PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EWAPOTRANSPIRACJA to:

proces parowania terenowego, obejmujący transpirację oraz ewaporację (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.621

BERBERYJSKI, KŁOBUK, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ANALIZATOR, KOMBINACJA KLASYCZNA, KOCANKA PIASKOWA, KOKONIZACJA, HUGHES, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, OKADIA PRĘGOWANA, AUTOIDENTYFIKACJA, KNYPEL, GĄGOŁ, JARYZACJA, PALETYZACJA, DEWOLUCJA, EKONOMIA POLITYCZNA, PROCES PSYCHICZNY, WEGETACJA, MLECZAJ LEPKI, PODWOZIE, TOŁHAJ, WIMPERGA, SEKRECJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, FANON, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, FAMA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, WEKTOR, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, KONTROLA SKARBOWA, KOMPANIA HONOROWA, PORT MORSKI, RYSUNEK TECHNICZNY, CHIROPRAKTYKA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, NADLEŚNICTWO, KANCLERZ, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PARA, OLSZYNA, ELEKTRORECEPCJA, KAPERKA, CYKL ROZWOJOWY, FARBKA, JĘZYCZNIK MALUTKI, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, MILICJA OBYWATELSKA, RĘKOSKRZYDŁE, PROCES EKONOMICZNY, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, KRĄŻENIE DUŻE, GOSPODARKA WODNA, MEDYCYNA LOTNICZA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, OWAD DOSKONAŁY, EUROPALETA, IMIPRAMINA, SZRAPNEL, BLOCZEK, SPŁATA BALONOWA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, ROUBA, OHAR, KACZKA SROKATA, IROKEZKA, AVIZO, PRAWO BUDOWLANE, DOM KULTURY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, PRAWOMOCNOŚĆ, POLATUCHY, LAKKOLIT, LIPOLIZA, WYWÓD, WĘGLOWODAN, BERCK, KSIĘSTWO, REPRODUKCJA KULTUROWA, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, PRĄD MORSKI, DISC JOCKEY, ŻELEŹCE, RAUT, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ĆAKRAM, PRAWA MIEJSKIE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PROCES HYDROTERMALNY, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, BIOMETEOROLOGIA, UKŁAD ADRENERGICZNY, KAŁKAN, DYFERENCJACJA, BIOTA, KAMPANIA, TEKTONIKA, BYTOMIANKA, OBIEKT SPORTOWY, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, DŁUGOSZKI, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FIZYKA MOLEKULARNA, ASOCJACJA CHARGE, IMAGE, DARNIÓWKA POSPOLITA, HP, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SZAŁWIA, PAULOWNIA, DIAKONAT, KREACJA, DYMINUCJA CHROMATYNY, BI, KORYFEUSZ, KOSTIUM KĄPIELOWY, KLEKOTKA, ELEKTROCHIRURGIA, DŻEZ, PNEUMATOLIZA, MIESZANKA STUDENCKA, PINGWIN ADELI, OSTAJNICA, FORMA MODULARNA, RYNEK WŁAŚCIWY, KOSZULA, OGRÓD BOTANICZNY, SEROHEMATOLOGIA, STRZEMIĘ, SYNTEZA WZROKOWA, NOCEK OSTROUSZNY, PIEKARNIK, DRYF KONTYNENTALNY, ANANDA, GASKOŃSKI, MEZZOSOPRAN KOLORATUROWY, GUMA NATURALNA, KOŁO ZĘBATE, DAMARA, AZERSKI, KLINKIER, KUC AUSTRALIJSKI, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK BERBERYJSKI, FARMACJA STOSOWANA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, SKRYTOSKRZELNE, PRAWICA, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, RUNO, WYRAKI, ANTYCYPACJA, RURECZNIKOWATE, JAKOŚĆ ŻYCIA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, AYRTON, WIDEOKONFERENCJA, CZAPLA MALGASKA, TEORIA DESKRYPCJI, PŁASZCZKA NAGA, CHOMIK CAMPBELLA, SULFAFURAZOL, SZURPEK SŁOIKOWATY, TACZKA, KULTURA ŁUŻYCKA, KOREK PAROWY, RUCH DROGOWY, OWOLAKTARIANIN, KOSTNOJĘZYKOWE, AGATIS DAMARA, URBANIZACJA, CHOROBA FABRY'EGO, BAHAMY, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, GUJAWA, MORFOLOGIA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, SARKOMER, HIOLSKI, PEDOSFERA, KATOLICYZM, SCHRON, MARTYNGAŁ, FITOCENOLOGIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, HUTNICTWO, DEZAKTYWACJA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, SYSTEM DEDUKCYJNY, OGNIK SZKARŁATNY, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZTUKA LUDOWA, OSNOWA MATEMATYCZNA, PIGMEJKA, KIELISZNIK, ŻYŁA JĘZYKOWA, BOA CZERWONOOGONOWY, KONCENTRACJA, PAMIĘĆ RUCHOWA, CIĄG ARYTMETYCZNY, ŁUK ODRUCHOWY, SZLUFKA, PRAPŁETWIEC, MIODOJADEK OLIWKOWY, MAKAKOWATE, WIELKA JEDNOSTKA, MAH JONG, KADZIDŁO, KARTA MOBILIZACYJNA, PORAŻENIE MÓZGOWE, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, PADEMELON, MORFOLOGIA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, MADURA, DENDRODOA, POWIEŚĆ SCI-FI, AWIZO, SZATANISTKA, NORMANDZKI, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, JĘZYK PERSKI, KLATKA PIERSIOWA, ŻMIJA KARŁOWATA, HAFT, RUCH EKOLOGICZNY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SAKIEWNIK, TERBINAFINA, SYMULATOR LOTU, RZEKOTKOWATE, KLAUZURA, DERYWACJA WSTECZNA, MADŻONG, SIEWRUGA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, PROCES TECHNOLOGICZNY, ANTYKACZYZM, TERMIT, WIELKOUCH KRÓLICZY, EKONOMIA ROZWOJU, ANTYKOAGULANT, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, AKLIMATYZACJA, ŻÓŁTAK, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, UOGÓLNIENIE MAPY, MORŚWIN AZJATYCKI, DIAFTOREZA, RACJONALIZACJA, ŻABKA OZDOBNA, SZCZECIN, LORD, FILANDER PRĘGOWANY, DĄBROWIANKA, IZENTROPA, CHEMIA ORGANICZNA, PREZES RADY MINISTRÓW, RZĘSOREK MNIEJSZY, SAŁATKA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ALFA ROMEO, BIAŁOSTOCCZYZNA, DRAMAT GROTESKOWY, DEZINSTALACJA, KATSUDON, EKOLOGIA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, SOLANA, GAP NIEBIESKONOGI, BOSFOR KIMMERYJSKI, AZOTEK KRZEMU, ITALIANISTYKA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ASOCJACJA MURCS, ŚWIERK BREWERA, GADY NACZELNE, KAWALERYJSKA FANTAZJA, KRAINA NEOTROPIKALNA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, SACHARYD, MERCER, DEGENERACJA, SYRYJSKI, BANKRUCTWO, CZERWONKA, CUKIER, AMORAITA, ?KOMPARYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EWAPOTRANSPIRACJA proces parowania terenowego, obejmujący transpirację oraz ewaporację (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EWAPOTRANSPIRACJA
proces parowania terenowego, obejmujący transpirację oraz ewaporację (na 17 lit.).

Oprócz PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PROCES PAROWANIA TERENOWEGO, OBEJMUJĄCY TRANSPIRACJĘ ORAZ EWAPORACJĘ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast