ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWSZA POMOC to:

zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.515

PRZEGLĄDACZ, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, POPRAWKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, DEPUTAT WĘGLOWY, JAZZ, PŁYN STAWOWY, AFILIACJA, WYWIAD, NIESPAW, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, LANGUSTA, TOŃ WODNA, FILM OBYCZAJOWY, SSAK, KLOZET, OBSADA, KRATKA ODPŁYWOWA, KREACJA, ŁUPEK BENTONITOWY, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, HYDROBUS, SAMOCHÓD OSOBOWY, PODGATUNEK, LASERUNEK, RYFT, PUNKT ASEKURACYJNY, WOSK, PĘCHERZ, WATOLINA, KUCHNIA, SSAKOPODOBNE, SZYJA, SPRAWNOŚĆ, SKRA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, BUDKA, PRĄTNIKOWCE, TAKTYKA, WOKALIZA, TRAWA PASTEWNA, ANATOMIA, TŁUMIENIE, KSIĘGA, KRUCHOŚĆ, KINKIET, KORMORAN ATLANTYCKI, CIĘGNO KOTWICZNE, KŁOSEK, KIOSK, KLEJ, DYMA, ENCEFALOPATIA WERNICKEGO, OCHRONA GATUNKOWA, KANU, GRANAT, ZAPORA, GIROSKOP, SMUŻKA STEPOWA, WASABI, STATYW, WŁOSIE, HYBRYDALNOŚĆ, TAKTYKA, POŁĄCZENIE, TERAPIA REINKARNACYJNA, PŁUCZKA WIERTNICZA, WYWROTKA, SZCZEĆ, SYMFONIK, CIAPKAPUSTA, UMOCNIENIE, CHAŁTURA, RZEKA CHWILOWA, ZGŁĘBNIK, JERSEY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, CHÓR, POLAK, PUNKT WYJŚCIA, CZOŁÓWKA, ŚWIETLIK, REAKCJA SPRAWCZA, PRASA, DWUDZIESTY SZÓSTY, PUDDING, BONET, PLEŚNIAK, SAMPEL, URBARIUM, KLIPER, ANALIZA, PROSTAK, ENDOSKOPIA, NORNIK PÓŁNOCNY, LINIA, SET, FUNKCJA CELOWA, KOMBATANT, PATRONAT, KWACZ, PEDOFILIA, EUROPALETA, WRÓG, SYGNAŁ, DROGA, ZACIESZ, NAKIEROWANIE SIĘ, GAPIE, ALARM BOJOWY, AEROZOL SIARCZANOWY, REGENT, OGIEŃ KRZYŻOWY, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, KSIĘGOWOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, NIEGRZECZNOŚĆ, ROZPRAWKA, BACHMAT, WYDATEK OSOBOWY, MATERIAŁ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, HIPOTEZA GAI, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ZESPÓŁ OBRZĘDOWY, MÜSLI, WOSZCZYNA, POLITYKA ZDROWOTNA, POMOST, NAJBLIŻSZA RODZINA, SELEKTOR NEUTRONÓW, RĘCZNOŚĆ, MOC CZYNNA, SPRZĘCIOR, PLAZMA, WŁĄCZNIK, TRZYDZIESTOPAROLATKA, INDIANKA, MISZCZU, PRZESŁONA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, DZIAŁKA REKREACYJNA, BACYTRACYNA, LIAZA, KLUCZ GŁÓWNY, TKAŃCOWATE, ODLOT, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ETYKIETKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PAMIĘĆ RUCHOWA, MIOTEŁKA, DAN, OMEN, ĆMA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, CIAŁO, ŻACHWY, KAPTUR, ŻEL, SALWA BURTOWA, SYSTEMATYKA, 2-AMINOETANOL, WATA, GRAMOWID, SKALA, DANONEK, MATECZNIK, KONWENCJA LITERACKA, PRYMITYW, FAUST, IDEAŁ PIERWSZY, PERŁOWIEC, BROKATELA, FAB LAB, EMETYK, CANNON, FRAMUGA, ESTETYKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ZESPÓŁ LEŚNY, PASZCZA, DWUZŁOTÓWKA, DEKORTYKACJA, KOMUNA LUDOWA, SZAŁ, ODRUCH, TROGLOBIONT, TURYSTYKA SEKSUALNA, DUROMER, PROCES HYDROTERMALNY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, POLATUCHY, JĘZOR LODOWCOWY, RAMKA, KOPALINA STAŁA, PEAN, LODOWIEC FIELDOWY, STOCZNIA, CZEREP, REFPATENT, REFLEKSOLOGIA, JAKOŚĆ ŻYCIA, PASSA, GRADUAŁ, SKIALPINIZM, KIELICH, ODWYKÓWKA, BILANS BRAMKOWY, TREPANACJA, JAPOŃSKI, MANIPULACJE, LAS OCHRONNY, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, MONITORING, NALEŚNIK WIOSENNY, RAMA, ŚMIAŁOŚĆ, SUCHY TYNK, SEMITA, JESTESTWO, DOVE, DERP, SERDECZNIK POSPOLITY, STREFA CISZY, REWOLTA, EPIDEMIA, FAŁ, KONSYSTORZ, SHIRE, STOŻEK NAPŁYWOWY, KARUK, RURKA INTUBACYJNA, ALARM LOTNICZY, DOKTRYNA FILOZOFICZNA, JĘZYK SZTUCZNY, CUGANT, JASKÓŁCZE GNIAZDO, BŁAZENEK, LAPARENTOZAUR, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, MAŁOPOLSKOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, HALO, ŻŁÓB, CHÓR, OKŁADKA, SĘK, DZIESIĄTKA, TAMA, TONAŻ, REZULTATYWNOŚĆ, ZNAJDA, SALSA, AGNOSTYCYZM, TRAP, KRANIOTOMIA, SKRZYPOWE, APARAT WYLĘGOWY, WIERZĄCY, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ZAGRYWKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, MONITOR, GRAFOSKOP, OŚCIEŻNICA, POETA, ŻUŻLOBETON, PASTEL, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, KURDYBAN, NEUROMEDIATOR, KOCHMAN, KLAWIATURA, BOGOMILIZM, KUSACZ KASZTANOWATY, OBRAZEK, NIEPOKALANEK, GOSTEK, RÓW PRZECIWPANCERNY, STEROWIEC SZKIELETOWY, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PARTIA, FILOZOFIA RELIGII, PŁEĆ, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ZRAZ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, POKRZYWDZONY, POWSINOGA, BITWA, REFERENCJA, KAWALKADA, WINO ZIOŁOWE, KAPSLA, PATYCZAK, MOSTEK, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, ?KREWETKA WIŚLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWSZA POMOC zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWSZA POMOC
zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (na 13 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB NAGŁEGO ATAKU CHOROBY W CELU OCHRONY ŻYCIA LUB ZDROWIA POSZKODOWANEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW, ZANIM MOŻLIWE BĘDZIE UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x