LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METYLDOPA to:

lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.041

DŻUNGLA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, CEGŁA SUSZONA, CZERWONA KRWINKA, JAPONKA, WARTOŚĆ WŁASNA, NAPIĘCIE, GĄSZCZ, NEK, PODŁUŻNIK, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, RANNY, AUTOBUS CZŁONOWY, KENOZOIK, TWÓR, NOSICIEL, SKAŁA LUŹNA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, WYKONAWCA, MINIA, NIEKROPIEŃ, KODEKS, PREDYKAT, MIKSTURA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, FOSFATYDYLOCHOLINA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, JESIOTRY, LUKRECJA, WAŻNOŚĆ, NAGANIACZ, WARIACYJNOŚĆ, DÓJKA, CHŁONNY RYNEK, ROGATNIK, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, CHINON, UBYTEK, GRUNCIK, HIPOKRYTA, ANILANA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, JĘZYKI TURAŃSKIE, PIERWSZOROCZNIAK, PENTAZOCYNA, SUPERNOWA TYPU II, PROTEZA WOKALICZNA, MURZYN, ZORBA, MAMUT POŁUDNIOWY, HARMONIJNOŚĆ, WYKRZYKNIK, MATERIALIZM, KOLUMNA UWIĘZŁA, ŻÓŁTACZKA, WIGILIA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, AMORY, ODKUPICIEL, KOZA PIERWOTNA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, GERMAŃSKOŚĆ, PIESZCZOCH, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, PRZEBIEGŁOŚĆ, PODSIEĆ, PROLEK, REJESTRANT, ZWIERACZ, PRZETWORNIK, ŁĄCZNIK, UBOGI, WSPÓŁZAWODNICA, SYRENA OKRĘTOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, MĄKA SITKOWA, ŁAD, NAWRÓCICIEL, SYSTEM KOMPUTEROWY, NIESKRĘPOWANIE, METALOPROTEINA, PRZYZWOITOŚĆ, SECESJONISTA, KORPUS, EKSPRES PRZELEWOWY, PACZKA, DYŻURNA, EGZYSTENCJALISTA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PRZYSZŁOŚĆ, SPIRALA, PODSZEWKA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, AMBITNOŚĆ, BRAMKA, MIECZOGONY, TANCERKA BRZUCHA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZŁOWIEK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BEZWIETRZE, RONIN, LEKARZ WETERYNARII, GWICHT, WEKTOR SWOBODNY, SKRZYDEŁKO, KLAWISZ, KURA DOMOWA, NAROWISTOŚĆ, CYCEK, PLASTYCZNOŚĆ, ZEZ ROZBIEŻNY, BROŃ MASZYNOWA, AFTERPARTY, STADNIAK SIWOGŁOWY, PALCÓWKA, PÓŁPLASTEREK, STRYJ, OBŁOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, ŁATEK, MODRASZEK ALKON, TYSIĄCZNIK, SPORT WODNY, OTWARTOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, DZIEŃ JUTRZEJSZY, ADMINISTRATYWISTA, MANEWROWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, NAUKA HUMANISTYCZNA, WINIETA, MARGINESOWOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, WAŁECZEK, BOSSA NOVA, AKADEMICKOŚĆ, TAPIR GÓRSKI, PROFESKA, FLUNITRAZEPAM, POWAŻNOŚĆ, CIEŃ, PREPERS, OPIS, ŁOTROSTWO, PŁUG ODŚNIEŻNY, DOKUMENTARZYSTKA, CYBERPANK, STACZ, PRZYSPOSABIAJĄCY, SPŁASZCZKOWATE, ENERGIA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NUDYSTA, MŁODY GNIEWNY, RODZIMOŚĆ, PASJONISTA, JODEK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KOMÓRKA SOMATYCZNA, RYKSZARZ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, WODOCIĄGOWNIA, IRANISTAN, REFERENDARZ, DŁUŻNICZKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, TOALETA, CHAŁUPNICZKA, MARKA OCHRONNA, DŁUG SPADKOWY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, OKREŚLNIK, KLIMAT, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GŁASZCZEK WARGOWY, SUMO, BLASZKA SITOWA, APROBACJA, OBWISŁOŚĆ, ZBIEG, WYLOT, ALOZA NIEBIESKA, SZEWC, KIEŁKOWNIK, MUZYKANT, ILUZJONIZM, GAŚNICA PIANOWA, LEK HIPOTENSYJNY, TOUROPERATOR, BLUFFIARZ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, LOGARYTM NATURALNY, REPRODUKCJA PROSTA, SONDAŻ, PUKAWKA, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, NACHALNOŚĆ, LAMPA WYŁADOWCZA, CZYSTY STRZAŁ, GLIKOKORTYKOID, MAKRON, MIEJSCE, LUŹNOŚĆ, ROZGRZESZENIE, DALEKOPIS, MIODOJAD ATOLOWY, AKT USTAWODAWCZY, GIMBOPATRIOTA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, FURGON, PROFESOR ZWYCZAJNY, TRANSPARENTNOŚĆ, INDOZUCH, KOREKTOR, MIODOJAD GÓRSKI, NOOBEK, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, ANTYPETRARKIZM, DZIEWIĘTNASTKA, LITERA KSIĘŻYCOWA, WICEPREMIER, GAMBIT PRZYJĘTY, ZAJĄCZEK, SZEREG CZASOWY, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, WOLUNTARYZM, WZMACNIAK, SANDBOX, NIEOSTROŻNOŚĆ, GRUNTÓWKA, GRAFIK, KOLEKTYWIZM, ŚCIANA, KOCIE OKO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KOSTNIAK KOSTNINOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BARBITURAN, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, NIESTATECZNOŚĆ, USKOK, PIĘTKA, BUSPIRON, ZNACZNIK, PIERWIASTEK GŁÓWNY, PEWNOŚĆ, DIALOG OBYWATELSKI, OPIESZALSTWO, GRANULOCYT, KAMERTON STROIKOWY, ZBOCZENIEC, KOLBA, KREDYT KONSUMPCYJNY, MONARCHIA DZIEDZICZNA, OSŁONOWOŚĆ, ŚWINIARKA, PIERIEDWIŻNIK, GUARANA, BIAŁY MARSZ, ATORWASTATYNA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SŁUGUS, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, POZYCJONER, BEZBOLESNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, TAMARYND, KROKIET, INTERPRETER, TURANIEC, PATOLOG SĄDOWY, PIEZOMAGNETYK, BBS, SZLAM, OPRACOWANIE, TRZEBIENIEC, WEBINARIUM, BIELMO, MATCZYNOŚĆ, NAPASTNICZKA, SILNIK TŁOKOWY, ALTANNIK LŚNIĄCY, KARKOŁOMNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, SŁABEUSZ, POCISK PODKALIBROWY, HUBA MAŚLAK, DRUGOROCZNIAK, BIAŁCZAN TANINY, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, ROZTROPEK, PROLETARIUSZ, ?KARTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METYLDOPA lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METYLDOPA
lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.).

Oprócz LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast