ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DITLENEK to:

związek chemiczny, w którym atom pierwiastka jest związany z dwoma odrębnymi atomami tlenu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.402

BEZBOLESNOŚĆ, ANTYKWARNIA, SZATAN, WĘGRZYNEK, EMIGRACYJNOŚĆ, PRZYCZYNEK, JELITO CZCZE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, NITINOL, LEWAR, WIENIEC, KASZANA, RUCH PRZYŚPIESZONY, PODŁOTA, MŁODZIK, KOMANDOR, EKSPERT, KWARTET, PIERWOMSZAKOWCE, INTERGLACJAŁ, CZEPOTA GAMBIR, CYGARO, WIDŁOZĄB LEŚNY, HAMULEC NAJAZDOWY, ROZSADNIK, BILANS TLENOWY, AKATALEKSA, WERTEKS, NAWA GŁÓWNA, SPOTKANIE MODLITEWNE, SKOCZNIA MAMUCIA, HEDONIZM, MIEJSCOWY, ŁOŻYSKO GAZOWE, TRANSKRYPCJA, CIERŃ, ANAL, NIEOSTROŚĆ, TWARDA SPACJA, KONCERT, PROGRESYWIZM, BIBLIZM, OBIEG SYNODYCZNY, RDZEŃ, IND, OPASKA BRZEGOWA, BURZA, ANALIZA LITERACKA, BEMOL PODWÓJNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, CZUWAK AKTYWNY, ZIOMEK, TILAPIA WIELKOGŁOWA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, NADLEŚNICZÓWKA, IDYLLICZNOŚĆ, BENZYNA CIĘŻKA, PUNKT APTECZNY, LABRYS, STREFA ODRUCHOWA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, MIKROSOCZEWKOWANIE, AKCELERATOR LINIOWY, STRATYFIKACJA, KANAŁ LATERALNY, PROTOZUCH, HAMULEC TAŚMOWY, WIRTUOZERIA, WIERTACZ, PUNKT OGNIOWY, NIĆ KODUJĄCA, SEJM, ARAGO, BIOGRAFIZM, ZDRADZIECTWO, LEUNA, ELEKTRON DODATNI, ATLANTYDA, PĘPAWA, CAŁUSEK, BEZPODSTAWNOŚĆ, WIECHA, SEMINARIUM DUCHOWNE, KARBONATYT, USZKA, RZĄDNOŚĆ, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, MATEMA, WEGETACJA, CZUJNIK INDUKCYJNY, SIŁA AERODYNAMICZNA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, POKAZOWOŚĆ, POKŁAD BATERYJNY, MLECZNIK, NIESTANOWCZOŚĆ, CZYSTOŚĆ, STROP GĘSTOŻEBROWY, OGNIK SZKARŁATNY, JESIOTR ROSYJSKI, OCZODÓŁ, WYRAŹNOŚĆ, MRÓWKA PÓŁNOCNA, OKNO STARTOWE, KWAS KARBOKSYLOWY, KOKS ODLEWNICZY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DWA OGNIE, TRANSAKCJA SPOT, PODEJRZLIWIEC, JUDASZ, WSPÓLNY ZASÓB, PUNKT EUTEKTYCZNY, OGNIWO SUCHE, SEROCZEŃ, PIERWSZOŚĆ, TUŁÓW, SCENERIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KUPA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, PRZEDMURZE, BEZLITOSNOŚĆ, TAUKA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, MANIERYSTA, TRUDNOŚĆ, ATRAZYNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MEMBRANA, ROKOKO, BEZWODNIK, TERMOMETR CIECZOWY, GARIBALDKA, EKSTREMALNOŚĆ, GAŁĘZIAK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SUBSTANCJALIZM, PLEWA, KACZKA CZERNICA, ORDYNUS, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ŻYŁKA, NOOB, PSIKUS, PIERWSZAK, PAŃSTWO ROŚLINNE, POLITYKA DYSKONTOWA, TOKAMAK, OWAL, URETAN, FENOL, OGNISKO, REAKCJA PODSTAWIANIA, ZABURZENIE NASTROJU, WZORNIK, DWUBARWNOŚĆ, KLEZMER, BEZECNOŚĆ, PRZEDPŁATA, PRZEPRAWA, KOZA, FATALIZM, DZIWOŻONA, STAŁA CZASOWA, MISJA STABILIZACYJNA, BEZPARDONOWOŚĆ, KOSZT OPERACYJNY, BRUTALIZM, OŚRODEK WYŻOWY, DÓŁ, SZARAK, BIEDACZKA, JESIOTR BIAŁY, ALKOHOL, LENIWIEC, OGNISKO, TARAN, ANTYLIBERALIZM, KSYLEN, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, ROZBIERANKA, ŁAGODNOŚĆ, BOROWIEC, POBIAŁKA, LUMINOFOR, WYKŁAD HABILITACYJNY, LEKTOR, PASSAIC, CIEPŁO, REAKTOR JĄDROWY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, OSCHŁOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, PARADOKS OLBERSA, POTAJEMNOŚĆ, UKŁAD DZIESIĘTNY, SLUP, SERDAR, HOMINIDY, IRONICZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, OPERA, LODÓWKA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, GUGIEL, AFGAŃSKI, WYGIĘCIE, NAPASTNICZKA, ŚLĄSKOŚĆ, FILTR BARWNY, LÓD, PRACOBIORCA, HERMETYCZNOŚĆ, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, CHORY NA GŁOWĘ, PRZESILENIE, DRUK OFFSETOWY, ROZRZUTNIK, ŁATEK, SYLIKON, STAROINDYJSKI, SYNGIEL, DUALNOŚĆ, GAL, PLASTYKA, BEZAN, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, TRYLMA, BETAINA, GOOGLE, CZUJNIK KONTAKTOWY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, PŁOMIEŃ, NEK, BIELIDY, TALMUDYZM, METAJODAN(VII) SODU, OBIEG PIENIĄDZA, SZEZLONG, NIEAKTUALNOŚĆ, METALIK, ZDROWAŚKA, TLENOWIEC, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, OPERA, WRZASKLIWOŚĆ, KOŁO WIELKIE, JAŁOWNIK, CZĄSTKA ALFA, CYNKOTYPIA, ARENA, PRZESŁUCHANIE, GRECKI, NADWOZIE SAMONOŚNE, STREFA NUMERYCZNA, KAMPYLOGNATOID, POWIEŚĆ ALUZYJNA, SYMPOZJON, ABSOLUTYZACJA, WIGOŃ, OPACZNOŚĆ, POLE WIROWE, ROZPOREK, GRUNTÓWKA, WYGASZACZ, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, WSPORNIK, CZARCIE NASIENIE, AZATIOPRYNA, WYROK SKAZUJĄCY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, KOLORYT LOKALNY, ANTYHITLEROWIEC, SEKRETARZYK, AZOTYN, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ZARZĄD, SULFOTLENEK, FILOLOGIA ANGIELSKA, PLUS, WAPIENNIK, ROZKŁAD, WSPANIAŁOŚĆ, FITOESTROGEN, NIETYPOWOŚĆ, REGLAN, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, LUDZIK, KUSICIEL, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, STAROEGIPSKI, OSOCZE KRWI, WYŚMIENITOŚĆ, ?SAMOUCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DITLENEK związek chemiczny, w którym atom pierwiastka jest związany z dwoma odrębnymi atomami tlenu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DITLENEK
związek chemiczny, w którym atom pierwiastka jest związany z dwoma odrębnymi atomami tlenu (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOM PIERWIASTKA JEST ZWIĄZANY Z DWOMA ODRĘBNYMI ATOMAMI TLENU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast