UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ DOŃSKI to:

ukraińska rasa koni, wyhodowanychnad Donem na Ukrainie, obecnie jedna z najważniejszych ras na Ukrainie używana pod siodło; powstały w wyniku krzyżowania przez Dońskich kozaków koni żyjących na stepach z końmi użytkowymi, nawet pełnej krwi angielskiej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.167

MATIZ, CZUPRYNA, KOMA, KALORMEN, PÓŁĆWIARTKA, WJAZD, OPĘTNIK, ABRAZJA GLACJALNA, NAGI PIES, BODARZ, OSŁONKA RDZENNA, NIEŚMIAŁOŚĆ, FOLIARZ, DENEBOLA, SZYSZAK HUSARSKI, CZASOWNIKI, OSAD FLUWIOGLACJALNY, PALUDAMENT, PORT MACIERZYSTY, ŚWIADECTWO, APORT, MAKLEMBURG, EKSPERTKA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, MODA, ZAWIESZENIE BRONI, WIELKANOC, SYMETRALNA, HEGLIZM, MANDYLION, FIORDING, KOPROSTANOL, ZMYWACZ, DUR OSUTKOWY, RYBY ŁAWICOWE, CHOROBA GILCHRISTA, OKRĄGŁY STÓŁ, KOPIEC, WAPITI, CHOMIK STEPOWY, SPLENDID ISOLATION, TRAWA MORSKA, WSTĘGA MÖBIUSA, WIĘZIENIE, ENTROPIA WARUNKOWA, SZAMPION, MLECZAN, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, CZARNY KOŃ, UNIA PERSONALNA, KOREAŃSKI, TRZEŹWOŚĆ, CYKL OWULACYJNY, CHOROBA MORGELLONÓW, SINGIEL, REFERENDUM GMINNE, KARABAN, DETERGENT, OŚ PORTALOWA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, AUT BRAMKOWY, KOŃ NA PATYKU, HUMBER, WOAL, NADZÓR BANKOWY, SIODŁO, NIEŚWIADOMOŚĆ, LONDEK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, LAJKRY, SERUM, WSPÓŁCZESNOŚĆ, SUSEŁ PEREŁKOWANY, AGREGAT POMPOWY, MODERATOR, NAMIOTNIKOWATE, FENIRAMINA, MITOSPOROWE, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MOLESKIN, INFLACJA KOSZTOWA, PODATEK PORADLNY, NORMA REAKCJI, SZPARA POWIEKOWA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, PISMO GRECKIE, GALARETA WHARTONA, SITCOM, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, BAŁAGULSZCZYZNA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, PRÓBA JĄDROWA, SOKOLE OKO, PERTEK, PREPROCESOR, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, WCIELENIE, BIELIK, PIOTR APOSTOŁ, AMADO, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, GNOSTYCYZM, KURCZATOW, BON PIENIĘŻNY, SZOGUN, DREN, OPĘTANIE, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MORS, CYKL MIESIĘCZNY, PLATFORMA SATELITARNA, WIELKOŚĆ, MOŻNOWŁADZA, SKOS, CZASZA, CHICHA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, BEGARDZI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PĘCHERZYK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WAZOW, WYWIAD, NOSOROŻEC JAWAJSKI, HERMA, IMMUNOGLOBULINA, HIADA, CISA, EUROGRUPA, SMOŁOWIEC, WYDALINA, KOSZT SPRZEDAŻY, KWIATECZEK, PYTEL, KOMPRESJA DYNAMIKI, ARMAGNAC, BAR, PASO PERUWIAŃSKI, BIAŁE WINO, IOWA, BISIOR, SIODŁO, DRAGONIA, FLUITA, INDEKS GLIKEMICZNY, GRUNT POD NOGAMI, NEOKLASYCYZM, JARMUŁKA, STAROISLANDZKI, POMOC, BIOFILIA, BOEING, EKUMENA, MAZURSKI, KOREKTA DOMOWA, KONFIGURACJA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, ZALEŻNOŚĆ, POMORSKI, KATAR, METYZACJA, RADIACJA ADAPTACYJNA, OSAD EOLICZNY, EB, MUTACJA ZMIANY SENSU, OBELISK, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZALEW, OBŁONIAK, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, DOBRO