URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZDOTYKOWIEC to:

urządzenie bezdotykowe, czyli takie, którego działaniem steruje się bez dotykania (nieraz umownie pojmowanego, jak w przypadku telefonów bezdotykowych, ale i dosłownie, jak w wypadku bezdotykowych dozowników mydła) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.887

MASZYNA DO PISANIA, SŁODOWNIA, KONWENT, HANIEBNOŚĆ, PRAWA MIEJSKIE, WAPITI, METAMERIA, PODZIAŁ HARMONICZNY, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, CWAJNOS, FAZA GÓROTWÓRCZA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, SEKWENCJA, DETAL, STATEK KOŁOWY, PÓŁGĘSEK, BATYSTAT, GÓRKA ROZRZĄDOWA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PLEŚNIAK, POŚLIZG, FARSA, TRANSPORT AKTYWNY, GALERIA HANDLOWA, PERCZOWIEC, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NARODOWOŚĆ, ŚWISTUŁA, ŁUK BLOCZKOWY, ROZDRABNIACZ, DŁUGOSZPAR, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, CYFRONIK, SKRZYNKA MAILOWA, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, LINIA HODOWLANA, HISTOCHEMIA, MELANCHOLIA, ZAPAŚĆ, ZARZEWIE, ANALIZATOR WIDMA, ROTUNDA, KOSIARKA ROTACYJNA, KLIKER, ZASADA D'ALEMBERTA, WOŁOSKI, LIZOFORM, BOROWODOREK, POSKRZYP, CRO-MAGNON, HIPERESTEZJA, MONOPOL, MARCHEW, GATUNEK KLUCZOWY, NARĄBANIE SIĘ, ŻWACZ, SZPACHLARZ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, EFEKT WPIERANIA, PERIODONTOLOGIA, OCZYSZCZALNIK, ALMA, MISKA, RUCH, SITKO, ZABAWA, METALOPROTEINA, KLIN, ZWARTOŚĆ, CHODZĄCA POWAGA, WYŚCIGÓWKA, SIAD TURECKI, GRUPA NILPOTENTNA, PAPROTNICA GÓRSKA, JĘZYK KIPCZACKI, RODNIA, ADDYCJA, SKRUPULAT, FAZA, CZEK IMIENNY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, TANGO ARGENTYŃSKIE, BOGRACZ, TRZPIEŃ, KORPUS, ŁOTEWSKI, CIASTO DROŻDŻOWE, KLIKOWOŚĆ, ZASTÓJ ŻYLNY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, TEORIA ESTYMACJI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KARDIGAN, GOOGLE, KASJERKA, CHARLES, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KONWOKACJA, PAŃSKOŚĆ, PROFESOR, KARŁO, TRZYDZIESTKA, DOKUMENTALISTYKA, CEFALASPIDY, GAZ ZIEMNY, ASTROLOGIA, ITALIAŃSKI, ZAKON RYCERSKI, ASPIRATA, MONOCENTRYZM, GÓWNOJAD, PANI, WOJSKA INŻYNIERYJNE, CZKAWKA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, WIATRAK, ŻURAWIE, FORMA PÓŁTORALINIOWA, INHIBICJA, PANORAMA, WSPÓŁBRZMIENIE, PRIORYTET, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, WALKA Z WIATRAKAMI, LAKOLIT, GAŁKA OCZNA, RYNEK, OOLOGIA, OGNIWO JĄDROWE, ANDRUS, NIEPOBOŻNOŚĆ, EHRHARD, BAJKAŁ, INŻYNIER DUSZY, PARTIA KATALOŃSKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, LIEBIG, OWOLOGIA, GROTESKA, BIEDRONKA, HARMONIKA SZKLANA, KUPLER, UCHO IGIELNE, PODKŁAD, FIKNIĘCIE, POPYCHŁO, FARMAKOKINETYKA, KENOZOIK, MŁYNEK, KRAJOBRAZ, CHOROBA DUCHENNE'A, CZARNA SOTNIA, DYPTYK, MIODOJAD, OSA, ZAPAŁKA, MAGNETOWID, ZMIERZCH CYWILNY, HAMULEC WYLOTOWY, PRZEMIANA POLITROPOWA, SOBÓR, WĘDRÓWKA DUSZ, KURA DOMOWA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, KATAFALK, BOMBRAMREJA, CYKL ROZLICZENIOWY, ZAPORA SIECIOWA, KOSZYCZEK, KOWALNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, LITERATURA POPULARNA, CZAGRA