Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADECTWO to:

dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO to:

potwierdzenie czegoś przez świadka (np. dać fałszywe świadectwo, świadectwo o minionych wydarzeniach) (na 10 lit.)ŚWIADECTWO to:

urzędowe zaświadczenie, dokument, który zawiera stwierdzenie czegoś (na 10 lit.)ŚWIADECTWO to:

coś, co potwierdza obecność czegoś w przeszłości lub w teraźniejszości, jest tego namacalnym dowodem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.444

TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KAMERDYNER, KLĄTWA, ROK PLATOŃSKI, HIPOTELORYZM, ZŁUDZENIE, PROFESOR ZWYCZAJNY, SOS MALTAŃSKI, MIKSER, PEDET, SZWARCOWNIK, LOGOGRAF, NIEBOGA, GROMADA, TUBA, MAŃSKI, DEFERENT, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ANTYDOGMATYZM, DOKTOR, SIŁA NOŚNA, WYSPA PŁYWOWA, MARKIZA, PAŹDZIOR, PIĘTKA, CANCA, WYPITEK, MONARCHIANIZM, SAPKA, DYSK KOMPAKTOWY, SUPERTOSKAN, RAK, KAPLIN, FRYZ, ŁOKIEĆ TENISISTY, WANNA, DZIEWIĄTKA, ŚCISŁY POST, DRIPPER, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, SZKŁO JENAJSKIE, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DWA OGNIE, PENITENCJA, BATERIA AKUMULATOROWA, RĘKAW, PLAMIEC AGREŚCIAK, MOWA ZALEŻNA, PROMIEŃ, STADNIAK SIWOGŁOWY, SPRZECIW, MACHNIĘCIE KOZŁA, CHOCHELKA, PORUSZENIE, SEMAFOR, NORMA REAKCJI, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ZDJĘCIE STYKOWE, KURTYNA ZERO, AURORACERATOPS, AMFIBIA, OŁTARZYK, PIERWSZY PLAN, OBRAZEK, BULDER, JĘZYK ŻYWY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, URBANIZACJA, MŁAKA, GEOPATIA, FASOLKA SZPARAGOWA, ROSYJSKI, KWAS GIBERELINOWY, AMANT, WIR POWIETRZNY, BOJER, ARCYDZIELNOŚĆ, SILNOŚĆ, ICHNOLOGIA, WĄTŁOŚĆ, WZNOWIENIE, DWUSETKA, KRĘGOWIEC, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, FAKSYMILE, ORGANOLOGIA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SILNIK ZAMKNIĘTY, SZERMIERZ, WIZAŻYSTKA, KSIĘGOWOŚĆ, ODLEWNIK, KOGNITYWIZM, FLORYSTA, MONOFAGI, REKIN, MAJDANIARZ, TYGIEL, PINGWIN KRÓLEWSKI, ZAKŁADKA, PIECZONA ALASKA, OŚRODEK WYŻOWY, MAGNES, DŁUGIE RĘCE, LISTNIENIE, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, LICZBA WYMIERNA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, MUZEALNICTWO, CZELADNIK, UMBRA, PIGWA POSPOLITA, REFLUKS, GEOFIT RYZOMOWY, JASKÓŁKA, RODZAJ ŻEŃSKI, WIENIEC, SZPITALNIK, ANTENA TUBOWA, PAPIEROŚNICA, KATAKUMBY, CZTEROPOLÓWKA, FILAMENT, WEKTOR EKSPRESYJNY, BALZAK, SCENICZNOŚĆ, CHROMANIE PRZESTANKOWE, PRZECIĘTNIACTWO, POJEDYNKA, AMBASADOR, MEDRESA, METEOROLOGIA ROLNICZA, KORBACZ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, SPOWINOWACONY, ADAPTACJA, CYKL GRANICZNY, ANTENA DOOKÓLNA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, DEOKSYGUANOZYNA, SĄD REJESTROWY, ŁOPATKA, PRZYTOMNOŚĆ, SAMOOCZYSZCZANIE, TOPOLOGIA SZYNOWA, BIBUŁKARZ, GIPS, PODYPLOMÓWKA, SOCZEWKA FRENSELA, KONTAKT, KASTANIETY, POTRZEBA, DIZAJNERKA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, TEKSTYLNY, KARZEŁ, NARYBEK, TACIERZYŃSKI, JASION, WODA-WODA, MOTYLEK, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, PRZYBYTEK, CZŁON ODWRACALNY, GUANO, POMPIER, ZWIĄZEK SPORTOWY, JEDNORAZOWOŚĆ, PROFESOR, NIEZLICZONOŚĆ, BRYŁA LODU, ŹRÓDŁO RADIOWE, WICEHRABIA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, WYPRAWKA, NIEDOSTATECZNY, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KUC CONNEMARA, IRANISTAŃSKI, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, GARDA, TŁUMACZENIE, BYT, WIELKI PIEC, DINUKLEOTYD, PRALUDZIE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, PŁYWACZEK, ACEFALIA, STRONA POWODOWA, PRZESTĘPCA, KĄT UJEMNY, FIGHTER, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, ABDERA, REGENERATOR, GRAF PŁASKI, GOSPODARNOŚĆ, RÓŻNICA, LATANIE PRECYZYJNE, ZBRODNIARZ WOJENNY, NAPINACZ, REGRESJA MORZA, PROTOBUŁGARSKI, CARILLON, PARADOKS, WIROPŁAT, OKOWITA, LARWA, NAPĘD RAKIETOWY, ŻAKINADA, PUSZKARZ, URLOP OJCOWSKI, SHOUNENAI, SYGNAŁ ZIELONY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, MĄCZKA KOSTNA, CHONDRYT WĘGLISTY, DEKORATORKA WNĘTRZ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, JAŁMUŻNIK, SASZETKA, SROKOSZ, TEMPERATURA CURIE, OBIBOK, KONIK DULMEŃSKI, MĄŻ ZAUFANIA, KAMELEON, POBOŻNOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, YGGDRASIL, BEZWODNIK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SOLUCJA, MŁYN, USTONOGI, ORCZYK, RAKIETNIK, GRÓD, LONGER, LAMPAS, OPIJUS, KRĘG SZYJNY, CZAS, SIŁA POCIĄGOWA, JELEC, CHOROBA WODUNKOWA, FINEZYJNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, KRATA VICHY, STRZĘPIEL, ARKA, KABEL, BEZBRZEŻ, MANIPULATOR, TELEFON ZAMIEJSCOWY, NIEPOJĘTOŚĆ, REWANŻ, TKANKA MIĘŚNIOWA, MODRASZEK ALKON, KONODONT, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ZWARCIE SZYKÓW, MIARKA, RĘKAWEK, TETRAMER, ŹRÓDŁO, STOPA, TEATR EPICKI, DRINK-BAR, FRANCA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ENERGETYKA WIATROWA, ASTRONAWIGACJA, PODZIAŁ, SKRUPULAT, TURMA, RĘKOSKRZYDŁE, LITEWSKI, KABOTYN, PRZEMYSŁ SIARKOWY, KLAMERKA, CZIRLIDERKA, SYSTEM SYMBOLICZNY, ROZBITEK, ZAKRĘT, ŚLEDŹ, SKÓRZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
świadectwo, dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADECTWO
dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x