Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZYK WYRAZÓW W ZDANIU RÓŻNIĄCY SIĘ OD STOSOWANEGO W NORMALNEJ KOMUNIKACJI; CELOWY ZABIEG STYLISTYCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INWERSJA to:

szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.)METATEZA to:

szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INWERSJA

INWERSJA to:

szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.)INWERSJA to:

odwrócenie jakiegoś porządku (na 8 lit.)INWERSJA to:

inwersja temperatury, inwersja termiczna - zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością (na 8 lit.)INWERSJA to:

rodzaj przekształcenia geometrycznego (na 8 lit.)INWERSJA to:

w muzyce odwrócenie kierunku interwału (wznoszącego się na odpowiadający mu interwał opadający i odwrotnie) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZYK WYRAZÓW W ZDANIU RÓŻNIĄCY SIĘ OD STOSOWANEGO W NORMALNEJ KOMUNIKACJI; CELOWY ZABIEG STYLISTYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.475

WZW E, MIESIĘCZNIK, STAŁOŚĆ, BRAT POLSKI, NIESTAŁOŚĆ, LABORANT, WYRACHOWANIE, KAZUISTA, STÓŁ MONTAŻOWY, PASIAK, EWANGELICYZM, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ABOLICJONISTKA, ALGEBRA OGÓLNA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ZADUPIE, KAPRYŚNICA, SAMOAKTUALIZACJA, WIRTUOZERIA, DWUŚCIAN, BŁĄD, ARC TG, GŁOS ELEKTORSKI, CHAM, WIETNICA, REPERTUAR, FOKUS, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, AUTSAJDER, JEDNOSTRONNOŚĆ, POBLISKOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, SZKOŁA, GENETYKA POPULACYJNA, MASA SOLNA, WYNAJEM, ŻUK, SŁOWIANKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SIŁACZ, ANATOMIA PATOLOGICZNA, IDIOMAT, CZOŁÓWKA, ARABIZOWANIE SIĘ, AFGAŃSKI, TREN, SKROMNOŚĆ, DOWÓD NIE WPROST, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KAMERTON, SPOWINOWACONY, MANIERYZM, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, PROFESOREK, LINA RATUNKOWA, ROCKOWIEC, ŁAŃCUSZEK, FEDERACJA, OBRAZ POZORNY, BĘBEN, WYSIĘK, WILCZAR, CECHOWNIA, RUCHLIWOŚĆ, AMFIBIA, KOPROFAGI, SIODŁO JUCZNE, DIABELSKI MŁYN, KLAWISZ NUMERYCZNY, PŁASZCZ DOLNY, PRE-PAID, KOROWÓD, DWUPRZODOZĘBOWCE, KARTEL NARKOTYKOWY, NIEPRZYJACIEL, WKŁADKA, UPOJNOŚĆ, DRWINA, DROGÓWKA, AERODYNAMIK, CZERWONY NADOLBRZYM, SZYK PRZESTAWNY, NAWĘGLANIE, IZOZYM, LUZACKOŚĆ, WARSTWA EUFOTYCZNA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, SZEJK, KONCEPTUALIZM, MOSTOWNICZY, WARZELNIA, SŁUŻALCZOŚĆ, BAJKOPISARZ, MONTAŻYSTA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, OBRÓT PUBLICZNY, GAWĘDA, LITERATURA POPULARNA, KANKA, GRZYB SITARZ, PRZYŁBICA, GRADACJA, CZARTER, RZEZAK, OKRUSZEK, HULMAN SZARY, FLISAK, SZKUTNIK, DYPTYCH, TROJAN, UROJENIE KSOBNE, UPADŁOŚĆ, OSOBA PODEJRZANA, OPARY, EPIC TRANCE, ORTOPTYK, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NARCIARZ DOWOLNY, AGREGAT POMPOWY, EMALIA, SKÓRNIK, KUMOSZKA, ŻALUZJA PIONOWA, TRANSFORMATORNIA, CHORIAMB, MIECH, SUCHA IGŁA, CHEERLEADERKA, SYLWA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, OSADNIK, OBLITERACJA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BOMBA TERMOJĄDROWA, TEKST, GRAFIKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, USTĘPSTWO, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ROMULAŃSKI, KONTRAST, MIRAŻ, KABLOOPERATOR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, WŚCIEKLICE, PODKÓWECZKA, ALGEBRA LINIOWA, DEFIBRYLACJA, RYNEK, OLEJOWIEC, FILOLOGIA NIEMIECKA, KRUCHOŚĆ, KASA ZAPOMOGOWA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ODWSZAWIANIE, BLISTER, MANIKIURZYSTKA, HALLING, BAS, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, CHOROBA PICKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, KANTORIA, PRZYZWYCZAJENIE, LAMBADZIARA, PYTEL, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ADLER, PIKIEL, TRAKEN, KUBAS, MAGIERA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, JOL, KLIMAT KONTYNENTALNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ERA KENOZOICZNA, EROZJA ŚNIEŻNA, MOSKWICZ, CHOROBA FORESTIERA, TRZEJ KRÓLOWIE, KANAŁ, SKRZELONOGI, ŚCISŁY POST, ZAPAŚĆ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, APELACJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SALA, SZTUBA, PIEKARNIA, BRĄZOWNIK, MIĘSOPUST, EMANACJA, HARMONIA, NOSOWOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, BOLSZEWICY, SAMOWOLNOŚĆ, KOŁEK, CEREMONIA HERBACIANA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WYWRÓCENIE SIĘ, DRĄŻEK POGO, RAKI, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WIELOPESTKOWIEC, DIALEKTYKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, INFORMATYKA KWANTOWA, CZŁOWIEK INTERESU, ALKOHOLAN, CIAŁO SZTYWNE, LENIUSZEK, BOSTON, SZCZOTKA, BLOK, BEZPARDONOWOŚĆ, SIODEŁKOWCE, SIWERT, OSŁONKA, TRANSWESTYTA, PRZEŚLIZG, PERGAMIN, WĄŻ W KIESZENI, RESET, HISTORYK, NACIEK JASKINIOWY, TEOLOGIA NEGATYWNA, ISLAMISTA, UPRAWIACZ, RUCH, CYPRYŚNIK BŁOTNY, BIAŁY KARZEŁ, POWRÓT, BALZAK, CHOROBA DAVIDSONA, ETERYCZNOŚĆ, GAZ ZIEMNY, CEGLARSTWO, AMON, KORSYKAŃSKI, INFORMATYKA MEDYCZNA, RÓŻDŻKARZ, PRACE KONSERWACYJNE, KULUARY, BELKOWANIE, ZALANIE PAŁY, HOL MIĘKKI, SKRZYDŁO, WIATR POZORNY, SĄŻNISTOŚĆ, MORAWSKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ALGEBRA, CYKL KOSMICZNY, LIZOFORM, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MIRAŻ, GEN DOMINUJĄCY, NIEODZOWNOŚĆ, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, LALKARSTWO, MOSTOWNICZY, PRAWIDŁO, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, SYSTEM AUTONOMICZNY, SZARA MYSZ, WAN, OFICER TAKTYCZNY, PLEMIĘ, INFORMATYKA, ZAPOJA, STYLIKOWCE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KOMFORT CIEPLNY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ROMANTYZM, MATEMA, BEARS, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MESA, MAŁOŚĆ, STÓŁ, IMPREGNATOR, EKRANOPLAN, WIDZENIE SENNE, UCHWYT, CHOROBA WERLHOFA, PODUSZKOWIEC, SURF, ZSYP, AKUMULATORY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZYK WYRAZÓW W ZDANIU RÓŻNIĄCY SIĘ OD STOSOWANEGO W NORMALNEJ KOMUNIKACJI; CELOWY ZABIEG STYLISTYCZNY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
inwersja, szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.)
metateza, szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INWERSJA
szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.).
METATEZA
szyk wyrazów w zdaniu różniący się od stosowanego w normalnej komunikacji; celowy zabieg stylistyczny (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x