LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUSZCZOWIEC to:

lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.702

EFEZ, KWAS WĘGLOWY, ALT, SPAWĘKI, SZCZAWIAN, SALICYLAN, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, FURANOKUMARYNA, WĘGLOWODAN, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SKRĘTNIK, SŁAWOJKA, ŁOŻNICZY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, PUNKT WYPADOWY, PRZELEW TRANSGRANICZNY, PRETOR MIEJSKI, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ZWIĄZEK, HENRYK VIII, CHLORAN(V) AMONU, TRAMADOL, ZAKON, RUCH JAŁOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, MAKROELEMENT, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PUSZKARSTWO, FUNKCJONALIZM, KWAS ŻÓŁCIOWY, EKSPERT, ELEMENT ROZDZIELCZY, PILATES, OBSZAR METROPOLITALNY, TORPEDA CIĘŻKA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MARIAŻ, RYTUAŁ, CHODNIKOWIEC, FILM SZPIEGOWSKI, SĘDZIA KALOSZ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SYFON, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, OKRES PÓŁTRWANIA, CZERWONOKRZEW, STEROID, BIAŁE TANGO, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MIECZ UCHYLNY, ZNAMIĘ SUTTONA, SPULCHNIACZ, HYDROKSYKWAS, URZĘDNIK ZIEMSKI, AZOTYN, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KARCZOWISKO, TYTOŃ, NAWÓJ, TENOR DRAMATYCZNY, PRZĘDZIWO, RACJONALIZM WZGLĘDNY, PORÓWNYWARKA, MODEL NOMINALNY, ENTEROBAKTERIA, PLAFON, TALIDOMID, DIORAMA, SZYMEL, CEREMONIAŁ, PATENT KONSULARNY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NURKOWANIE TECHNICZNE, CYNGIEL, KORKOWIEC, OKRĘT RAKIETOWY, WODOTRYSK, SZMER, POPYT NIEELASTYCZNY, ŻÓŁW SĘPI, CUKIER OWOCOWY, IDEAŁ PIERWSZY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZASTAW REJESTROWY, KWASOTA, EFEKTOR, MORWA, KOPIAŁ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, NUKLEOZYD, NARKOLEPSJA, RÓJKA, MAHDI, CZYRACZNOŚĆ, SULFON, PRZESTWORZE, JEZIORO EPISZELFOWE, IDEALIZM, ATOMOWOŚĆ, AZULEN, FENTANYL, EPISKOPALIZM, CZEŚNIK KORONNY, OPĘTANIEC, SZARY KONIEC, KSIĘSTWO, PRĄD ZMIENNY, LUK ŁADUNKOWY, ZAPALENIE, NAFTOWNICTWO, KATION AMONOWY, KANAŁ LATERALNY, SZEREG CZASOWY, PRZERYWACZ, MANGANIAN POTASU, SPORT EKSTREMALNY, BYK SYCYLIJSKI, FLAWONOL, CROSSING-OVER, ACETAL, ZAGNIAZDOWNIK, JEDWAB NATURALNY, EPICYKL, BESTIA, GAŚNIK, JĘZYK, LOK AGNESI, RELACJA, MIMEOGRAF, TEREN ZAMKNIĘTY, AZOTAN(V), NADTLENEK WODORU, MLECZKO KAUCZUKOWE, SULFADIAZYNA, HRABIĄTKO, PRĘT, KWAS HUMINOWY, MUNSZTUK, TELEROTAMETR, BARWNIK AZOWY, ZWIĄZEK BOKSERSKI, BROMELIA, CHALKOLIT, BOA KRÓTKOOGONOWY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, ACYDOFIT, TAKTYKA, TRAWA KANARYJSKA, EMIRAT, AURORA, SPACJA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, LAUR, KWAS OLEINOWY, HAMULEC WIRNIKOWY, NEUROTRANSMITER, HIPEROATOM, SIARCZEK, FILM KATASTROFICZNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, GRAF DWUDZIELNY, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, KOLOR PEŁNY, STREFA ODRUCHOWA, TIOL, SÓL ORGANICZNA, RDZEŃ, CZAPKA NIEWIDKA, ŁAPACZ, PÓŁTORAK, ROŚLINA ACYDOFILNA, ZWROT, WALEC PARABOLICZNY, KOSZT STAŁY, LEASING OPERACYJNY, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SURFAKTANT, KAUCZUKOWIEC, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, MIEDNICZKA, TLENEK ŻELAZOWY, MIARKA, BĘKARCTWO, MAZUR, CHROMOSOM X, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SZAMBO, KONTRAKT REGIONALNY, ŁONO ABRAHAMA, NÓŻ DO CHLEBA, NEUROPRZEKAŹNIK, HAPLOID, LATEN, ŻMIJA, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, FOSFATYDYLOCHOLINA, RESYNTEZA, BETYL, FENOMENOLOGIA, WYRĄB, PRYNCYPAŁ, STAŻ, STEROL, ŁAPACZ, KORNWALIJSKI, MAKROPIERWIASTEK, ŹRÓDŁO, FENOLAN, WIERZCHNICA, AMINOALKOHOL, CLELANDINA, BROMIAN POTASU, PGR, DWUTLENEK WĘGLA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SYGNAŁ CYFROWY, RUTENISTYKA, POLIEUPLOID, BERTOLID, GALA OPEROWA, MIENIE ZAMIENNE, CZYN NIERZĄDNY, GARNUSZEK, DRENAŻ KIESZENI, ANHYDRON, DRAMAT SĄDOWY, KRZEMEK, LANSJER, PERON, WĘGLAN, EPOKSYD, ALDEHYD GLICEROLOWY, ETNOBOTANIKA, SANTOS, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, TRYNITARIANIZM, HEAD-HUNTER, MONOCUKIER, ZWIĄZEK, PALOS, PROMIENNIK, POWIĄZANIE, TYLCZAK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, AJDUKIEWICZ, PRZYSTAŃ, HALOGENOWODÓR, RUTYNA, CIASTO, TUBA, IMINA, TRINITROFENOL, RADIANT, OSTANIEC, ZLEWNIA, POMORSKI, BIOCYD, JACHTKLUB, ROZDZIAŁKA, ŚWIATŁO ZIELONE, NIEBIOSY, MIÓD SZTUCZNY, OCZEPINY, WYRĘBISKO, JODAN(VII) SODU, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MONOTERPEN, MAKATKA, DEPORTOWANY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, FENYLOETYLOAMINA, PAPIER BEZDRZEWNY, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, DRZEWO KAUCZUKOWE, IMPULS, PORÓD LOTOSOWY, PODATEK TOBINA, FEMINIZM, GUJOT, ALBUM, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, HARUSPIK, DEZYPRAMINA, DWUPRZODOZĘBOWCE, REKOMBINACJA GENETYCZNA, AMLODYPINA, LATAWICA, KORNICKI, PLENER, BEZDOTYKOWIEC, INDETERMINIZM, CHINON, OBORNIK, KONDENSATOR, SZCZENIAK, ?JEZIORO GORZKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUSZCZOWIEC lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUSZCZOWIEC
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (na 12 lit.).

Oprócz LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - LIPID, LIPOID - NATURALNY ZWIĄZEK ORGANICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄ DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast