DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADECTWO to:

dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO to:

potwierdzenie czegoś przez świadka (np. dać fałszywe świadectwo, świadectwo o minionych wydarzeniach) (na 10 lit.)ŚWIADECTWO to:

urzędowe zaświadczenie, dokument, który zawiera stwierdzenie czegoś (na 10 lit.)ŚWIADECTWO to:

coś, co potwierdza obecność czegoś w przeszłości lub w teraźniejszości, jest tego namacalnym dowodem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.566

GZA, KRA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PLEBEJUSZ, ABLACJA, STRZEMIĄCZKO, TYTAN, STRUKTURALISTA, MUZEALNICTWO, PALEOORNITOLOGIA, JABŁKO ADAMA, LAUFER CZARNOPOLOWY, SYDERYT, NADCIEKŁOŚĆ, TRÓJSKOK, WYDATKI KONSUMPCYJNE, GHOUL, WALTER SCOTT, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, USZKO, ULOT, SYNERGETYKA, PATRYCJUSZ, BETA BLOKER, KSIĄŻĄTKO, CYTYDYNA, RURKOZĘBNE, INTERLINGWISTYKA, SUBSKRYBENT, GARIBALDKA, GRAFOLOGIA, CZYSTY STRZAŁ, KATEGORYCZNOŚĆ, INFOBOX, ZIMNA KATODA, ŚMIERDZIEL, KOTERYJNOŚĆ, SADNIK, STRZELNICA, NIEŚPIESZNOŚĆ, POWTÓRZENIE, ESKORTA, GOSPODARKA TOWAROWA, MORION, KOPIOWANIE, OBJAWIENIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ELEMENT, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, SMRÓD, CZERWONA NOC, CHWYTNIK, CZUŁEK, KOŁNIERZ, ZNAK LEGITYMACYJNY, ŁYKACZ, ASFALT, DALEKOWZROCZNOŚĆ, UPADŁOŚĆ, RPG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PRZEWIJAK, ŁÓDŹ PILOTA, ŁAZĘGA, ZŁOTÓWKA, PODWÓJNA HELISA, MIEDNICA, PUCHAR, ŚWIST KRTANIOWY, FOSFATAZA KWAŚNA, FENEK, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MAIL, CESJA NALEŻNOŚCI, KRZEWICIEL, DUK, WORECZKOWY, GEODEZJA NIŻSZA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, DEPOZYCJA, PRIORYTET, DOMINACJA PEŁNA, WYWINIĘCIE ORŁA, NYLON, OSPAŁOŚĆ, SKARBNICA, ŻUŻEL, OJCIEC, LABORATORIUM GALENOWE, GARLACZ, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, SPRAWDZIAN, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, ORTOPTYSTA, KOALOWATE, PAMPA, RYNEK NIEFORMALNY, AUREOLA, GNOJOWNIK, UZYSK, HANDEL WYMIENNY, KROWA, ZMIERZCH CYWILNY, HEPTAPTYK, WINKULACJA, SŁUCHAWKA, MELODIA, POCIĄG POSPIESZNY, CHAM, KOSZAROWOŚĆ, CEWKA, BOROWIEC, FERMA, PARK PRZEMYSŁOWY, OGÓREK, NERWIAK ZARODKOWY, SZTUKA UŻYTKOWA, OBRĘB EWIDENCYJNY, ZAPRUCIE SIĘ, DANE BIOMETRYCZNE, FAZA ANALNA, KSIĘGA LITURGICZNA, CZERPACZ, BANKOWÓZ, WSPÓŁĆWICZĄCY, STROK, KOLEKCJONER, KRÓTKI RÓG, ZAKOLE, KOSS, KURANT, PŁYTA KORKOWA, MINERAŁ RELIKTOWY, DROZD, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, LORDOSTWO, POSTAĆ BIBLIJNA, ZWARCIE, CIEKAWSKOŚĆ, WĘDRÓWKA DUSZ, GEREZA BIAŁOBRODA, FILEMON BLADY, ABISAL, ŻONATY, REWIZOR, ŁĘKOTKA, JĘZYK ELFÓW, ARACHOLOGIA, TYTUŁ ZAWODOWY, BIAŁA GORĄCZKA, NIEBACZNOŚĆ, ZMARZLUCH, MERYNOS, DIABELSKI MŁYN, STYGOKSEN, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, SUPERRAKIETA, POZYCJA