PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWRÓT to:

ponowne osiągnięcie pewnego stanu, znalezienie się w sytuacji, w której już kiedyś się było (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWRÓT

POWRÓT to:

ponowne znalezienie się, przybycie do miejsca, z którego się wyruszyło, z którego się pochodzi itp (na 6 lit.)POWRÓT to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.748

POSIADY GÓRALSKIE, WARSTWOWANIE, SPONTANICZNOŚĆ, ZAPALENIE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, BEZCZELNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, REMAKE, CHOROBA RITTERA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, PŁOTEK, BOSTON, KOMUNA, ZIELONA NOC, KANGUR, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, TREŚĆ, SILNIK BLIŹNIACZY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ŻABKA, PRZYSTAW, POLIMORF, SALA, GIBANIE, AWIATYKA, INTERGLACJAŁ, PEGAZ, OTTO, TANATOLOGIA, NIEMIECKI, DWA OGNIE, MARCÓWKA, DETERMINIZM, PIEKARNIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, TWARDA DUPA, STRZEMIĘ, POCHŁANIACZ GAZÓW, KOŃ TROJAŃSKI, URODA, DOBA, GRZYB PODSTAWKOWY, SOSNA CZERWONA, JER SŁABY, POZYCJONER, PIERWSZOŚĆ, WYTŁACZANKA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, HUROŃSKI, CIEMNOGRÓD, ALEURON, KONIK DULMEŃSKI, STREFA PERYGLACJALNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, RELACJA ZWROTNA, KURZAJKA, CHLOASMA, NIEDOBÓR, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, FALA, GENETYKA POPULACYJNA, MSZA PONTYFIKALNA, LIKWIDACJA, MARMURKOWANIE, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, DRABINKA, MAKSYMALIZM, GULASZ, METR NA SEKUNDĘ, KOHORTA, UZWOJENIE WTÓRNE, APARAT TLENOWY, PODŁOGA, ZAPASY, WYPITEK, DUK, GUAWABARA, DZIEWIĄTA FALA, ZATRZYMANIE SIĘ, INGRESJA MORZA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PRZYNĘTA, KOMERAŻ, CHEMIA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, PALLIUM, APTAMER, EKSPEDYTURA, DZIEŃ, SPIRALA ARCHIMEDESA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ZGNICIE, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, FIZYKA MATEMATYCZNA, GARBARZ, PRZEDMIOT, SELENODEZJA, PŁOMIENIE, SEZON, SUPERNOWA TYPU II, KLAUZURA, JAZDA, SKOK, DOOM METAL, ŁOKIEĆ TENISISTY, PRĘDKOŚĆ FALOWA, OGNISKO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SUPERKLIENT, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, GARKOTŁUK, SPŁYW, TREPY, ETER, WIDMO, WĘGIEŁ, KIFOZA, PAJĘCZAKI, URBANIZACJA, KOALESCENCJA, OSIOWIEC, TEORIA HOMOTOPII, ORDYNUS, AMINOKWAS BIAŁKOWY, MANDRYL, KONSTANTAN, PARA, CHAŁTURSZCZYK, KRATER, MAGMA, EUFONIA, MIERNICZY, ROZKRZEWICIEL, DEDUPLIKACJA, GARDEROBA, ANGIELCZYK, ZJAWISKO KERRA, PROMIEŃ, WYGLĄD, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, DEFERENT, METEORYT, FUNKCJA TOTALNA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SCHIZOTYMIA, SOZOLOGIA, OTWARTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, NIEBACZNOŚĆ, IDIOMAT, KAMIZELKA, DYFTERYT, DZIOBÓWKA, SOK, ODSKOK, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, LĘG, ŚWIATOWOŚĆ, DZIUPLA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, JARSTWO, AGRAFON, MASOŃSKOŚĆ, MANGALUR, WPIERDOLKA, ORCZYK, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, HIPOSTAZA, JĘZYK BRETOŃSKI, SZYBOLET, FILEMON CIENKODZIOBY, MISTRZ PROSTEJ, ZMIERACZEK NADMORSKI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, WESTERN, BODZIEC PROKSYMALNY, BIAŁA STOPA, CYGA, POLNIK PÓŁNOCNY, STARA MALUTKA, MASZYNA WYPOROWA, RESTAURATOR, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, NATURALIZM, GWIAZDARZ, LUŹNOŚĆ, KRYMINAŁ, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, NEBIWOLOL, KRÓTKI RÓG, KROKODYL, ROBAK, PROTESTANTYZM, NURNIK, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PERGAMIN, PISZCZAŁKA WARGOWA, WINNICA NABOTA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, DURANGO, MAJÓWKA, SIŁA PŁYWOWA, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, BARINAS, SUBTERRANEOTERAPIA, CZŁOWIEK PIÓRA, ŁOPATKA, PROMIENIOWANIE ALFA, KRÓLIK, MORAWSKI, PUNKT KONSTRUKCYJNY, PRZERABIACZ, WKŁAD, DRAG, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, MITOTWÓRSTWO, EPIMER, PANTOGRAF, UROZMAICENIE, JASKINIOWIEC, OTWIERANIE SERCA, STOPIEŃ TURBINY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, SAWANTYZM, RÓŻOWE OKULARY, RACHUNKI, GOSPODARZ DOMU, MŁOT, WEBDESIGNER, ZAJĄC, STROIK, TENOR LIRYCZNY, CUDOTWÓRCZYNI, BATERIA PŁASKA, UCZELNIA, KONCERT, GEN PLEJOTROPOWY, PRACOWNIK LEŚNY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, EROS, GRUBIANIN, TEKSTUALNOŚĆ, MUNDANIA, SALWINIOWCE, WALCOWNIA GORĄCA, TEATR, CZYNNIK ENDOGENICZNY, HISTOLOGIA, EKSPLANACJA, PLICHTA, DISC JOCKEY, MIESZEK WŁOSOWY, FREAK, ELIMINACJE, KOCZKODAN, IRRADIACJA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KOPUŁEK PROMIENISTY, ANTYGRAWITACJA, MLEKO, DESMATOZUCH, CHÓR, FASETA, GAP, REGRES, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, LEASING FINANSOWY, MONOPTERES, ŚCINACZ, OSADNIK, BALIA, ODPÓR, SYNEKURZYSTA, POCZEKALNIA, CIEPŁE KRAJE, CHOROBA WIEŃCOWA, JANUSZ, BIOSELENOLOGIA, KASJERKA, JASNOWIDZ, JĄDRO CZERWIENNE, BROŃ KRÓTKA, MARABUT, JELEŃ, IN MEDIAS RES, PARAPETÓWA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SZRAF, WAGA SZALKOWA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, REWIZJONIZM, MECHANIK SAMOCHODOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ?ŚMIEĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWRÓT ponowne osiągnięcie pewnego stanu, znalezienie się w sytuacji, w której już kiedyś się było (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWRÓT
ponowne osiągnięcie pewnego stanu, znalezienie się w sytuacji, w której już kiedyś się było (na 6 lit.).

Oprócz PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PONOWNE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO STANU, ZNALEZIENIE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ KIEDYŚ SIĘ BYŁO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x