PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMATYKA to:

przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INFORMATYKA

INFORMATYKA to:

gałąź nauki i techniki zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.754

PSZENICA DURUM, ANTYSYJONISTA, KULTURA FIZYCZNA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, DZIEŃ POLARNY, WANGA BŁĘKITNA, KABARET, PĘCHERZYCA, CHŁONIAK, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, SZCZUR WODNY, ZOOFAG, GATUNEK SEMELPARYCZNY, FLUWIOGLACJAŁ, IMMUNOGLOBINA E, WSCHODEK, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, PANORAMA, STAN ŚREDNI, PERFUMA, MUMIA, KAMIEŃ, GESTALT, AEDICULA, IMPULS, NASŁUCH, SUPERKLIENT, OSTRYGOJAD, PRĄD ZMIENNY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KANAŁ KRĘGOWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, CEWA, WTYCZKA, DRZWI PRZESUWNE, MOTYLEK, CHOROBA THOMSENA, FERMENTACJA MLEKOWA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PĄCZKOWCE, MARUDER, ATTACHAT, PLEŚNIAK, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, ALEGORYCZNOŚĆ, CZERPACZ, WĘDRÓWKA, GLIKOPROTEINA, NATARCZYWOŚĆ, WYPRYSK POTNICOWY, SILNIK INDUKCYJNY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ŁATA, GÓRA LODOWA, ECHOSONDA, FRONT STACJONARNY, WYDATEK SOCJALNY, NAZAREJCZYK, SYNONIMIA CAŁKOWITA, SFIGMOMANOMETR, KUJNOŚĆ, SILNIK SZEREGOWY, ETER KOSMICZNY, WINNICKI, GAP, KOMBINACJA KLASYCZNA, FOKUS, NIEZBĘDNOŚĆ, KECZUOWIE, EMANACJA, KOZOJEBCA, PARLAMENT, BURSZ, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, TABU, IBERYSTYKA, PROZODIA, RUSKI, PLANTAN, RADA GABINETOWA, PRZEBITKA, WPUST, FALOWNIK NAPIĘCIA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, WILK PSZCZELI, TRANSSEKSUALISTKA, CHOMIK EVERSMANNA, BAJKOPIS, SZRANKI, BOA KRÓTKOOGONOWY, CHMURA KŁĘBIASTA, TUBULOPATIA, PODGÓRZE, KOLEJKA METRA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, EKOSFERA, BASEN, DIAGNOZA, ŻYLETA, MONARCHIZM, FILOLOGIA CHORWACKA, LENIUCHOWANIE, TARANTELLA, PRZEKAZ, CHOROBA ZARAŹLIWA, MAJMA, UKRAINISTYKA, NEUROBLASTOMA, FLETNIA, MLEKO, LODOWIEC, AKTUALIZOWANIE SIĘ, CYKL PRECESYJNY, PERMAKULTURA, CYPRYŚNIK, ROŚLINA OLEJKODAJNA, CECHA RECESYWNA, GEKON PASKOWANY, PROKURATOR, BIBUŁKARZ, LĘK, OGRZEWNICTWO, ŁAD, JESION WYNIOSŁY, MEDYCYNA, ACENA BUCHANANA, OSETIA, MŁYNOWNIA, JAMA STAWOWA, KULON, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, SETKA, PIĘKNOŚĆ, CHRZAN, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BOROWODOREK, STEREOIZOMER, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, FOTOWOLTAIKA, JEŻYNA, OCHRONA UZDROWISKOWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, INSTALATOR, PAPU, LENIWCE DWUPALCZASTE, MASZYNA CIEPLNA, STOS PACIERZOWY, OSNOWA GEODEZYJNA, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, DEDYKACJA, BARWA OCHRONNA, GRAF PODSTAWOWY, WÓDKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SAŁATA, NISZA, OSA ŚREDNIA, NARRACYJNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WYSZUKIWARKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SZTUKA, KUKLIK SZKARŁATNY, UKŁAD BRZEŻNY, MECHANIK SAMOCHODOWY, SURREALIZM, ZARZUCAJKA, RADYKALNA PRAWICA, SZYBKOWAR, KASA REJESTRUJĄCA, UKŁAD DOKREWNY, BOMBA ATOMOWA, KORPUS, SOSNA CZERWONA, CHOROBA VERNEUILA, LICHENOLOGIA, GOSPODARKA, NASIENNIK, OŚRODEK, PLAZMA ZARODKOWA, RANA WYLOTOWA, CHOMIK MONGOLSKI, SŁUŻALCZOŚĆ, CZTERDZIESTKA, ZĄBEK CZOSNKU, DYSCYPLINA POKAZOWA, HEWEA, ZDERZACZ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, POTOK, PŁETWA, TERAPENA DIAMENTOWA, PARASZA, AFRYKANERKA, KSYLOFON, GEKON, POWOLNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, ANIMACJA, DZIDZIA PIERNIK, CZEK IMIENNY, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ŻURAWIOWE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, DEWOCJONALIA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, JEGOMOŚĆ, DIKDIK, PIECZONKA, ANGELOLOGIA, ROTUNDA, JĘZYK, KONTRAST NASTĘPCZY, NERWICA NIEDZIELNA, PARTIA ROSYJSKA, ZNAK ZAPYTANIA, ĆAKRA, ORZESZEK PINIOWY, MEMBRANOFON, JUDASZ, SYNDROM PARYSKI, CAMPUS, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, KNAGA, MYŚLIWY, ZAPŁON, NIEDYSKRETNOŚĆ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SNOBISTYCZNOŚĆ, MINIMALISTA, SIEWECZKA, WYRACHOWANIE, KOLOR, DESIGNER, ANTYCYPACJA, KOLEJ ŻELAZNA, SUNDAJKA, SHONEN-AI, LABORANT, BURACTWO, ROUBA, KOLIBER, TERMOS BUFETOWY, ZWÓJKI, LEUMAFIT, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ZAĆMIENIE, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KOCZKODAN ZIELONY, ZADŁAWIENIE, TARKA, BIZNESMEN, ALIENACJA RODZICIELSKA, SPARTA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, BYSTRZYCA, BOCZNOTRZONOWIEC, WOLUMIN, ARCYDIAKON, FISZBINOWCE, SYRYNGA, ŚWINIA DOMOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, LIKWIDACJA, PELIKAN MAŁY, MANIAK, SAMOZAGŁADA, ZŁOM, BROŃ CHEMICZNA, OTWIERANIE DUSZY, DEPRECJACJA, POMYSŁOWOŚĆ, UCZUCIE, HIPOTELORYZM, PRACA WYJŚCIA, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, LITERATURA PIĘKNA, ŚLEPOWRON RDZAWY, AGREGAT, EKONOMIA POZYTYWNA, AERONOMIA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BUDOWNICTWO, KOTERYJNOŚĆ, MINA, CEGŁA CERAMICZNA, GARNCZEK, PSYCHOLOGIA, DZIENNIKARZ PRASOWY, AEROFON, CUKIER ZŁOŻONY, SROKOSZ, MADURA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, JĘZYK, ?DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMATYKA przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMATYKA
przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 11 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x