NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUZ ZŁOŚLIWY to:

nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.966

CZAS, KĄT PÓŁPEŁNY, MISA, PATAS, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ULM, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PĘDRAK, ALGEBRA OGÓLNA, SUNDAJKA, MISIAK, STROP KLEINA, JĘZYK, ŻÓŁTLICA, RYCZAŁT, ZAKOLE, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, APLIKACJA, FLUORESCENCJA, JELEŃ DAVIDA, LINGWISTYKA STOSOWANA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, TRZEJ KRÓLOWIE, SKÓRNIK, UKŁAD OPTYCZNY, FACET, MENADA, IKAR, KOZOJEBCA, GRUPA WSPARCIA, CYKL KONIUNKTURALNY, KUPA, MATNIA, ROŻEK, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, TEMPO, KLUCZ, KOMUNIKACJA, PARTER OGRODOWY, MIEDNICA, MAGICZNOŚĆ, SUKA, AMFIBIJNOŚĆ, WOLTYŻER, METEORYT, WIECZORÓWKA, AZYTROMYCYNA, UPADŁY ANIOŁ, DYWIZJA, BOBROWISKO, ZGRAJA, KONWERTOR, WŁÓCZĘGA, ACID WESTERN, MACZANKA, KARAKOL, DŻINGEL, KINEZYTERAPEUTA, PROZODIA, INTERGLACJAŁ, PRZEWIELEBNOŚĆ, ASTRONOMIA, NÓŻ, TALENT, KANIA, KOREK, ŚLIMAK, POLEROWNIK, PRODUKT LECZNICZY, ZAUROPODOMORFY, PĘCHERZYCA, PODWÓJNA HELISA, DYSRUPCJA, SAKRAMENT, KABOTYŃSTWO, BYT ABSOLUTNY, KOŁOMYJEC, ANTENA YAGI, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, NIEPRZYJACIEL, DUCH, GRUCZOŁ ŁZOWY, PRANKO, SIŁA, GRAFOLOGIA, SUSZARKA, PÓŁTUSZA, ANTYCYPACJA, PSYCHOBIOGRAFIA, USKOK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, WAGON PULMANOWSKI, NEUROMEDIATOR, EV, PINGWINY, ADIUWANT, MANUFAKTURA, CERATOFILID, PRZEPLOTNIA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, BELKA, WYRĘB, WCIĄGARKA, SKANER, MER, CHOROBA CHARCOTA, TEORIA PIERŚCIENI, JATKA, HAKER, PYTANIE, VAT, WYROK, EPKA, PRZECIWCIAŁO, OLIGOFAG, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KARBUNKUŁ, SZALKA, FUZJA POZIOMA, WERBOWNIK, OSSUARIUM, UŻĄDLENIE, CHALDEJSKI, KOMPRESJA IMPULSÓW, CZWARTACZKA, SPRAWNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, DOGADZANIE SOBIE, TABLICA, KAROTENOID, JĘZYK ISLANDZKI, KLASA, PYLICA TALKOWA, GRZEBIEŃ BIODROWY, KINOMANIAK, PIASKOWIEC KWARCOWY, TRĄBOWCE, ŁODRANIT, TORPEDA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PHISHER, LORNETA NOŻYCOWA, PEDOFIL, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GRZECZNOŚĆ, TAKT TRÓJDZIELNY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ŻEGLAREK, WYPALANKA, AEROLOGIA, NIECUŁKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CUMULUS, WIKTYMIZACJA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KOMORNIK, GRZYB SITARZ, PILAR, LUGER, OWOC, KANION PODMORSKI, MADISON, SYGNAŁ, JĘZYK ROMAŃSKI, PKB PER CAPITA, HOTEL PRACOWNICZY, NACZYNIAK LIMFATYCZNY ZŁOŚLIWY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, PRZEŚLADOWANIE, ZAWIKŁANIE, ŚRÓDKOŚCIE, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, PLAZMA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, TAŚMA, PASO PERUANO, KONTRAPUNKT, LASECZKA, JĘZYK ANGIELSKI, RZEZAK, MAHAJUGA, TERROR, ZALANIE PAŁKI, SANKI, KURZA STOPKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, UROJENIE KSOBNE, SLEGA, USTERKOWOŚĆ, PROBLEM, BICIE CZOŁEM, NAPALENIEC, PINGWIN KRÓLEWSKI, AZYL, KRAJALNIA, KRUCHOŚĆ, ULICA, KAPRALSTWO, POSTĘPOWANIE CYWILNE, GORĄCZKA ZŁOTA, METODOLOGIA NAUK, PROMINENCJA, ILUZJA PIENIĄDZA, JĘZYK WIETNAMSKI, BEZGRANICZNOŚĆ, ZRAZOWA, WESTA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MIGRACJA PLANETARNA, KONKLAWE, WIDZENIE OBWODOWE, LAMUCKI, PRZECHOWALNICTWO, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, HURYTA, RODZAJ NIJAKI, SUPERNOWE, DREWNO WCZESNE, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, KRATA, CYKL JAJNIKOWY, KONGREGACJA, BERA, GRUPA, ODBIJANIE SIĘ, ŻÓŁWIE, MEKSYKAŃSKA FALA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, RESPONDENTKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, DINODONTOZAUR, FORMA, ŁAWA, JĘZYK KENTUMOWY, CHIŃSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ORZEŁ, HRECZKOSIEJ, SINICA, GŁĘBINA, PLECIONKA, OBJAWIENIE, LOGIKA FORMALNA, BETON JAMISTY, WARIACJA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KURATOR, SKÓRZAK, DACH ŚWIATA, KRYSTALOGRAFIA, CYGA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, NISZA NIWALNA, BÓL DUPY, MIĘKISZ POWIETRZNY, ABSURD NAZWOWY, STYL KOLONIALNY, CALABAZA, POJAZD KOŁOWY, BIODOSTĘPNOŚĆ, ANOMALIA POLANDA, MIĘSO, NAWROTOWOŚĆ, KOSMOLOGIA, MIDAZOLAM, PATENA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, ELANA, CHOROBA PFEIFFERA, ZAKŁADZINY, ADWENTYSTA, ŁATA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, DZIEWIĄTA FALA, SONOMETR, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, OSET NASTROSZONY, BLISKOŚĆ, ALERGEN POKARMOWY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WIELKORUSKI, BRÓG, ROŚLINY OSIOWE, KARATE, IMPERIUM KHMERSKIE, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, NIEWYRAŹNOŚĆ, KĄT DEPRESJI, ENERGETYKA CIEPLNA, TRZECIE OKO, STRZELEC, JĘZOR, PAWICOWATE, ?ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.966 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUZ ZŁOŚLIWY nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUZ ZŁOŚLIWY
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek, charakteryzujący się atypią i szybkim wzrostem (na 11 lit.).

Oprócz NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - NOWOTWÓR UTWORZONY Z KOMÓREK O NISKIM ZRÓŻNICOWANIU (NIEDOJRZAŁYCH), O BUDOWIE ZNACZNIE ODBIEGAJĄCEJ OD OBRAZU PRAWIDŁOWYCH TKANEK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ATYPIĄ I SZYBKIM WZROSTEM. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast