POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELORYB to:

potoczna nazwa niektórych ssaków z rzędu waleni o większych rozmiarach, największych zwierząt zamieszkujących ziemię; nazwa „wieloryb” jest pozostałością z czasów, gdy walenie uważano za gigantyczne ryby, które w rzeczywistości są ssakami i posiadają wszystkie najważniejsze ich cechy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELORYB

WIELORYB to:

gwiazdozbiór równikowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.290

WIENIEC, PROTOROZAUR, TALMUDYSTKA, LEMUR, GŁOWA, VIOLA DA BRACCIO, ODDANIE, AZOTOBAKTER, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, PĘTLA, GŁOGOWNIK, RZECZYWISTOŚĆ, LOKACJA, PIANO, AMPEX, BYSTRZYK KOPELANDA, NIERÓB, OKAZAŁOŚĆ, PRZYLGI, SZCZURY WORKOWATE, FILTR POWIETRZA, RÓWNOLICZNOŚĆ, WIELKA LITERA, ANAL, ZAŁOGANT, OPOZYCJA BINARNA, EDAFOZAUR, JON, REKIN, MEZOMORFIA, KWAŚNOŚĆ, MIKROSKOP WARSZTATOWY, DEMARKACJA, SELEKTOR, SZTUBACKOŚĆ, JESIOTRY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, KOT, PROZODIA, GORYL NIZINNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, ROGOWACENIE, PĘDNIK STRUMIENIOWY, JAGODZIAKI, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, PIANOGAZOSTYLIKAT, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, MOCHWIANOWATE, STRZYKWY, ŚWIADEK JEHOWY, OGNISKO WULKANICZNE, AZOLLA, KOLORYT, JESIOTR ROSYJSKI, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, PRZYCZÓŁEK, GRZYB WOLAK, CZERNIDŁO, KONGER BIAŁOPŁETWY, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, MEMBRANOFON, SUBTELNOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, FOKI, DECENTRALIZACJA, PRZYJEZDNA, OBROTNICA, NAPASTNIK, PRZEMIANA POLITROPOWA, UDAR, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, KONOPIOWATE, POLE BEZWIROWE, SCHILLING, JĘZYKI KAUKASKIE, WAŻNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, WYSOKI KOMISARZ, FUNDUSZ MIESZANY, ODPRAWA PASZPORTOWA, EPIZOOTIOLOGIA, PRZEJRZYSTKA, WARTOWNIK, KOŃ TRAKEŃSKI, CIAŁKO KIERUNKOWE, NADŚWIADOMOŚĆ, SYNERGETYKA, PODWÓJ WIELKI, SĄD REJESTROWY, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, BARCZATKA PUCHOWICA, SARDELA KALIFORNIJSKA, EFEMERYDA, CYNGALIA, BANANOJADY, KRETOJEŻE, LUDY TURAŃSKIE, TUNEL AERODYNAMICZNY, WIELOPŁETWCE, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ZAJĄCZEK, RYBA MAŚLANA, ROZMNOŻA, KOŃ WIELKOPOLSKI, POLIMORFIZM, MANDAT WOLNY, NIĆ, MINIVAN, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, EUKARIONT, GOLIAT, PUDŁO, WZROK BAZYLISZKA, KIEŁŻ TYGRYSI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, HISTORYCYZM, KOŃ ŚLĄSKI, FRONTON, PRAKTYCZNOŚĆ, ROZMIĘKANIE, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, TĘCZANKA NIEBIESKA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, ŻUBR GÓRSKI, ATMORADIOGRAF, HISZPAŃSKOŚĆ, SUBSKRYBENT, PRANKO, USZATEK BRĄZOWY, LIBACJA, PEIRESKIA, SUSEŁ WASHINGTONA, PRZEKOPNICA, MRÓWKOJAD, POKOJOWOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, ZAPASY, OJCOWSKOŚĆ, RACJONAŁ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, CZOP, IRLANDIA, C, WAGON BREKOWY, MODRASZEK BLADY, SKINIENIE, LITERAT, OBRÓT SPECJALNY, ŚLIMAK, KOŃ NA PATYKU, METAL NIEŻELAZNY, KWAŚNICA, OŚWIECONOŚĆ, KOREK, ŚMIGŁOWCOWIEC, LĄDZIENIOWATE, KWINTESENCJA, ANAKREONTYK, FPS, ŻEGLAREK, ODBÓJ, ETYKA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PSALMOGRAF, RELACJA TOTALNA, JUSTUNEK, POTRZEBA, TKAŃCOWATE, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, TWIERDZENIE