BALETOWA, DOKSOLOGIA, POGROBOWIEC, UNIŻENIE, LIGOWIEC, WSZYSTKOIZM, RYGIEL, GARDEROBIANKA, KASYNO, MĄTEWKA, OFICER NAWIGACYJNY, SPEŁNIENIE, PRZEMĄDRZALEC, BUKIET, SADZAK, URZĄDZENIE RADIOWE, CHRONOLOGIA, KORSYKAŃSKI, DRIBLER, BĘBEN WIELKI, DZIAŁANIE, POCZTA PRZYCHODZĄCA, IMPERIUM KHMERSKIE, POLIGAMISTA, WICIOWCE, OKRES DOSTOSOWAWCZY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, SPRAY, POMPIER, NA PIESKA, UMOWA O DZIEŁO, NARZĄD RODNY, ENIGMATYCZNOŚĆ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, BRZOZA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, BELWEDER, ZAPROSZENIE, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, ABSOLUT, INFILTRACJA, KLASTER, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, PARAZYTOFIT, PRZEZIERNIK, MĘTY SPOŁECZNE, CZWARTY ŚWIAT, ZDARZENIE, MŁODZIK STARSZY, POMOC, KRATA VICHY, SZMALCÓWKA, ILUWIUM, UNIONISTA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, CYBERNETYZACJA, KOSTIUM, ROZBIERANKA, INTROJEKCJA, KOCZKODAN, ILUMINATOR, ŁUPIEŻ PSTRY, SOS MALTAŃSKI, ICHTIOBIOLOGIA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, GIĘTKOŚĆ, CHOROWITOŚĆ, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, STRAŻ OGNIOWA, LIBELA, WEKTOR, SEKTOR NIEFINANSOWY, ROSA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SZPITAL ZAKAŹNY, CHRZĄSTKA, PRZEKŁADKA, INSTALATOR, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, POJNIK, INHIBICJA, STOŻAR, ASTRONAUTYKA, ANEROID, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, OSTRA REAKCJA NA STRES, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KOKTAJL, DONOR, EROZJA WĄWOZOWA, GARNITUR, INTERMEZZO, UCHWYT ŚLIZGOWY, NAPŁYW KORZENIOWY, ZESZYT W KRATKĘ, NAGRODA, BANKRUCTWO, APTECZKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, NORMA REAKCJI, ZDANIE, KULANKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, ALGORYTM ITERACYJNY, GARDEROBIANKA, HOBBISTA, MŁAK, PASTISZ, ZACHWALACZ, DUKLA WIERTNICZA, AGENEZJA, AWANS LODOWCA, SZPRYCA, HIPOTERAPEUTA, WIERTNIK, PRZESTĘPCA, PRZEZIERNIK, WINDA, IMPROWIZATOR, OZONOSFERA, KOZIOŁ, DASZEK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, UCHO, TEMPERATURA NÉELA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, SKARŻĄCY, GRZBIETORODOWATE, TAMARAW, ZIELENICE WŁAŚCIWE, GOŁĘBICA, GÓWNOZJAD, IMAGE, ŚMIECIARZ, SKANER, ?NIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADECTWO dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADECTWO
dokument, który stwierdza, że ma się jakieś umiejętności, jakieś uprawnienia (np. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia kursu) (na 10 lit.).

Oprócz DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DOKUMENT, KTÓRY STWIERDZA, ŻE MA SIĘ JAKIEŚ UMIEJĘTNOŚCI, JAKIEŚ UPRAWNIENIA (NP. ŚWIADECTWO MATURALNE, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU). Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast