W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŚLIZG to:

w budowie maszyn zjawisko występujące, gdy dwie stykające się powierzchnie poruszają się względem siebie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŚLIZG

POŚLIZG to:

bywa przyczyną wypadku drogowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.768

MONARCHIANIZM, DENUNCJANT, MAJÓWKA, DUKLA WIERTNICZA, OSTRY BRZUCH, MEZOSFERA, BEZWYZNANIOWIEC, KOŁOWROTEK, KOLOR, WYJADACZ, EKONOMIA NORMATYWNA, ŻÓŁTACZKA WSZCZEPIENNA, STAGNACJA GOSPODARCZA, WYZIEWY, ERA, LANDRYNKA, WOJNA CELNA, GNIOTOWCE, UMOWA UBEZPIECZENIA, RURA, DESZCZ METEORÓW, DIAGNOZA, CZERSKA, ALEURON, AWANGARDA, DZIELNICOWY, PIÓRNIK, KAMARAN, MAGNOLIA, ANTENA YAGI-UDA, ZJAWISKO PATOLOGICZNE, POJAZD, MIGELITKA, POMYSŁOWOŚĆ, GAŁĘZIAK, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, ZNACZNIK, BEGINKI, RYTOWNIK, RADIANT, TOŃ, TEORIA KATASTROF, PROGRAM TELEWIZYJNY, KONFORMER, ASKOCHYTOZA, OPOZYCJA BINARNA, SPRZECZNOŚĆ, TRANSCENDENCJA, EROS, LUJ, ZUCHWAŁOŚĆ, MONTAŻYSTA, ZBIÓRKA, DŁAWIDUDA, BUKACIARNIA, TECHNIKA CYFROWA, PROCES FIZJOLOGICZNY, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ULICA, TABLICA, GÓRNICTWO NAFTOWE, KOLEJ GONDOLOWA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PASIBRZUCH, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, PRZEPITA, MYDLANOŚĆ, TRYSKAWKA SZKLANA, WYRACHOWANIE, KĄT PEŁNY, PALEOKLIMATOLOG, RĘKODZIEŁO, STAŁOŚĆ, SYNONIMIKA, KAMIKAZE, PRZEDMURZE, ANALIZA KORELACJI, CZEK IMIENNY, ANATOMIA ROZWOJOWA, KARCYNOGEN, RUSKI, NIEODPARTOŚĆ, JEŻAK BRZEGOWY, OBSZUKANIE, AGRAFON, GIL, FILET, PRZYPŁYW, FORMALISTA, SKALA STAROGRECKA, MIECZ UCHYLNY, PRZYZWYCZAJENIE, BARCIAK, MEDYCYNA PERSONALNA, ITINERER, MELINA, ŚRODKOWOŚĆ, MARSZ, STYCZNOŚĆ, SPYCHACZ, SSAKI ŻYWORODNE, BEETHOVEN, NIEMIEC, MATECZNIK, DYFUZOR, DEOKSYADENOZYNA, STRZAŁECZKA, KONFIRMACJA, GENDER, ŁYDKA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, KOKARDKA, PRZECHOWALNICTWO, OSTENTACYJNOŚĆ, NUDYZM, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ŚWIĄTKI, SKANER PŁASKI, SZWARCCHARAKTER, NORMALIZATOR, GLIKOGENOZA, GROMADA, CUDO, BAON, LEMONIADA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KĄT, KROTOCHWILA, SYSTEM JĘZYKOWY, GRUPA NACISKU, BICIE CZOŁEM, MEDYCYNA, ODPŁATA, TŁUK PANCERNY, METEORYZM, SAMOTRZASK, WIERSZ LEONIŃSKI, OSOBISTOŚĆ, POŻYTECZNOŚĆ, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, NAUKI GEOLOGICZNE, MUZA, PRZECHYŁ, JĘZYK DUNGAŃSKI, SILNIK ASYNCHRONICZNY, JĘZYK PENDŻABSKI, BLASZKA SITOWA, KOLEBKA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ABRAZJA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ZAŚCIANEK, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, TANAGRYJKA, BOLIMUSZKA, KASZA PERŁOWA, REWIR, POTENCJAŁ ZETA, REMONT BIEŻĄCY, WIERTŁO KRĘTE, CZŁON