KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT PROSTY to:

kąt przystający do kąta mającego z nim wspólne jedno tylko ramię, podczas gdy pozostałe ramiona tworzą prostą; jego miara wynosi ?/2 rad (lub 90°) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.574

ŚLIWA WĘGIERKA, WCZASY PRACOWNICZE, KOMPLEKS, STRAJK, INDEKS, CHERUBIN, ESDEK, ŁONO, QUEBECKI, LIBRACJA, PÓŁKA SKALNA, WPIERDOL, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, FOTEL KLUBOWY, CYNK, BAŃKA, ZBIOROWISKO, BEANIA, POTWIERDZENIE, GUMKA, AUTOMOBILKLUB, TIOSÓL, JĘZYK KANANEJSKI, SZKUTNICTWO, MASZT, WARUNEK LOKALOWY, TRANSEKT, PIŁA, BABKA, ŁĄCZNOŚĆ, JEZIORO ZASTOISKOWE, JUBILEUSZ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, MECHANIZM, MODUŁ SERWISOWY, DESER, ALARM BOJOWY, DRAMAT GANGSTERSKI, BARCZATKA PUCHOWICA, SIEKANKA, ROSZPONKA, EKSPRES, SZLUFKA, NOCEK WĄSATY, STAN PSYCHICZNY, WIATR KATABATYCZNY, OKRES OCHRONNY, TURYSTYKA SEKSUALNA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, EKRAN AKUSTYCZNY, KLIN, NAUTOFON, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, OBRAZ, REKLAMANT, LABIRYNT, JACK, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, OFICER PRASOWY, PALIWO SILNIKOWE, ODCHYLENIE STANDARDOWE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ZMARSZCZKA, BAT MICWA, ROŚLINA PASTEWNA, PARSZYWOŚĆ, NARZĄD SZCZĄTKOWY, BABINIEC, GAZ WIELKOPIECOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, PIÓRKO, BALKON, SZMATA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, TOFFI, APANAŻE, KONWERTYTA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MONTAŻ, DIMER, STOŻEK DEPRESYJNY, KOMPRESJA DYNAMIKI, KAPISZON, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, NAJDUCH, RURA BANGALORE, BRUDY, WYŚCIGI, GARNITUR, MUSZLA, SYSTEM WIELOAGENTOWY, RAMIĘ, DYSKRECJONALNOŚĆ, DOM BLIŹNIACZY, HAK, HIPSOMETRIA, CZARCIK, POLEWKA, GYMKHANA, KOTLET SCHABOWY, EKSTRUZJA, DIADEMODON, KESTEN, KARIN, MNOŻENIE, AZYMUT, ANEMOSTAT, FASOLA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GALAKTOLIPID, ŚMIECISKO, KAWIRAM, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, PANIER, OBLĘŻENIE, TYTANOFON, LINA PORĘCZOWA, PÓŁSIEROCTWO, GRZEBIEŃ, CZYNNIK BIOTYCZNY, RADCA, MAKI ZŁOTY, PRZYŚPIESZACZ WULKANIZACJI, OSTROKRZEW, SPŁONKA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ZŁOCIEŃ, PATOGENICZNOŚĆ, ŻYTO, SERBSKOŚĆ, LICENCJA PRAWNICZA, KABRIOLECIK, LEUKOTOMIA, ROZKŁADOWOŚĆ, TOALETA, HEJT, SUMATOR, ODPŁYW, RÓŻKOWIEC LIPOWY, JĘZYK, OŚNIK, ALLEGRO, REWERS, PAMPA, OSPA, PRZEPROST, PIERÓG KARELSKI, WRĄB, WSPÓŁWŁADCA, PROPAROKSYTON, WSPORNIK, DYPTYCH, BRUK, POTĘPICIEL, ODTWARZANIE, KAMIENNE SŁOŃCE, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DZIELNIK, SKRUTATOR, KRONOZAUR, JAPOŃSKOŚĆ, DZIECIAK, KĄT, SUWNICA BRAMOWA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KOMISJA REWIZYJNA, PROJEKT TECHNICZNY, DROGA GRUNTOWA, GENEZA, KINKAN, NARTA, DZIECINKA, DIPLOPIA, TONGA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, BATON, KORZEŃ, VIP, OLEJ Z OLIWEK, DEVELOPER, BODOR, PÓŁINTERNAT, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, LASERUNEK, GLORIA, POPARZENIE, NIEBO, LINUKSIARZ, LOKATOR, PAKIET POMOCOWY, UŁAMEK PROSTY, TOALETA, GRZEBIEŃ, MADRAS, MANDARYŃSKI, PRAWO CURIE-WEISSA, MECENAS, PENIUAR, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PATROLOWIEC, MONETKA, WOTUM ZAUFANIA, MARAZM, BORDER, MUZA, OBIEG, TRANSKRYPCJA, MÜSLI, RODODENDRON, WĄŻ, ŻAKIET, JON, HAJDUK, RUMUNKA, MARTWY PRZEPIS, AUTOKEMPING, HUSYTA, TRANSWESTYTA, LIST GOŃCZY, MERZYK OBRZEŻONY, KLASZTOR, OCET, STEROWIEC SZKIELETOWY, KASZTEL, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, WYRZUT SUMIENIA, BRYTYJSKOŚĆ, ANARCHIA, GLOBUS, KOMBINACJA, PODOKARP, PAPROTNICA GÓRSKA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, TRANSMITER, MIESZACZ, PASIERB, BRYTFANNA, GRYLAŻ, KWADRA, PSAMMOFITY, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, ŚWIATŁO, TON, RZEKOTKA KRZYŻOWA, LOJALISTA, PERSONA, RĘKAWICA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, IGLICA, ESTER, CHLAJNA, KALIBER, ZGRZEWKA, GENDER, ODDZIAŁ WYDZIELONY, STACJA ROBOCZA, ZASADA D'ALEMBERTA, MAŁPA OGONIASTA, ATAWIZM, FILM NOIR, SKUN, ŚWIETLIK, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, WERYSTA, ZASKARŻENIE, KOLOR OCHRONNY, PŁETWA, MIĘTA, KREOL, PARATHA, TWIERDZENIE O IZOMORFIZMIE, PANOCZEK, POCISK SMUGOWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, OSTRACYZM, CIASTO DROŻDŻOWE, DOZA, WYBLINKA, ADRES FIZYCZNY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, POMAZANIEC, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PRZYSTAŃ MORSKA, IZOTERMIA, TRANDOLAPRYL, MASZYNOWNIA, CHEMOTAKSYNA, GLIF, DŻIHAD, REZYDUUM, DZIEŁO OTWARTE, EKLER, PRZEPAŚĆ, ?KWADRUPOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT PROSTY kąt przystający do kąta mającego z nim wspólne jedno tylko ramię, podczas gdy pozostałe ramiona tworzą prostą; jego miara wynosi ?/2 rad (lub 90°) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT PROSTY
kąt przystający do kąta mającego z nim wspólne jedno tylko ramię, podczas gdy pozostałe ramiona tworzą prostą; jego miara wynosi ?/2 rad (lub 90°) (na 9 lit.).

Oprócz KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KĄT PRZYSTAJĄCY DO KĄTA MAJĄCEGO Z NIM WSPÓLNE JEDNO TYLKO RAMIĘ, PODCZAS GDY POZOSTAŁE RAMIONA TWORZĄ PROSTĄ; JEGO MIARA WYNOSI ?/2 RAD (LUB 90°). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x