Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST DWUBARWNE, MA DWIE BARWY, DWA KOLORY, WIDAĆ NA TYM DWA KOLORY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUBARWNOŚĆ to:

to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 11 lit.)DWUKOLOROWOŚĆ to:

to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST DWUBARWNE, MA DWIE BARWY, DWA KOLORY, WIDAĆ NA TYM DWA KOLORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.638

MATRYCA STRUKTURALNA, SUPERMAN, NEPALSKI, NUTRIETY, FISKUS, BOŻE NARODZENIE, ŚLEPY NABÓJ, GOTYCYZM, REAKCJA ODWRACALNA, NOWINKARSTWO, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BIAŁORUTENISTYKA, ZASZCZYT, ZJAWISKO, NIELITOŚCIWOŚĆ, PERFUMA, RĘKA BOSKA, FUTRO, WÓZ KEMPINGOWY, CHROPAWOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PARA, MIKROFON CEWKOWY, DUUMWIRAT, PROSCENIUM, MAKAKOKSZTAŁTNE, FUNKCJONALIZM, BARWY, BOŻEK, LĘK SEPARACYJNY, RÓWIEŚNICA, HOMARZEC, FIGURA WYPUKŁA, NIEPOBOŻNOŚĆ, SŁONECZNICOWE, LEVEL, KINO AKCJI, POSIEW, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, SZCZĘŚCIARA, PARAMENTY, BOJOWOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, ZBRODNIA, WNIKLIWOŚĆ, KLOPS, DWA BIEGUNY, KRYKIET, SAKSOŃSKI, WRÓG, BRUTALNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, JODEK, PODUSZKA, FOLKSDOJCZ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, MELODIA, ASYSTA, ZAPORA, UNISTOR, PĘCHERZ, RAJFURKA, DOBUDOWA, DŁOŃ, ANTYPOLSKOŚĆ, UNYTKO, RACJONALNA IGNORANCJA, TRZECIA CZĘŚĆ, WYDRA, GŁOWA RODZINY, LEASING FINANSOWY, PŁUG WIRNIKOWY, DZIWNY ATRAKTOR, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, OSTATNI, KOŃ ŚLĄSKI, IDIOFON, IDEALIZACJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, TRUP, POETKA, KOMORA PŁYWAKOWA, KOMPUTER KWANTOWY, TŁO, WYMÓG, GIDIA, ŁAPACZ, KLUCZ UNIWERSALNY, CHODZĄCY TRUP, FARBOWANY LIS, KULT PRZODKÓW, WEHIKUŁ, PROGRAM TELEWIZYJNY, HUCULSKI, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KOSMOS, CEMENTOWE BUTY, EDYKUŁ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BRZUCHORZĘSKA, WOLTAMPEROMETRIA, STAN SUROWY, ŁĄCZNOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, GRODZA, CELNOŚĆ, TALERZ, PUCH, PROCENT SKŁADANY, WYJĄTEK, TRWONICIEL, ALTERNATYWA, PORAŻKA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, KREDYT HIPOTECZNY, PIANA, ORMIAŃSKI, WIELOETNICZNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, NIEMOŻEBNOŚĆ, KONTENER, KOD PRZEDROSTKOWY, FRANCZYZA, PROSIAK, KOŚĆ SŁONIOWA, ENTEROWIRUS, WYROSTEK RZĘSKOWY, RAMA, KANAŁ LATERALNY, USTONOGI, TRYSKAWKA SZKLANA, NAFTOWNICTWO, TYMOLEPTYK, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PAPROTNIKI, NIELUDZKOŚĆ, TROGLOKSEN, BAMBUSOWCE, SZKARADZIEŃSTWO, JAGODNIK, BÓL, DZIAŁANIE, ANTYMONARCHISTA, ELEKTRON WALENCYJNY, ANIMALIZM, NIEJASNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PIEC ŁUKOWY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, PRAWO OBYWATELSKIE, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, AGROFIZYKA, GETER, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ZGODNOŚĆ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, LEKTURA, GRAF PEŁNY, ZWYCIĘŻYCIEL, PROFESKA, NARKOTYK TWARDY, SYMETRALNA, TEFLON, NIEZWARTOŚĆ, LARGHETTO, DWUPRZODOZĘBOWCE, EKSPRESOWOŚĆ, OBRZYDLIWOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, MADREPORA, ZIEMIA OBIECANA, SPIKER, TAJŃ, FIZYCZNOŚĆ, GARBNIK, MASA KAJMAKOWA, RAJD OBSERWOWANY, OPERATOR UNITARNY, CENA, PUNKT APTECZNY, WALEC ELIPTYCZNY, JEDNORAZOWOŚĆ, OMNIPOTENCJA, WSPANIAŁOŚĆ, MIESIARKA, SOCJOBIOLOGIA, NONA, SZAFARZ, KIERUNKOWOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, ŚWINIOKSZTAŁTNE, HUBA MAŚLAK, KARŁOWATOŚĆ, UCIECZKA, WARTOWNIA, GORĄCZKA DUM-DUM, OSIEMDZIESIĄTKA, SPEAKER, PEREŁKA, SZORSTKOŚĆ, BOMBA WULKANICZNA, MALOWANIE, OFIARODAWCA, POLONISTYKA, NATURALIZM, TEREN, STRZAŁECZKA, GÓWIENKO, WYRÓWNANIE, LAGUNA, WYDATEK INWESTYCYJNY, DYSKWALIFIKACJA, MISTRZYNI, POLITYKA DYSKONTOWA, NACISKANIE, KOMUNA, WZMACNIACZ, TRAWERS, SŁABIZNA, REZONATOR KWARCOWY, ZWROT, AMFIBIJNOŚĆ, CHLEB POWSZEDNI, ZWIERCIADŁO, NIKCZEMNOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, LANGUSTYNKA, SZPETOTA, NASŁUCHOWIEC, SZURPEK ODRĘBNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, OKAP, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MINIALBUM, KORZYSTNOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, PROFITENT, ŁOŻYSKO GAZOWE, DOBRO PRYWATNE, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, SKUBANIEC, ŚCIANA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, RZADKOŚĆ, POWINOWACTWO, POLITYKA, NOŚNIK, TRZON TŁOKOWY, FORMALISTA, DRYBLER, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, HOMER, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, NIELOTNOŚĆ, ASPIRANT, GAŁĘZIAK, PÓŁSFERA, UCISK, SUFIKS, STABILIZATOR, WOLUNTARYZM, WĘDKA, MONILOFITY, KOSZATNICA, SYGNAŁ CIĄGŁY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, GROŹBA KARALNA, MANIPULACYJNOŚĆ, WYMIANA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, HIPSTER, CACHE, BRZYDOTA, MULTIKULTURALIZM, PAPROTNICA, EUROPEJSKOŚĆ, LATAWCE, GUZ ŁAGODNY, JESIOTROKSZTAŁTNE, NEGACJONISTA, SURFAKTANT, SPOT, SZKOŁA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, PIEZOELEKTRYK, PŁUG DWUSKIBOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CHAMÓWKA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, AKT PŁCIOWY, SMOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST DWUBARWNE, MA DWIE BARWY, DWA KOLORY, WIDAĆ NA TYM DWA KOLORY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dwubarwność, to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 11 lit.)
dwukolorowość, to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUBARWNOŚĆ
to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 11 lit.).
DWUKOLOROWOŚĆ
to, że coś jest dwubarwne, ma dwie barwy, dwa kolory, widać na tym dwa kolory (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x