POŚREDNI, GÓWNOZJADZTWO, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, OWADOŻERNE, STOŻEK WULKANICZNY, LOJALIZM, MONARCHIA ELEKCYJNA, EURYTOP, ESTYWACJA, PRAWOZNAWCA, GEOELEKTRYKA, ŚPIWÓR MUMIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, JĘZYK KARYJSKI, POLITYK, SŁOWACYSTYKA, OFIARODAWCZYNI, KAPUCHA, PIĘKNY WIEK, BARTNIK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ZASOBY KOPALIN, LYGODIUM JAPOŃSKIE, LUSTRO, STREFA RYFTU, CYTYDYNA, HARD CORE, WYPAŁ, OBYWATEL ŚWIATA, PRÓBA WODY, WYWINIĘCIE ORŁA, SZKOŁA SPECJALNA, AEROFOBIA, HIPOTERAPEUTA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, GEOPATIA, PRZEPOCZWARZENIE, INTERMEZZO, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, LIRA, PAJACYK, KONKURENCJA, POŁYKACZ, WĘDKA, EFEKT SNOBIZMU, DOLAR FIDŻI, RAJD, ZWYCZAJ LUDOWY, ZESTRÓJ, WSPÓŁBRZMIENIE, CIEŚŃ NADGARSTKA, BAGPIPE, IRYZACJA, STYL GOTYCKI, DOMINANTA, CHRONOGRAF, TWIERDZENIE REESA, WZGÓRZE, REKOMENDACJA, CHRZEST PRAGNIENIA, SIODŁO, SAMODESTRUKCJA, BISFENOL, PANDA, BUTERSZNIT, MAORYJSKI, KLUCZ PARTYJNY, KORONA, RYNEK TERMINOWY, DEKLINACJA NIJAKA, UKRES, ŚWINIOWATE, AGAR, WŁAZ, TRZEJ KRÓLOWIE, ARANŻACJA, MITSUKURINA, CHOROBA BUSCHKEGO, KLARK, MEKSYKANKA, BIEG ROZSTAWNY, PIONEK, OSOWATE, MIESIĘCZNICA, NIEPOKOJENIE SIĘ, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, NIEUKONTENTOWANIE, FACHOWOŚĆ, WEŁNA, SURREALIZM, TAMBOREK, BUTELKA MIAROWA, FILM NOIR, LÓD BRZEGOWY, NAUKI O POZNANIU, TRZMIELOJAD, MĄKA SITKOWA, RUCH WZGLĘDNY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KŁOBUK, THINK TANK, PASO PERUWIAŃSKI, IMMUNOGENETYKA, PROMIEŃ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, OBRZYD, NIEDOROZWÓJ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, CHOROBA UHLA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, SIEWECZKA, APEL, GRAFOLOGIA, PERCHA, REJON, ROBUSTA, DEZERTERKA, KATOLIK, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA, RAK AMERYKAŃSKI, MIMETYZM, AUDIENCJA GENERALNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, SUSZARKA, ARTYSTA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, WATA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, NAKŁADKA, OGIEŃ, LICZBA PÓŁPIERWSZA, BALUT, ?PANCERNIK DŁUGOOGONOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŚLIZG w budowie maszyn zjawisko występujące, gdy dwie stykające się powierzchnie poruszają się względem siebie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŚLIZG
w budowie maszyn zjawisko występujące, gdy dwie stykające się powierzchnie poruszają się względem siebie (na 7 lit.).

Oprócz W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - W BUDOWIE MASZYN ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE, GDY DWIE STYKAJĄCE SIĘ POWIERZCHNIE PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x