NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.870

ANTROPONIMIA, SEKSTET, MILLERETTA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, SAMOTNA MATKA, AULOS, SPAMIK, GIGANT, OSKARŻENIE, UKRAIŃSKOŚĆ, STOSUNEK, IMITATOR, STEMPEL, KOBIETON, PIETROW, CYLINDER, STRAWIŃSKI, PLUTON, BOJKA, ZAPŁATA, RÓŻDŻYCA, EUPELYKOZAURY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, REZEDA, POWSTRZYMANIE, MENAŻKA, FAZA, FORMALIZACJA, GRANICA KULTUR, CZARNY RYNEK, SAMOSTRZAŁ, PADACZKA MIOKLONICZNA, MAKSYMALIZM, DUCH, POLIPTYK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KISZONKA, GRUPOWOŚĆ, PYSZCZEK, PLACÓWKA RODZINNA, PROSZEK DOVERA, CZŁOWIEK PIÓRA, CEWKA INDUKCYJNA, GAUSS, CZATKOBATRACH, NAMIESTNICZKA, ANION HYDROKSYLOWY, NABRZEŻE, BORSUK, BIBUŁKARKA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WITREKTOMIA, MONKONOZAUR, ZBÓJNICKI, PAMIĘĆ, DZIECIĘCOŚĆ, PRZYGASZENIE, POWŁOCZKA, KORYTO, RODZAJ, SZCZAWA, RUDA, CHWYT PONIŻEJ PASA, ERIOPS, DOJŚCIE, ARYBALLOS, GABINET, ZDZIADZIENIE, DEGRENGOLADA, ZWYCZAJ LUDOWY, PUNKT ROSY, PŁUCZKA, WYMIOTNICA, REALIZM, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, AZOLLA KAROLIŃSKA, MARATON, LEPIARKA, ABDERA, SKRĘTEK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KAPUSTA KISZONA, PRZĘŚLIK, LIST OTWARTY, TERGAL, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, FLAKI, ZNACZENIE, KURS, KRAJANKA, SZPARNICOWATE, USKOK, BOBREK, GAŁKA, EFEKT FISHERA, WYNAJEM, SPRZĄGLE, KOMBAJN, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ALGORYTM ITERACYJNY, KRATA, PAKOWNOŚĆ, SARKOFAG, ŁOTOK, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PŁASZCZ KĄPIELOWY, WAMPIR, KADZIELNICZKA, STONOGA MUROWA, STAROŻYTNICTWO, ANKIETA PERSONALNA, RYBA ŁAWICOWA, TRAGIZM, KLUCZ, HIPISKA, ZIARNOPŁON, GAWĘDA SARMACKA, ZBIOROWISKO, ROK PODATKOWY, KOMIN, MAKINTOSZ, WILCZAR, KOLCZAKOWATE, MORZE CZARNE, ORIENTACJA, MĘTY SPOŁECZNE, NOWOBOGACKI, ŚCIANA WSPINACZKOWA, LAJKONIK, EUTEKTYKA, PERCHA, WRÓG, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, SAKLA, MĄKA PSZENNA, CHÓD, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, CHELAT, PROPLASTYD, AGAPANT, WAFELEK, BBS, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PROTEKTORAT, AUDIENCJA GENERALNA, LANGUR WSPANIAŁY, GRAFIK, ARYTMOMETR, ŚLICZNOŚĆ, SKORUPA, WYSEPKA, ETYKIETA, CHRZEST PRAGNIENIA, ARALIA, JĘZYK KAUKASKI, BAR MLECZNY, KARETKA, ABISAL, GWIZDEK, RODZAJ, PORFIROBLAST, SPIĘTRZENIE, STRACCIATELLA, FLETROWERS, HYLOFIL, JEDNOKOMÓRKOWIEC, WELWET, KOZACTWO, KONEWKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, AKT, RZEZALNIA, PŁEĆ, ŚLĄSKOŚĆ, OSUWISKO, ŻURAWINA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, ARKA, KANCELARYZM, KAUTOPIREIOFAGIA, ZAKŁAD WZAJEMNY, ZIARNOJAD, CZARDASZ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, MODEL POINCARÉGO, FOLA, START, FRANCZYZA, KWADRAT, SUWNICA POMOSTOWA, NIEJEDNORODNOŚĆ, STOCZNIA ZŁOMOWA, ŁĄCZNICA, PRZEKUPKA, CHARAKTER, OTULINA, WYKRAWACZ, CZARNA MAGIA, MATURKA, WIGILIA, POMAGIER, ŻABA KATOLICKA, PLOMBA, PIEKARNIK, SPUSZCZANIE, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PARTIA WIEDEŃSKA, EWANGELIA, ZWOJEK, KAKAO, OPIEKA SPOŁECZNA, BUTLA, FLOKUŁY, CIAŁO ACETONOWE, BOROWODOREK, ODPŁYW, AUDYT, PYCHA, ALPAKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, CHONDRYT, PIŁA, MAKROPOLECENIE, POWŁOKA, WOLNY ZAWÓD, KLATKA BŁAZNÓW, KURATELA, KOZIOŁ, KARB, ROZKŁAD MAXWELLA, PIKA, NEKROFAG, JĘZYK ELFÓW, CHROBOTEK, JEDLICA SINA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZABUDOWANIA, NOBEL, EKSPOZYCJA, PARKIET, MŁYN, BRANIE PRZYKŁADU, MEDYCYNA PALIATYWNA, MENZURKA, HARMONIJKA, KRACHLA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, FILM MUZYCZNY, MAJSTERSZTYK, BUŃCZUK, KWINTET FORTEPIANOWY, BACHMISTRZ, DEFILADA, STROPNICA, GARIBALDKA, EMBOLIZACJA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, GERMAŃSKI, OCCIDENTAL, JUBILEUSZ, ZALEW, TARTINKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, MASZYNKA, FINEZYJNOŚĆ, JAM, NICK, CZUB, BRYLE, KUKLIK SZKARŁATNY, PRÓBA ZEROWA, NARZUTKA, PAWIE OKO, MŁOTECZEK, PĘD ROŚLINNY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NIJAKOŚĆ, WYMIAR, TAMBURA, BIOLOGIA, ZEGAR WODNY, KATECHEZA, KARABIN PLAZMOWY, AKTYNOWIEC, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ZĄBEK, SYSTEM DECYMALNY, JĘZYK SZTUCZNY, TANIKOLAGREZ, WYSYP, PIERWSZEŃSTWO, SZKARADZIEJSTWO, BIEG, SEJMIK RELACYJNY, SKRZYPY, ANTYUTLENIACZ, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, KRANIOLOGIA, ?GENOMIKA STRUKTURALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASEN naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.).

Oprócz NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NACZYNIE, RODZAJ PŁASKIEJ MISKI Z UCHWYTEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x