LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METYLDOPA to:

lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.041

BŁĄD STYLISTYCZNY, ROŚLINY NACZYNIOWE, GRA, BIZNES, SABATARIANIZM, BRUKSELKA, ALBUM, STARA DUPA, SHAPESHIFTER, SUBDOMENA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, OPIESZAŁOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KARP BEZŁUSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, KONSEKWENTNOŚĆ, OKRES INTERGLACJALNY, CYRKUMFLEKS, KRÓWKA, KLOSZ, SKÓROSKRZYDŁE, STROIK, BLASZKA, PODŁOTA, WOLANT, WIENIEC, SMOK, STATYSTYKA OPISOWA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, SOLANKA, SOLFUGI, CUDOTWÓRCZYNI, GRUNT, OGÓREK KISZONY, STAW OSADOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WŁÓKNO, TAMA, AUTSAJDER, CHESTER, PODWÓJNA AGENTKA, JEDENASTA MUZA, ANALFABETKA, MŁOT SPALINOWY, RONIN, ŁATA MURARSKA, PRZESTRZEGACZ, CZERWONKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, HYDROZOL, TILAPIA WIELKOGŁOWA, PRZYZWOITOŚĆ, KOIMEK BEZŁODYGOWY, MLECZARKA, AUREOMYCYNA, FOREMAN, NOWOTWÓR ŁAGODNY, WOLICJONALNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, IDIOFON, NIEŻYJĄCY, DIAGNOSTA, GRZBIETOPŁAT, ZASIŁEK OKRESOWY, UNIONISTA, SADYSTYCZNOŚĆ, OPĘTNIK, LEGATARIUSZ, PAUPER, PATYCZEK, WESOŁOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, WĘŻOWNIK, LEK, GLIKOPEPTYD, WYRZUT SUMIENIA, HRABINA, HERBATNIK, HISTORYZM, TOY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, GIPSORYT, MODRZEW, ARNIKA GÓRSKA, INŻYNIER, FIGA Z MAKIEM, CZAS TERAŹNIEJSZY, HELIOSKOP, STOPIWO, PRZEBIERANIEC, EGZEMPLARZ SYGNALNY, CZŁOWIEK INTERESU, KODOWANIE SIECIOWE, GŁOŚNIK OTWARTY, SKARBNIK, KONDOR KRÓLEWSKI, EMISJA PIENIĄDZA, SKITOURING, MINIMUM PROGRAMOWE, ZMIANA PATOLOGICZNA, STREFA UNIKANIA, OSŁONKA NABYTA, PROFESOREK, BLOK SOCJALISTYCZNY, MINIATURZYSTA, STAŁA, NIEOKRZESANIEC, KOCIA KOŁYSKA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, ALOES, CZARNOBREWKA, HOLOGRAM, PŁASKOZIEMCA, KURZOWIEC, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, MALINOTRUSKAWKA, PACHCIARKA, MOMENT, LATAJĄCY DYWAN, POŻYTECZNOŚĆ, ZEFIR, RYCERSKOŚĆ, RESPONDENTKA, LICZNIK PRĄDOWY, REZONATOR, KANGUR OLBRZYMI, ŁOWCZY, TEOLOGIA NEGATYWNA, GODZINA PRAWDY, WIEŚ, POJAZD ZABYTKOWY, SYMULACJONIZM, PIROKSYKAM, PORÓD RODZINNY, OBRAZICIEL, FUSYT, WĄŻ POŻARNICZY, MISTRZ PROSTEJ, KRZESŁO KURULNE, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, DIDŻEJ, TAPIR ZE WZGÓRZ, ROZDZIELCZOŚĆ, GRUNT, CZAPKA TEKTONICZNA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PĘPAWA, DIMER, WAHLIWOŚĆ, NUWORYSZ, WOREK, JĘZYCZEK U WAGI, SER, STAN WZBUDZONY, JUDAISTA, UTWÓR WKŁADOWY, WYBITNOŚĆ, DYSZKANCIK, PENTAPLOID, ALBINOS, ZABÓJCA, CIAMAJDOWATOŚĆ, MANAGER, UKŁAD DARLINGTONA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, AKLIMATYZACJA, DEWIZOWIEC, NEUROTYK, DELFIN AMAZOŃSKI, PROTEROZUCHIDY, PODGARDLE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, BEZCZELNIK, SZTYWNA SPACJA, PATROLOWIEC, SSAK ŁOŻYSKOWY, TŁUSTE LATA, SYLFIDA, TWIERDZENIE MAYA, NITROZOBAKTERIA, CZARNY CHLEB, NLPZ, CIĘŻKI SEN, ANTYLOPA KROWIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ODWROTNY AGONISTA, SZPILKA, KORWINIZM, MINIA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, PRAWO HOOKE’A, ZWARCIE, PROFESOR ZWYCZAJNY, GOŁODUPIEC, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, PIEKŁO, DOBRO RZADKIE, TOPIELEC, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ODCHYŁ, CIENKA SKÓRA, UMARŁY, CZEREMCHA, NEUROLEPTYK, WYRAŻENIE, CZIRU, MIECZ UCHYLNY, WSPOMOŻYCIELKA, KOLUMNA, PRZEŁAWICENIE, DŁUG SPADKOWY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, ASTER, NIEMRAWOŚĆ, ZAJOB, MAPA GEOLOGICZNA, NASIERDZIE, POTAJEMNOŚĆ, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ABFARAD, ŚMIECIARZ, OC, PROSZEK DO PIECZENIA, PIESZCZOCH, KAPITAŁ, OSZCZĘDNIŚ, DAWCA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, FILOLOGIA POLSKA, ZAPISOBIERCA, SYMETRIA, BEZKLASOWOŚĆ, DÓJKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, SKOCZNIA MAMUCIA, CENOTWÓRCA, WYJADACZ, MIECZOGONY, SYGNAŁ RADIOWY, PLUS DODATNI, SATELITA SZPIEGOWSKI, KURZYSKO, NAUCZYCIEL MIANOWANY, DEPESZOWIEC, PRZEPAŚĆ, PIERWSZOŚĆ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, PROWOKACYJNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, MATKA, SPOKOJNOŚĆ, MONTER, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, METODY, PŁONINA, CITRONELLA, NATURA, WYROŚLE, DRAŻLIWOŚĆ, SZABAS, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, KUMCIA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, STAN STACJONARNY, WIRTUOZERSTWO, BŁONICA SKÓRY, WIDŁOZĄB LEŚNY, EDIAKAR, PSIKUS, STRZĘP LUDZKI, INTERWIZJA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, MODRASZEK REBELA, ŁĄCZNIK, CHRAPA, STYLISTA, DOBRO PODSTAWOWE, RECYTATOR, RAMONESKA, CZARNE, DESKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, MOSTEK TERMICZNY, ŚWISZCZ, CEWNIK, ZIÓŁKO, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, OLEJEK KAMFOROWY, PUSTELNICZKA, FAJNOŚĆ, ORKAN, PRZESTRZEŃ STANU, SZCZYTNICA, DIAK, SIEROTA NIEBOŻA, ?CZERWONE CIAŁKO KRWI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METYLDOPA lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METYLDOPA
lek hipotensyjny, który wskutek podobieństwa do dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) blokuje powstawanie dopaminy, która jest prekursorem noradrenaliny (na 9 lit.).

Oprócz LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - LEK HIPOTENSYJNY, KTÓRY WSKUTEK PODOBIEŃSTWA DO DIHYDROKSYFENYLOALANINY (DOPA) BLOKUJE POWSTAWANIE DOPAMINY, KTÓRA JEST PREKURSOREM NORADRENALINY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x