KONSUMPCYJNE, HIPPARION, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ETEROFON, RUSYFIKACJA, MARKETING POLITYCZNY, BIOMAGNETYZM, STALLE, ZASPA, ŁUT, KRUCJATA, FRETKA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, HANOWER, ALMIKOWATE, TATAMI, CZASOWNIK FRAZOWY, NOMINALNOŚĆ, ARBA, LAS OCHRONNY, FRYGOWIE, KAMIEŃ, REKWIZYCJA, TRAWOŻERNOŚĆ, ELEKTRORETINOGRAM, HIPOMANIA, STW, PRZEBIEG, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, JAZZÓWKA, ATAMAN KOSZOWY, BATUTA, JANKESKI, PERŁA, ROZLEW KRWI, HENOCH, ZAŁATWIANIE, PRZESTRZELINA, JEZIORO PROGLACJALNE, PODKŁAD, ŁÓW, HIPIATRIA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, EKONOMIA KLASYCZNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, SIODŁO, GŁOWNIA KUKURYDZY, BOLOMETR, SZKAPINA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KLUCZYK, JEŁGAWA, WIELKA LITERA, KORNIK, GNIADY, GUAWABARA, DOCZEPA, SZCZELINA OCZODOŁOWA, AŁUSZTA, TYBER, ZANOKCICA CIEMNA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, OBRÓT PIERWOTNY, WARZONKA, ARDEN, PETARDA, DŻUBBA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ANTECEDENCJA, WAPNO NIEGASZONE, ANGLOARAB SHAGYA, NERW STRZAŁKOWY, BÓBR RZECZNY, GNIADOSZ, ODGŁOS, CEKAUZ, ZAKONNICZEK, SASI, KŁYKCINA, SIERAK, PLANT, GRUDA, ZARYS, JEDNA DRUGA, CHOROBA HECKA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, TYRANIA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PARAFIA, GARGAMEL, RUBEL BIAŁORUSKI, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KORZEC, ROZTWÓR STAŁY, MOST EINSTEINA-ROSENA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, ARESZT, DIABEŁ TASMAŃSKI, KAPELUSZ KARDYNALSKI, NORIKER, WIENER, PODSYPANIE, ODPŁYW, POSTĘPOWANIE, SKARABEUSZ, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, SZLAK BOJOWY, TRZEŚNIA, WARTA, OSTROGI, AKREDYTYWA, MIKROFON WĘGLOWY, TRANSAKCJA PAKIETOWA, HERMA, GŁOS JĘZYKOWY, SPÓŁKA PUBLICZNA, MIASTO OTWARTE, UKRAINISTYKA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PRZYZWYCZAJENIE, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, UCHO ZAPAŚNIKA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, BRABANSONA, ?EDAFOZAURY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ DOŃSKI ukraińska rasa koni, wyhodowanychnad Donem na Ukrainie, obecnie jedna z najważniejszych ras na Ukrainie używana pod siodło; powstały w wyniku krzyżowania przez Dońskich kozaków koni żyjących na stepach z końmi użytkowymi, nawet pełnej krwi angielskiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ DOŃSKI
ukraińska rasa koni, wyhodowanychnad Donem na Ukrainie, obecnie jedna z najważniejszych ras na Ukrainie używana pod siodło; powstały w wyniku krzyżowania przez Dońskich kozaków koni żyjących na stepach z końmi użytkowymi, nawet pełnej krwi angielskiej (na 9 lit.).

Oprócz UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - UKRAIŃSKA RASA KONI, WYHODOWANYCHNAD DONEM NA UKRAINIE, OBECNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH RAS NA UKRAINIE UŻYWANA POD SIODŁO; POWSTAŁY W WYNIKU KRZYŻOWANIA PRZEZ DOŃSKICH KOZAKÓW KONI ŻYJĄCYCH NA STEPACH Z KOŃMI UŻYTKOWYMI, NAWET PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x