to:

świecący obiekt astronomiczny: gazowe kule świecące w wyniku reakcji termojądrowych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.145

GWAŁTOWNOŚĆ, OBRAZ KLINICZNY, STRACH BIERNY, WĘGIEL KOPALNY, NISKOŚĆ, ZAPACH, KULA U NOGI, IMPULSYWNOŚĆ, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, BRODAWKA WENERYCZNA, MONOMER, OBIEKT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WŁÓKNO, ALTAIR, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, URODZENIE, TYLOZOID, TABLOIDYZACJA, WIĄZANIE JONOWE, USKOK, IMMUNOCHEMIA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MIKROREAKTOR, ODZNAKA, DEKLARACJA WEKSLOWA, POZOSTAŁOŚĆ, REWALIDACJA, ARMAGNAC, ZIELENIEC, SKAŁA METAMORFICZNA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, CEFEUSZ, CIURKADEŁKO, KONWERSJA, PODBÓJ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PIŁKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KWAZAR, KAWERNA, INDUKTYWNOŚĆ, PELENG, DUPLIKACJA, HYDROLIZAT, BIEGŁY SĄDOWY, USKOK, ARMANIAK, FUNKCJA ZDANIOWA, SZEŚCIAN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, BOŻEK, DONOR, TATUM, OKULANT, GWIAZDA NEUTRONOWA, NIEDOKŁADNOŚĆ, DUPECZKA, ROSA, DROGA GRUNTOWA, HESPERIA, PLANETA KARŁOWATA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, KLASA MONOTONICZNA, ADHARA, AMBONA, ATMOSFERA, APARAT, RENTA INWALIDZKA, MERAK, JUTRZENKA, KĄT KURSOWY, RANA WYLOTOWA, INERCJALNOŚĆ, GLUTYNA, RESPIRATOR, TOLIMAN, SĘK OTWARTY, GLIKOGENOZA TYPU III, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, AMYLOID, SIRRACH, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, GÓRY ZRĘBOWE, PRECYPITACJA, PTOMAINA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, GEN WĘDRUJĄCY, LEPTON, REFLEKS, KULA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, OBIEKT, KĄT GODZINNY, ARENA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, ALCYONE, KONDENSATOR FLUIDÓW, ZAMRÓZ, CHLOROETAN, DRUGA BRODA, MĄKA, WYMIOTY, ELEKTRORETINOGRAM, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, ZESPÓŁ USHERA, ANTARES, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, WYPUK, AZYMUT, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, FACH, SYNONIM TAKSONOMICZNY, DESZCZ, PODKOŁDERNIK, ALTAIR, WROTOWISKO, TARAS, KONWEKTOR, MAKATKA, LETARG, TROMBOLIZA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, ROZWÓJ SPOŁECZNY, TRYUMF, GEN HIPOSTATYCZNY, RZECZ, PIERŚNICA, ŻARNIK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BROŃ OSTRA, ZGORZEL, PRZYŚPIESZACZ, LICZBA MNOGA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, OSŁUPIENIE, GWIAZDA, JEZIORO OSUWISKOWE, INERT, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ATEMOYA, ILUMINAT, USTNIK, OWCA OLKUSKA, KOŃ BELGIJSKI, MĘSKOŚĆ, GWIZD, FRONT DRUGORZĘDNY, ALGOL, CHEMIA ORGANICZNA, TRIUMF, OBIEKT, CAPELLA, SZRON, PIGMALIONIZM, GWIAZDA PORANNA, MEGATSUNAMI, POLLUKS, RIGEL, NORMA REAKCJI, ALPHARD, ŚWIECA STANDARDOWA, WALEC, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, PLURALIS, DEMI, WODORÓWKA, AKRAB, USYTUOWANIE, SZKLIWO WULKANICZNE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, KONWOLUCJA, PROCES POZNAWCZY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, PCV, CALVIN, CHOROBA CORIEGO, PĘTLA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, OBSZAR WODNY, IMMUNOLOGIA, ALDOKSYM, RURECZNIKOWATE, PĘCHERZYK, PRZERWANIE CIĄŻY, LOREN, WINO, ZAKRES REAKCJI, JABŁKO, MASZYNA CIEPLNA, ZAKRĘT, BĄK, TERMOBAROMETR, AKTYWA, FETYSZ, KUMOSTWO, MURZIM, BRAHE, STAW OSADOWY, GÓRY WULKANICZNE, LAPIS-LAZULI, MARTIN, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, GWIAZDA ZMIENNA, HALF PIPE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WYGRANA, KRZEPNIĘCIE KRWI, MIKROSOCZEWKA, MIŁOŚĆ, ALBIERO, AUTODESTRUKCJA, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, GRUPA, PODKARZEŁ, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PROCJON, OBIEKT REGULACJI, PASTELOWA NORKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KESON, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ALBIERO, KOŃ BRABANCKI, DIWA, WYŚWIĘCENIE, OKRĘŻNOŚĆ, TRENING, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PIWO, BŁĘKITNY KARZEŁ, TURBINA GAZOWA, SORBENT, HERBATA CZARNA, SATELITA, KULA, KULTYWAR, SYMETRIA FIGURY, MŻAWKA, ROMARIO, HYDRAZYD, LAMPA KARBIDOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, KOLONIA, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, BOMBA ATOMOWA, MODULACJA SKROŚNA, KONTRAKT, PUNKT MECZOWY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, PRZYZWYCZAJENIE, DAMAST SKUWANY, PEDAŁÓWKA, CIAŁKO BIAŁAWE, TURBINA POWIETRZNA, KOZA, TRZĘSIENIE ZIEMI, NOWA KLASYCZNA, SZCZELINA LODOWCOWA, DAUSSET, PERŁA, CHLEB PSZCZELI, LODOWIEC GRUZOWY, PRÓG RZECZNY, KULA, MACIERZ ELEMENTARNA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, DEBELLACJA, NEON, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KOMA, HUK, ALIOT, PUNKT, DUBHE, KETOKSYM, KULA, JEZIORO WYDMOWE, SEJSMIKA, WYPYCHACZ, UKŁAD SŁONECZNY, GARY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BLENDED WHISKY, ŚWINIA CELEBESKA, TRANSGRESJA, BILA, IZOPRENOID, SŁOŃCE, BANK ZRZESZAJĄCY, TOKAMAK, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, CHOROBA FORBESA, ZAWAŁ BLADY, KUMYS, DYFERENCJA, ?GÓRY FAŁDOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA świecący obiekt atmosferyczny; gazowa kula świecąca w wyniku reakcji termojądrowej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA
świecący obiekt atmosferyczny; gazowa kula świecąca w wyniku reakcji termojądrowej (na 7 lit.).

Oprócz ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ŚWIECĄCY OBIEKT ATMOSFERYCZNY; GAZOWA KULA ŚWIECĄCA W WYNIKU REAKCJI TERMOJĄDROWEJ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x