ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMBARGO to:

zakaz opuszczania przez obce statki portów lub wód terytorialnych danego państwa (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMBARGO

EMBARGO to:

w czasie wojny rekwizycja statku państwa neutralnego (na 7 lit.)EMBARGO to:

zatrzymanie w czasie pokoju statków handlowych w celu zmuszenia państwa do którego należą do ,postępowania zgodnego z prawem międzynarodowym (na 7 lit.)EMBARGO to:

zakaz przywozu lub wywozu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.035

PRZYCZÓŁEK, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NAMORDNIK, MARSREJA, GERONTOKRACJA, JEDNOSTKA, KAZALNICA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TAŚMA FILMOWA, POPOVER, SIOSTRZYCZKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ELIMINACJA, TEMAT PODSTAWOWY, SKALA RÉAUMURA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, BASENIK, CYKL FIGURALNY, PARAFIA, OPONKA, PĘCHERZ MOCZOWY, SKWARKI, MŁODZI, PROJEKT, MARKER NOWOTWOROWY, FILM DROGI, DOBYTEK, PROTETYKA, OBSERWACJA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ELASTYK, KIPA, ESTOŃSKOŚĆ, WETTER, ZAKONNICZKA, GARMAŻERIA, WULGARYZM, KRZYŻAKOWATE, JĘZYK KIPCZACKI, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, BIAŁA ŚMIERĆ, TYMBALIK, ANTROPOCENTRYZM, ĆWICZENIA, BALET, PALEMONETKA ZMIENNA, RÓŻANKA, WSPÓŁUCZEŃ, NARNIA, SUCHUM, NIECZUŁOŚĆ, FARAMUSZKA, KICAJ, OBYWATELKA, ADAPTACYJNOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, GAŁĘZATKA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, HELIOSFERA, PIEPRZ, DOSTĘP, EWOLUCJONIZM, SZTABSOFICER, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ELIPSOIDA OBROTOWA, ALLOSTERIA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PUNKT DYMIENIA, RUCH OPORU, LAPICIDA, IMITATOR, ZIOŁO, BOROWIKOWA, GARKUCHNIA, KARTAUNA, PŁÓCIENNICA, LINIA ŚRUBOWA, JUMPSALING, KNOT, IMPOST, ODRUCH BEZWARUNKOWY, NIBYPESTKOWIEC, ŻYŁKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, POLE ZNACZENIOWE, ADIUTANT, KAPLERZ, TONACJA, PRZEPLOTKA, BECZKA PROCHU, RACJA, STRZAŁECZKA, PATRON, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PRZEDSZKOLE, PILOKARPUS, MIARA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SOCJALIZM NAUKOWY, ELEKTORSTWO, PAPIEROCH, FALA NOŚNA, ANKSJOLITYK, KNIAZIENIE, KOZAK, DEROGACJA, PŁYTA STOLARSKA, WELWET, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, MGŁA, AUTOMAT TELEFONICZNY, WELWET, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, RUNA, SOS SOJOWY, FRANCZYZA, ALTERNATYWA, RETORSJA, ROZMODLENIE, TARNOWIANKA, DEZASEMBLER, SEZAM, PRYMITYWIZM, KULTURA MATERIALNA, KONTRABANDA, CERATA, PIERWOTEK, LISTA TRANSFEROWA, ZSYP, KAPALIN, EGZONUKLEAZA, URZĄD CENTRALNY, WYMIAR, SYMARA, PRZYKRYWKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZNAK LICZBY, PRZETRAWIANIE, FAHRENHEIT, DŁUŻNIK SOLIDARNY, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, DEBELACJA, KOPUŁA PANCERNA, STEROWNIK, NAPINACZ, SUPPORT, TRIADA, BRAMSEL, JĘZYK ELFÓW, MÓZG MATRIOSZKA, GOSPODARKA RYNKOWA, POWSZECHNOŚĆ, PANI, MUŁ, STRZYKAWKA, POLIKRYSZTAŁ, SYSTEM EKSPERTOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, TRZECI PLAN, BOHATER POZYTYWNY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, GETER, KAZAMATA, ZBIORKOM, ARENDA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, WILK, TRANSPORTER, GROWL, TRACKBALL, DIARIUSZ SĄDOWY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, CHEDYW, CHOROBA KRABBEGO, PIRACTWO, CIĘCIA BUDŻETOWE, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KEYBOARD, BURŁAK, KODEKS KARNY, WSTRZYMANIE, ELEMENT, BORIS, WARKOCZ, PAPUGA, ABCHASKI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KOSTKA, COTELE, VITARA, BUCHTY, FASOLA, BIAŁACZKA KOTÓW, FEJHOA, AMPEROGODZINA, PRZEPIS, LEGENDA, RAJDER, GRUBOŚĆ, KOK, SKRZYDEŁKO, URUK-HAI, SKLEP, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, SILNOŚĆ, OŚ PORTALOWA, MILANEZ, ZERÓWKA, AKREDYTYWA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, ZGORZELINA, OCULUS, PATRONAT, LUKSEMBURCZYK, LIMNOCHARYSOWATE, BARWICA DREWNA, ZASUWNICA, BARCHAN, WIERCIPIĘTKA, GRYPA AZJATYCKA, KREACJA, KOŃ DOMOWY, NACHÓD, NANSUK, OKRĘT, STWARDNIENIE GUZOWATE, INWENTARZ ŻYWY, TROJANKA, SZOK CENOWY, OFENSYWA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, INFORMACJA, HERBATA BIAŁA, TROFOBLAST, TEREN ZIELENI, APPALOOSA, GNIOTOWE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PLAKIETA, LEK, BURNUS, PRZEZIERNIK, WYCISK, ZABORY, KOSZT SPRZEDAŻY, JĘZYK LITERACKI, KONSULAT, PION ŻYROSKOPOWY, DUŻY PION, UBOGI KREWNY, BALON, DROMOS, KREDYT REDYSKONTOWY, ALASKAN HUSKY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, WARZONKA, PODBIERACZ, AMARANT, BLASZKA SITOWA, RUMSZTYK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, CZYSTKA ETNICZNA, SERYJNY MORDERCA, CELOWNIK, ŁOŻYSKO, PROMIEŃ ALFA, KOLUMBARIUM, URBARIUM, PUŁAP TLENOWY, EPONIM, UCHO, KOROZJA BIOLOGICZNA, OGÓŁ, WYKROCZENIE SKARBOWE, PIÓRO, JEMIOŁA, UPOLITYCZNIENIE, SMS, EUROPEJKA, MEDALION, CIASTO PIASKOWE, PRODUKT LECZNICZY, OBCY, PRZETACZANIE KRWI, GIGANT, SZATAN, POKŁAD STATKU, GALON, PIEKARNIK, SĘDZIA, ?PARATHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMBARGO zakaz opuszczania przez obce statki portów lub wód terytorialnych danego państwa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMBARGO
zakaz opuszczania przez obce statki portów lub wód terytorialnych danego państwa (na 7 lit.).

Oprócz ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZAKAZ OPUSZCZANIA PRZEZ OBCE STATKI PORTÓW LUB WÓD TERYTORIALNYCH DANEGO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x