SENEGALSKA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, IZOTROPOWOŚĆ, PRASOWNIA, ZOOFAG, KRYPA, WARZYWNIAK, ŻOŁĘDNICA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PAJĘCZYNA, LEGENDA, KORALIK, ORANŻADA, NATURYZM, SYSTEMOWOŚĆ, KLERYK, OBJAWIENIE, BETONOWE BUTY, KROKODYL AMERYKAŃSKI, NAKIEROWANIE SIĘ, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, GRZEBYK, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, MILA POLSKA, MAN, PIPA, SIEDZISKO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KOMETA, IZOTROPOWOŚĆ, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ANATOMIA, PUNKT TONIZUJĄCY, RACHUNKOWOŚĆ, TENOR LIRYCZNY, PRZEPRAWA, CEBER, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, OGRANICZENIE, GRAF SKIEROWANY, KOSMOLOGIA, TARANTELLA, WŁÓCZNIA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, HUN, TORPEDA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KUCHENKA MIKROFALOWA, KOŃ BUDIONNOWSKI, WCIĄGARKA, KARAKOL, KROK, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, GILOSZ, WOLONTARZ, SZRAF, INDYKATOR, GUBERNATOR GENERALNY, DIPLODOKI, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, ŻUŁAWA, CYKLON, ŚWIĘCENIA, DZIADZIENIE, PÓŁTUSZA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, GWIAZDA WIELOKROTNA, OCEANOGRAFIA, SZTYWNIAK, SEMITKA, PALEONTOLOGIA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, GZA, NAŚLADOWCZOŚĆ, TELEGRAFIA, PACYNKA, HEBRAJSKI, WŁÓKNO, SUCHORYT, ZAMSZ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, BIEŻNIK, PRZEWODNICZKA, ŁADOWACZ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, POCZUCIE, PANNA W WIEKU POBOROWYM, NAUKI POLITYCZNE, ŁAMAGA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, WIBRATOR, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, KONFEKCJONER, KOMPANIA, MIKROMIKRON, BLOKADA, SZYBOWIEC, LAJKONIK, NATRĘT, PARTNER, KLON, PARAWANING, ZAŁAM, CIĘTOŚĆ, TOPLESS, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, ZBIORÓWKA, PORĘCZ, SPYCHACZ, RYBA AKWARIOWA, TABLICA, PCHŁA MORSKA, KUPEREK, FALOWNIK NAPIĘCIA, ROŚLINA FIKCYJNA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, LB, OWOC, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, JELEŃ, KULT ŚWIĄTYNNY, ?AKLIMATYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.887 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZDOTYKOWIEC urządzenie bezdotykowe, czyli takie, którego działaniem steruje się bez dotykania (nieraz umownie pojmowanego, jak w przypadku telefonów bezdotykowych, ale i dosłownie, jak w wypadku bezdotykowych dozowników mydła) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZDOTYKOWIEC
urządzenie bezdotykowe, czyli takie, którego działaniem steruje się bez dotykania (nieraz umownie pojmowanego, jak w przypadku telefonów bezdotykowych, ale i dosłownie, jak w wypadku bezdotykowych dozowników mydła) (na 13 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - URZĄDZENIE BEZDOTYKOWE, CZYLI TAKIE, KTÓREGO DZIAŁANIEM STERUJE SIĘ BEZ DOTYKANIA (NIERAZ UMOWNIE POJMOWANEGO, JAK W PRZYPADKU TELEFONÓW BEZDOTYKOWYCH, ALE I DOSŁOWNIE, JAK W WYPADKU BEZDOTYKOWYCH DOZOWNIKÓW MYDŁA). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x