NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TLENEK to:

nieorganiczny związek chemiczny, zbudowany z tlenu i innego pierwiastka chemicznego; powstaje w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TLENEK

TLENEK to:

czad lub woda (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.426

TEJU KROKODYLOWY, KISIEL MLECZNY, GWIAZDA, ZBÓJNIKOWATE, WIETRZENIE MECHANICZNE, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, DOM WCZASOWY, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, CHIROPRAKTYKA, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, BRYLE, GEODEZJA, ASTROSPEKTROSKOP, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, CYTACIK, SILNIK PRZELOTOWY, ŚLEPOWRON RDZAWY, AZYMUT, GAL, PRAWICA, CHOLESTERYNA, INWAZJA, PRODUKT, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, KOR, OKSYM, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, ROZTWÓR WZORCOWY, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, TYMOLOL, RADON, ANNATO, MARTWY CIĄG, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, LUPA, KARCZOWNIK, BENZYLOPENICYLINA, DZIESIĄTA MUZA, CHOMIK MANDŻURSKI, POLICJA POLITYCZNA, KOKS, OBRAZ, TRASZKA MARMURKOWA, RACEMAT, POŚWIĘCENIE, KAPITAŁ WŁASNY, NEURON LUSTRZANY, ALKOHOL, WILK Z ZATOKI HUDSONA, PENITENCJARYSTA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, GLUKOZOAMINOGLIKAN, KUSKUS SZARY, DWUPEPTYD, GRA CASUAL, GEOLOGIA, NEOSTYGMINA, PISMO MUZYCZNE, GOSPODARKA WODNA, TEORIA ESTYMACJI, AMINA, NIETOLERANCJA, EWANGELICYZM, MARYJCZYK, PORAŻENIE MÓZGOWE, METODA PORÓWNAŃ, SIEĆ KABLOWA, DOBRO PUBLICZNE, DSS, WOREK, ANTYGONA INDYJSKA, KOMA, KĄT DOPISANY, PODWÓJ WIELKI, WYDATKI RZECZOWE, CISTECEFAL, FIZYKA MOLEKULARNA, OBEDIENCJA, ŻABA ORANŻERYJNA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, EDREDON OKAZAŁY, SIARCZAN MAGNEZOWY, BOBRUJSK, CYTRONELAL, JEŻAK BRZEGOWY, ANTYWESTERN, KAMIEŃ, KWARCÓWKA, KRENAL, MAGELANKA SIWOGŁOWA, FIZYKA MATEMATYCZNA, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, PASZTETÓWKA, ŁUPEK HUMUSOWY, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, ŻUKOWCE, NITINOL, OLIFANT, FERRYT, NARKOLEPSJA, PRZECIWIEŃSTWO, SUMGAIT, TYTUŁ NAUKOWY, TURKAN, DZIAŁANIE, PROPRANOLOL, SUPERSAMOCHÓD, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ŁAPCE, CYNKOWIEC, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, MINISTRANT ŚWIATŁA, KISZKA, TOŁHAJ, TEREN ZIELENI, FIZYKA WIELKICH ENERGII, STUDIUM WYKONALNOŚCI, ODCZYN, PRĄD STAŁY, CYKL KREBSA, KWAS LIPONOWY, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SUSEŁ PEREŁKOWANY, RZEKOTKA CZERWONOOKA, LATARNIOWIEC, KISMET, CZAPLA MALGASKA, METAKRYLAN METYLU, SKÓROSKRZYDŁE, COOL JAZZ, POLITYKA DYSKONTOWA, BIEG, WKRĘTKA, KOHABITACJA, ŁUK WYSP, ANTOCYJANIDYN, NAROST, PRASA, ASOCJATYWNOŚĆ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, OBRONA CYWILNA, KAPTUR, HYDROKSYBENZEN, MYSZOSKOK WIELKI, ART DECO, ZWIĄZEK REWIZYJNY, BIONIKA, TRINITROFENOL, KAUCZUK BUTYLOWY, KOZŁOWANIE, SAMOLOT MYŚLIWSKI, KULTURA ŁUŻYCKA, SPIRANT, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ISMALIA, DUSZNICA BOLESNA, MAGNEZJA BIAŁA, GEN SKACZĄCY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KOSZT ALTERNATYWNY, MAKAK CZUBATY, CANON, NORZYCA, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, WIOSNA, JAMAJSKI, PRZYRODNI BRAT, ALAMEDA, BALON RADIOSONDA, MARKETING TERYTORIALNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, INTELIGENCJA WERBALNA, FIZYKA, STRZAŁKA, KISZKA PODGARDLANA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ALDEHYD MRÓWKOWY, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ODRZUT, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, MARIBOR, OBJĘTOŚĆ, CHOROBA FORBESA, DYSKONTO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, HALOGENOPOCHODNA, EKSPANDER, PROSUMPCJA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, BACHMAT, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, NIEUŁOMEK, RYBAKÓWKA, NORMOKSEMIA, TENSOR METRYCZNY, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, STATEK KABLOWY, POLICHLOREK, MINERALIZACJA, BUKMACHERSTWO, OSADY ŚCIEKOWE, AEROGRAFIA, MONITORING PRZYRODNICZY, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, PAUTSCH, OGNISKO MAGMOWE, TEST PSYCHOLOGICZNY, MORDENT, ALDEHYD PIPERONYLOWY, GĘSIÓWKA EGIPSKA, RESYNTEZA, MARZANA BARWIERSKA, MAKROCZĄSTECZKA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, LUFA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, DRABINA ANALGETYCZNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, ALDEHYD GLICERYNOWY, SZUJA, OKAP, TRZON, GERBERA, SOFTBALL, PRZEMYSŁ HUTNICZY, SERBSKO-CHORWACKI, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, SOZOLOGIA, NORNICA RUDA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, PENOLOGIA, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, FISCHER, PONCZ, PERLICA CZUBATA, FITOREMEDIACJA, BEZWODNIK, BUGATTI, TANATOLOGIA, SIMETIKON, FAJKA, LUDY TURAŃSKIE, TAR HIMALAJSKI, SEMOLINA, DYWERGENCJA, PALEORHINUS, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, PIWKO, POŁYSK, CERIWASTATYNA, PARK KRAJOBRAZOWY, KWAS ORTOFOSFOROWY, KETEN, SŁOWO, KONTRAKT, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, JĘZYKI TURAŃSKIE, JOGACZARA, PRZEDMORZE, TYMOL, OKRES OKOŁOPORODOWY, MARIONETKA, MALUCH, KWAS PIROGRONOWY, FORMA MODULARNA, SZOT, SKAŁA ILASTA, EUKARIOT, PRACA ORGANICZNA, HALF-PIPE, KRĄG KAMIENNY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, ADMINISTRACJA SKARBOWA, WĘZEŁ, POLARYZACJA ATOMOWA, KATECHOLAMINA, SATANISTA, ALGEBRA LINIOWA, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, LAK, LAICYZM, OKSOKWAS, EKRAN LUMINESCENCYJNY, WYLEW, KAPODZIÓB, WIRUSY SSRNA-RT, KONSOLETA, RELACJA SYMETRYCZNA, STAS, PADEMELON CZERWONOSZYI, POLITYKA MIESZKANIOWA, DROGA GRUNTOWA, ?WIDŁOZĄB MIOTLASTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TLENEK nieorganiczny związek chemiczny, zbudowany z tlenu i innego pierwiastka chemicznego; powstaje w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TLENEK
nieorganiczny związek chemiczny, zbudowany z tlenu i innego pierwiastka chemicznego; powstaje w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen (na 6 lit.).

Oprócz NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, ZBUDOWANY Z TLENU I INNEGO PIERWIASTKA CHEMICZNEGO; POWSTAJE W WYNIKU REAKCJI PIERWIASTKÓW Z TLENEM (UTLENIANIE, SPALANIE) ORAZ ROZKŁADU ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH TLEN. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x