RAMSEYA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, OKRĘT ESKORTOWY, HUBA RZĘDOWA, POMUCHLA, MASA, ESPERANTYDA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, CAMAGUEY, POWAB, NAZWA JEDNOSTKOWA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, NIGIRI, RACHUNEK OPERATOROWY, JAŁTA, PRZESIEWACZ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, TAMBURYN, EFEKT ELIZY, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, KOLENIOWATE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, PODWOZIE, ZAGRANIE, LOGANIOWATE, KUKLIK, BIAŁORUTENISTYKA, RAKOWATOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, ORLEŃ CĘTKOWANY, BIURO SPISOWE, SZCZAWIOWA, KWADRANS AKADEMICKI, ANTYLOPA KARŁOWATA, SYLOGIZM, SEKSTA, ŚLEPY NABÓJ, ZAZULA, RAJA SIWA, NUŻENIEC BYDLĘCY, WIZYTÓWKA, HIPSTER, ZWÓD, GĘSTOŚĆ PLANCKA, LASONÓG BRZEGOWY, WYDAJNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, MONOCENTRYZM, DŁUGOSZPAROWATE, MAGNAL, GŁOŚNIK OTWARTY, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŚMIETKA OZIMÓWKA, MIEDZIORYTNICTWO, KOSIARKA ROTACYJNA, OLBRZYMKOWATE, SATELITA SZPIEGOWSKI, PODOBRAZIE, ROKPOL, WCINKA, NARKOTYK TWARDY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, BRZOZOWATE, LEASING FINANSOWY, ŻOŁNA, STANDARD, KAUCJA GWARANCYJNA, DYSKRYMINACJA, CZYRAK GROMADNY, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, KAŁUGA, AMORY, ZIELEŃ, PERKOZ Z ALAOTRA, UDERZENIE, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, TRZY GROSZE, RADIOAKTYWNOŚĆ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, POMARAŃCZOWY PAS, FILTR BARWNY, SKUBANIEC, ARMARIA, TETRAMER, NARZĄD LEMIESZOWY, PATYCZAK, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŻUREK, BEZBOLESNOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, HYCEL, RZESZA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, USŁUGOWOŚĆ, BIKINIARZ, JON KARBONIOWY, SYSTEM KRAKOWSKI, OKRĘT LINIOWY, DZIEŃ, PRAWO HUBBLE'A, KOSMOGONIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KONTRDEMONSTRACJA, JEDWABNICZEK, CYJANOŻELAZIAN(II), OCHRONA, ZŁOTA FUNKCJA, LIS, TECHNOLOGIZM, PLEBISCYT, WYBIEG, TRYB, ELEKTROFON, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, LINIA, KRÓLOWA MATKA, MACICA PERŁOWA, OSTOJA, ORTOPTYSTA, TSE, ?UMOWA ZLECENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.290 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELORYB potoczna nazwa niektórych ssaków z rzędu waleni o większych rozmiarach, największych zwierząt zamieszkujących ziemię; nazwa „wieloryb” jest pozostałością z czasów, gdy walenie uważano za gigantyczne ryby, które w rzeczywistości są ssakami i posiadają wszystkie najważniejsze ich cechy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELORYB
potoczna nazwa niektórych ssaków z rzędu waleni o większych rozmiarach, największych zwierząt zamieszkujących ziemię; nazwa „wieloryb” jest pozostałością z czasów, gdy walenie uważano za gigantyczne ryby, które w rzeczywistości są ssakami i posiadają wszystkie najważniejsze ich cechy (na 8 lit.).

Oprócz POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - POTOCZNA NAZWA NIEKTÓRYCH SSAKÓW Z RZĘDU WALENI O WIĘKSZYCH ROZMIARACH, NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH ZIEMIĘ; NAZWA „WIELORYB” JEST POZOSTAŁOŚCIĄ Z CZASÓW, GDY WALENIE UWAŻANO ZA GIGANTYCZNE RYBY, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI SĄ SSAKAMI I POSIADAJĄ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ICH CECHY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x