ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMICA to:

żółciowa lub nerkowa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMICA

KAMICA to:

choroba polegająca na tworzeniu się kamieni - złogów różnych substancji w narządach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.171

REGULATOR KWASOWOŚCI, MGŁA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KOLOKACJA, USZAK, MANIERYZM, TURBINA GAZOWA, NÓŻ DO CHLEBA, GŁUPEK, PERFUZJA, ROZKAZ PERSONALNY, BOŻA RĘKA, ALPAKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, PŁUCZKA WIERTNICZA, LOKAL SOCJALNY, BOMBERKA, OPASKA, KASZA JĘCZMIENNA, TOWARZYSZ PANCERNY, PLAMKA FORDYCE'A, KILOMETR NA SEKUNDĘ, GLORIA, PONCZOWNICA, FASOLA, LITERATKA, TEKA, PULPA, KRUSZNICA, KUM, BLUSZCZ, KSIĘGA, HEMATOFAGIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, BIEGUN MAGNETYCZNY, RENÓWKA, SUKCESIK, ERUPCJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PODGLĄD, MERZYK OBRZEŻONY, MUFKA, ANTYBIOTYK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KOŻUCH, DROGA GRUNTOWA, KONFESJA, KATAFRAKTA, DOJRZAŁOŚĆ, KULT SOLARNY, LICENCJA OTWARTA, SPUST, PRACA, RYGIEL, LISTEK, POWINOWACTWO, BOK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, UPIĘCIE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KLAUZURA, KOŁNIERZ, PROCES TECHNOLOGICZNY, RESTYTUCJA GATUNKU, EKRAN AKUSTYCZNY, RETRANSMISJA, ANTIDOTUM, SZYNA, GŁÓG, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PERCEPAN, EKIPA, RELACYJNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, SEŁEDEC, POŁYKACZ, KANONIERKA, MAJSTERSTWO, REALNOŚĆ, ŻEGLUGA, ANTENA RAMOWA, TWIST, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DYPTYCH, BASENIK, ROZNOSICIEL, TYMBALIK, FORMA DRUKOWA, ESKORTA, TEST NASKÓRKOWY, MROZEK, APOSTAZJA, PEPICZEK, ROTUŁA, MAJĄTEK, NARKOTYZER, PINGLE, RANA, PASAŻ, SZKARADA, PROFIT, KLASTER PRZEMYSŁOWY, STOŻEK NAPŁYWOWY, SYGNATURKA, HANDEL NARĘCZNY, HOT DOG, WILCZUR, RENKLODA, METAL KOLOROWY, MEFLOCHINA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TĘPAK, SZTUKA, KLASTER REGIONALNY, ORANŻADA, NAROST, KARTACZ, ŁOŻYSKO TOCZNE, PALACZ, LANGUSTA POSPOLITA, BUŁGARSKI, STRASZYK, KARTA, ORGAN, PAŃSZCZYŹNIAK, GALERIA, KLUCZ, PELENG, BEZPIECZNIK, MUŚLIN, NAZWA HANDLOWA, SAMPLING, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, GRZYB, INTERKALACJA, NIEDOKRWIENIE, WIR PYŁOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, OBRĘCZ, OKRĄGŁOŚĆ, NIEDODMA PŁUC, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, DEKANTER, LIZANIE , KWASICA, OBI, GŁOS, GENERACJA, CHARYZMA, ZOOCHORIA, GUZ, KRĄŻNIK, INDEKS, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KAUCZUK BUTYLOWY, KRÓLEWICZĄTKO, PRAWNICTWO, RZEKA CHWILOWA, KINDŻAŁ, KONIEC ŚWIATA, WRZÓD TRAWIENNY, OSIEMNASTKA, NACZYNIE OZDOBNE, OCZKO, FARBA, HERB, KORD, METADANE, INTROIT, AURA, ESZEWERIA, ENDOCENTRYZM, LEBERWURSZT, TECHNICZNY NOKAUT, KRUŻA, KROPLÓWKA, GORĄCA KREW, PODSTAWA, DROŻDŻE, HABANERA, CHOROBA ZARAŹLIWA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, OFLAG, BÓR BAGIENNY, SKUTEK PRAWNY, OSĘKA, AUTOTEMATYZM, DYWDYK, GOSPODARZ DOMU, AURA, DZ, REFREN, KWACZ, ABRAZJA, ŚWIDOŚLIWKA, DWUKROTNOŚĆ, BILBORD, NADLOTKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ŁABĘDZI ŚPIEW, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ZBROJENIE, TRYTON, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, BORIS, ENTOMOFAGI, SKÓRKA, ARCHEOLOGIA, PALCÓWKA, KAMPUS, MARTWOTA, KREOLKA, AMBONA, KALETA, DRAMATOPISARSTWO, KOŃCÓWKA, BERET, PĘCHERZYCA, KSIĄŻĄTKO, HUBA, ZAWŁOKI, JODEK, DYSCYPLINA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, WYPOWIEDZENIE, ANGIOPLASTYKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, REDA, SEKS, CEWKA INDUKCYJNA, TABOR, EPOS, ALBARELLO, STARA WIARA, GRYBOSZ, KOKTAJL MOŁOTOWA, KUSTOSZ, TROPIK, PODGŁÓWEK, OSAD, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, POŻYTEK, GARKUCHNIA, SPADEK, SEKCJA RYTMICZNA, MONOPOL, ROZGRZEWACZ, AFRYKANIZOWANIE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, GŁOWICA BOJOWA, KONCHYLIOLOGIA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ZAPORA OGNIOWA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KRZYŻYK, DEZINSTALACJA, BRANIE POD WŁOS, GALAKTYKA, BERBEĆ, CROSS, URZĄDZENIE RADIOWE, FIRANKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KONTUR, CHRUPKOŚĆ, STACJA POMP, KONTENER, SZTUCIEC, JESIOTROWATE, LIST ZASTAWNY, LICZEBNIK ZBIOROWY, ORTOGRAFIA, TRYL, POWIEŚĆ SCI-FI, RAMIENICOWE, PŁOTEK, SPIRYT, FUTURE SIMPLE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ENZYM, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SCENARIUSZ, SZCZI, ZAJĘCZA WARGA, WITAMINA, WIDMO ATOMOWE, ASTRONOMIA, DROGA ZBIORCZA, PLEKTRON, TEMAT, TEŚCIK, WSPÓŁPRACOWNIK, NAWAŁNICA, ANSAMBL, CZWORONÓG, ?SZCZEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMICA żółciowa lub nerkowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMICA
żółciowa lub nerkowa (na 6 lit.).

Oprócz ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ŻÓŁCIOWA LUB NERKOWA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x