NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUZ ZŁOŚLIWY to:

nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.966

WOLNOAMERYKANKA, KRIOKOMORA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, WIERSZ OBRAZKOWY, REPETYCYJNOŚĆ, WZW E, POMIOTŁO, BOSTON, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, OPTYKA KWANTOWA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ZASADA PODCZEPIENIA, GITARA HAWAJSKA, GORZKA ZGNILIZNA, SHAKER, ZALANIE PAŁKI, ODPÓR, OBSUWISKO, ISTOTA SZARA, PĘTLA HENLEGO, KURTYNA SKALNA, MENISK, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, NADZIEMNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, FILOZOFIA JOŃSKA, KULANKA, PŁAZAKOWATE, KONFESJONAŁ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, WOLNY ZAWÓD, WALTER SCOTT, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SIECI, ORGANIZM WYŻSZY, AMINA, PRZEPLOTNIA, ZAKRYSTIA, FREZARKA, ANDRUS, POJAZD ZAPRZĘGOWY, AUTOHEMOTERAPIA, TOBOGAN, EFEKT KAPILARNY, POSTERUNEK, SZEWCZYNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, EKWIPARTYCJA, SNIFTER, PIERWOTNIAK, CIĄGOTY, IMIĘ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ESPERANTYSTA, SZKLANKA, SZPACHLARZ, TĘTNICA NERKOWA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SZKAPLERZ, KANAPKA, BAJT, ZUPA Z GWOŹDZIA, INFORMACJA, PERFUMA, SKOCZNIA, PARAFRAZA, GŁOWICA, PĘCINA, DĘTKA, ORIJA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, BIURO PERSONALNE, KOLOR, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, BALIA, ANGLOSAS, ZAKRES POJĘCIOWY, FILOZOFIA PRZYRODY, PRAWO DŻUNGLI, HALF-PIPE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, WYSPA, CHEMIA, KRAWCOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, EPIC TRANCE, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, SZEW PODNIEBIENNY, PRZESUWNIK, PUNICKI, CHOROBA SEITELBERGERA, STOIK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, AGREGACJA, TOŃ WODNA, FUNK ART, FIZYKA SŁOŃCA, GŁODÓWKA, STADIALNOŚĆ, BUKAT, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ZASTÓJ, PŁYWANIE, DYPTYCH, KNAGA, STRÓJ PLAŻOWY, PODNÓŻEK, KUPLER, ABORCJONISTKA, ATOPINA, ASTRONOM, AKOMODACJA, IN MEDIAS RES, REPETYCYJNOŚĆ, KLIMAKS, CANZONA, SWAWOLA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ADAPTACJA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, RONDO, WIRULENCJA, WJAZD, CIEPLUCH, ZAPAŚNICTWO, OSIOŁ DOMOWY, ART ROCK, HELIOFIT, KINEZYTERAPEUTA, EPISTOLOGRAFIA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, CUKRÓWKA, SZMALCÓWKA, WIEK ROZRODCZY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RÓWNIA POCHYŁA, WIERTARKA, GENETYKA POPULACYJNA, MINA, MASKARADA, KOSTIUM, RUGBY, ZAPŁON, PLAZMOLIZA, ERICKSON, WODA-WODA, GAWĘDA SARMACKA, KOCIEŁ, KĄT, TYFUS PLAMISTY, GRAFICIARZ, NIEUCHWYTNOŚĆ, GUZ, POJAZD LĄDOWY, SKĄPOGUZKOWCE, ZMIANA MORFOLOGICZNA, KRYKIET, STRZAŁKA MAŁA, TUNEZYJSKI, PIŁKARZ, HOMOSFERA, RYBA AMFIDROMICZNA, ŚMIECIARZ, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, RAFA, CHMURZENIE CZOŁA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, RUMBA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, JATKA, UFNOŚĆ, PERSONA, LEWICOWOŚĆ, ENDOSKOP, KORKOWIEC, KLAUSTROFOBIA, DYSCYPLINA POKAZOWA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WALOŃSKI, AGAR, GRUPA NILPOTENTNA, UZBECKI, WĘZEŁ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BARAK, USZTYWNIACZ, KOMBINACJA ALPEJSKA, ALFA-BLOKER, WIDZENIE SENNE, PODOBRAZIE, RYBA AKWARIOWA, PRAWO MOORE'A, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KURATORKA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, MOBIL, NIEDBAŁOŚĆ, ONOMASTYKA, DYNAMIKA, POZŁOTKO, OGNISKO, ROZPIERACZ, ODPROMIENNIK, STELMACH, SAPKA, WSPOMNIENIE, PROSZEK, HARACZOWNIK, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, NAWYK, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, OWODNIOWCE, CIUPAGA, RZEŹNIK, INCYDENTALNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PRZEPOWIADACZ, EGERIA, JĘZYK ANGIELSKI, GRAF PLANARNY, SUBSKRYPCJA, CYKL POETYCKI, CHOROBA MÜNCHMEYERA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ALUZJA LITERACKA, PATRYCJAT, BINOKLE, ĆAKRA, DUPLIKACJA, KOD BINARNY, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ZBIÓR, ŚPIĄCZKA, KARCINOFOBIA, NIEPOKORNOŚĆ, RÓŻNICOWANIE SIĘ, AKTUALIZOWANIE SIĘ, DZIELNIK, GANGLIOZYDOZA GM2, ŁADUNEK BOJOWY, SKOMPROMITOWANY, PARKIET, MONTOWNIA, TRZĘSIENIE ZIEMI, PÓŁOKRĄG, PORĘCZ, ZBOŻE, TRYPLA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, IMADŁO ŚLUSARSKIE, MECHOWCE, KAROTENOID, UTRAKWIZM, JĘZYK KENTUM, PŁUG TALERZOWY, KLASA, HIPNOTYK, CYGARNICA, SPOCZYNEK, ZBÓJNIK, ZMIENNA ZWIĄZANA, NEKROFAG, WIEŻA KONTROLNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KRATER BOCZNY, RELIGIA, KONSUMENT, BRYANT, STRATUS, JAMNIK, BAWOLE OKO, CZARA, NACISKANIE, DŻIN, CUKIER BURACZANY, RUCH, SIODŁO, PIANOLA, MACHANIE RĘKĄ, KUTIKULA, ELOPSOPODOBNE, KAMERTON, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, MOPEK, KREOLKA, ROBAK, HEWEA, PRZYLEPNOŚĆ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, MAKIJAŻYSTA, PROBLEMISTYKA, ?SZTAJEREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.966 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUZ ZŁOŚLIWY nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUZ ZŁOŚLIWY
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.).

Oprócz NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x