W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALOR to:

w malarstwie, fotografii, grafice: jasność barwy, natężenie światła względem cienia (ilość jasności i ciemności), jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALOR

WALOR to:

cecha dodatnia, zaleta czegoś (na 5 lit.)WALOR to:

rzeźbiarz włoski ur. w 1906 r., kompozycje abstrakcyjne (na 5 lit.)WALOR to:

papier wartościowy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.477

ŻARŁACZ LUDOJAD, WARTOŚĆ BILANSOWA, OLBRZYM, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, HODOWLA ZARODOWA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, CZASOWNIK, KNAJPIARZ, PLUS DODATNI, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, WARZĘCHA MAŁA, INSTRUMENT FINANSOWY, SUMA, MIŚ, EREB, OSZUKANIEC, KOCANKA WŁOCHATA, GÓWNOZJADZTWO, KRUCHOŚĆ, ANTENA FERRYTOWA, HAUST, SILNIK NA BENZYNĘ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, FAZA, NADZIEWKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, WALOR, GUJOT, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, POPĘDLIWOŚĆ, NOWA, ZWALISTOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, WYBUCHOWOŚĆ, OGROM, PÓŁWARIAT, ZAPAS MATERIAŁOWY, NIESTANOWCZOŚĆ, UKOŚNIKOWATE, PŁAT, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SĄD I INSTANCJI, CIELĘCINKA, POGODNOŚĆ, PERIOD, OLBRZYM, WODOPÓJKI, KULT PRZODKÓW, NATURYSTA, SUPERNOWOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, GRAFIKA, DZIECINNOŚĆ, ARKEBUZER, ZWIĄZEK PARTNERSKI, MUSZTARDA DIJON, UKŁAD INERCJALNY, MIARKA, IDEAŁ PIERWSZY, NOZDRZAKI, ZABYTEK, LICZNOŚĆ, SZCZWANY LIS, USTĘPLIWOŚĆ, DNI, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, IMPAST, NAŚWIETLENIE, GE'EZ, KOSZATNICA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ASYMILACJA, FARBOWANY LIS, KOLCZATKOWATE, SZCZEPIONKA WŁASNA, KYNOTERAPIA, SPÓDNICZKA, OGRANICZONOŚĆ, WAGON BREKOWY, GRZYB ZAJĄCOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, BŁĘKITNY KARZEŁ, WELWET, ISTOTA, BYLICA POLNA, ATRAKCJA, SAMOGRAJ, ZACHYŁKA, WITTE, ANONIM, HACJENDER, NIEUCZCIWOŚĆ, NOCEK WĄSATY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, TERMIN PREKLUZYJNY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, TAMARYND, HUK, SZEREG ROZBIEŻNY, HUMANISTYKA, DAWKA PROGOWA, WINO LIKIEROWE, OGIEŃ KRZYŻOWY, WIERNY, SKUBANIEC, MIESZKALNOŚĆ, ŚMIECH, INFIKS, DOBRODUSZNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, GŁUPKOWATOŚĆ, NĘDZA, ECCHI, SILNIK BOCZNIKOWY, OSTROŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, OWULACJA, OBRZYD, PRZEDMURZE, MISKA, CHEMEX, MIRED, BEZBRZEŻNOŚĆ, WANIENECZKA, ŁATEK, SKUN, PLACEK PO WĘGIERSKU, SŁABIZNA, DIAFTOREZA, WYNIOSŁOŚĆ, OBYCZAJNOŚĆ, STANOWISKO, CHIŃSKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, CIUTKA, TAUKA, CHOLINOLITYK, ROMANS GOTYCKI, HISZPAŃSKOŚĆ, POSŁUCH, MINIPIŁKA, POTENCJA, ANON, ŁASKAWCA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, STRONA, SPEKTAKL BALETOWY, ADVOCATUS DIABOLI, CIĄG GEOMETRYCZNY, DOMENA PUBLICZNA, MIARA NIEZWARTOŚCI, OLEJ KONOPNY, ADWOKAT DIABŁA, PRZEDWIECZNOŚĆ, JAŚMINOWIEC WONNY, RASOWOŚĆ, RZECZ, EKSTREMALNOŚĆ, KECZ, SYROP, NARWALOWATE, MIKROTRON, AFIRMACJA, KORZYSTNOŚĆ, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, PLEŚNIAWKA, OPIESZAŁOŚĆ, NAUKI O ZIEMI, KOMIN PŁACOWY, FUTRO, TRAWERS, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ANGIOLOGIA, FUNDUSZ ZASOBOWY, KOŁO JEZDNE, OGNIWO GAZOWE, CZARNA OWCA, SZCZYT SZCZYTÓW, KOMPENSATOR, SYNTEZA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, NIEPRAWOŚĆ, DIZAJN, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, RESZTKA, GLORIA, BANKOWÓZ, EUROLAND, KROWIA GĘBA, ROŚLINKA, MINÓG RZECZNY, ZASADA MACHA, OBFITOŚĆ, ZDATNOŚĆ, ROJALISTA, KILOKALORIA, STAN, MĄDROŚĆ, WIDZENIE, ENANCJOMER, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, ŚWIECA STANDARDOWA, MAŁOŚĆ, IMPRESARIAT, KOMPARATYSTYKA, DUROPLAST, GOLIZNA, ŁUK BLOCZKOWY, GATUNEK PARASOLOWY, PROGRAM TELEWIZYJNY, RYNSZTOK, REFLEKTOR, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, NATURALIZM, KATASTROFICZNOŚĆ, HOMER, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KRÓWKA, SZTYWNIACTWO, MIEDNICZKA, KOSTKA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, PROFESKA, BRUTALNOŚĆ, CZUWAK, UKŁAD ZAPŁONOWY, PLOTER SOLWENTOWY, SZTUCZYDŁO, SZAŁAŚNICTWO, JĘZYK BERTA, ZAWODOWO CZYNNY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, TEZA, KECZUP, WIEK PRODUKCYJNY, WIEŚNIAK, SCENICZNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, FILM HISTORYCZNY, ZAPALENIEC, PSEUDOBIELICA, PLEBEJUSZ, BIAŁONÓŻKA, TRANSCENDENCJA, EMPIRYZM GENETYCZNY, PODATEK LINIOWY, KADASTER, ŚLICZNOŚĆ, SYNERGIZM, WALUTA BAZOWA, NIENATURALNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PODGRZYBEK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PŁOMYK, IRONICZNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ŚLIMAK, ATRAKCYJNOŚĆ, CHWYTAK, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, WYLECZENIE, ŁADNA HISTORIA, WIDZENIE SKOTOPOWE, NIEAKTUALNOŚĆ, HENNA, NIEMRAWOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, GNIAZDO, BYSTROŚĆ, NICPOŃ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ROSŁOŚĆ, SZKARADZTWO, NERW UDOWO-GOLENIOWY, DOJRZAŁOŚĆ, MGŁAWICOWOŚĆ, GRUBOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, GWAŁTOWNOŚĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ŚWIECA, LINEARNOŚĆ, LITR, KAWAŁ, FRAZA, BROŃ CHEMICZNA, MILCZĄCA ZGODA, PORCYJKA, ?KOSZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.477 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALOR w malarstwie, fotografii, grafice: jasność barwy, natężenie światła względem cienia (ilość jasności i ciemności), jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALOR
w malarstwie, fotografii, grafice: jasność barwy, natężenie światła względem cienia (ilość jasności i ciemności), jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym (na 5 lit.).

Oprócz W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W MALARSTWIE, FOTOGRAFII, GRAFICE: JASNOŚĆ BARWY, NATĘŻENIE ŚWIATŁA WZGLĘDEM CIENIA (ILOŚĆ JASNOŚCI I CIEMNOŚCI), JAKA ZAWARTA JEST W TONIE KOLORYSTYCZNYM. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast