ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTERYZM to:

zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.810

FITOGEOGRAFIA, FILM SAMURAJSKI, INWERSJA, OTWÓR WYLOTOWY, ROZWÓJ ZALEŻNY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PAKARZ, PIĘĆSETKA, OBLICZE, STAROHISZPAŃSKI, NOSACZ SUNDAJSKI, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, PANTOFAG, GNIAZDO PROCESOROWE, DZIESIĘCINA, HUMANIZM, ŚLEPY PUŁAP, MEDIALNOŚĆ, ZJAWISKO FIZYCZNE, KOMPRESJA IMPULSÓW, PROBIERNIA, NAUKA ŚCISŁA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PODZIAŁ METRYCZNY, JELEŃ SCHOMBURGKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, TUNELOWANIE, KARETKA REANIMACYJNA, EPILOG, NIECKA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, PILARZE, WYROŚLE, MAT, LATARNIK, CHEMIA, SITARSTWO, WORKOWCE, ROTACJA, ROLNIK INDYWIDUALNY, WIR PIASKOWY, STRUKCZASZY, OPAD, INSIMBI, OKO, GRZEBUŁA, ORGANOLOGIA, FURUNKULOZA, USTALENIE, EN GRISAILLE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WRZÓD TRAWIENNY, ROPOWICA KŁĘBU, CHIROPTEROLOG, REHABILITANT, RUSKI, USZYSKO, BATERIA ANODOWA, WŚCIEK DUPY, IMIGRANTKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PARCIE, REDA, NADGORLIWOŚĆ, SINGIEL, FUZJA KONGLOMERATOWA, OKRES INTERGLACJALNY, BUKMACHERKA, DŻIN, SOCJOPSYCHOLOGIA, MISZNA, TYGIEL, CHASEREK, PROTOZUCH, FARBIARSTWO, ŚPIWÓR MUMIA, ZESTAW, PEPPERONI, ZENDRA, OBCHÓD, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, CIUPAGA, ADŻAPSANDALI, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, INTERFEJS, BIOZA, KOMPENSATOR CIEPLNY, SEJSMOMETRIA, FIGHTER, WOLA, PARTIA WIEDEŃSKA, ZALEWA, UROLOGIA, GAWORZENIE, JEDNOSTKA ALOKACJI, PISMO TECHNICZNE, ENTEROBAKTERIA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BERMYCA, BIUROKRATA, JEŁOP, SKAŁKA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, JASKINIOWIEC, PĘD ROŚLINNY, OBUDOWA, ROZWÓJ, DZWONY, ŁUT SZCZĘŚCIA, PINGWINY, ORGANIZM MODELOWY, TUNIKA, SUPORT, PUSTY DŹWIĘK, PRZECIĘTNIACTWO, DOOM METAL, SURREALIZM, WINNICKI, POGOTOWIE, MONOPTERES, BONANZA, LEGWAN FRĘDZLASTY, DYBUK, ATAK, NEOFITA, STACJA ZAKŁADOWA, DOGI, STAN ŚREDNI, CHALKOGRAF, NENCKI, PROSTNICA, SIATKA CENTYLOWA, OSIEMNASTKA, ZWARTOŚĆ, GLINA LODOWCOWA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, UCZEŃ, ERUPCJA, PONCZOWNICA, MARSZ, PIECZONA ALASKA, JEZIORO POLITROFICZNE, PRZEWALENIE SIĘ, BANDEROLA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, RODZAJ ŻEŃSKI, CHOROBA WOLMANA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ARABESKA, FURAŻER, KANGUR TULAK, BROMOLEJ, ZWÓJ RDZENIOWY, ZGORZEL GAZOWA, PARGAMIN, ADLER, TUŁACZKA, PRZESTĘPCA, KŁOBUK, KWOTA BAZOWA, REALIZM MAGICZNY, WASAL, MIASTECZKO, AZYL, BÓJKA, ZWIERZĘ, BRAMKA, ODNÓŻA, CHOROBA UHLA, GĄSIOREK, NIENIEC, ELEGANCIK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PĘDZLIK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, AKATALEKSA, GRUPA, KUJON, DIZAJNER, PLUJKA, RASZKA, NAGOŚĆ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MIEDNICA, LITOSFERA OCEANICZNA, PUDER BRĄZUJĄCY, KOKARDKA, PŁYWACZEK, DŹWIĘK, HIPOTEZA KNUDSONA, EKLIPTYKA, WYRAKOWATE, CZYNNIK ONKOGENNY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PIECZYNG, KORBACZ, DZIEŻKA, GENETYKA KLINICZNA, ZAPASY, SŁUŻBA, STROIK, JUMPER, PAS RADIACYJNY, KRÓLIKARNIA, KOMEDIALNIA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KRÓTKI RÓG, KONIK DULMEŃSKI, EKONOMIA SPOŁECZNA, POGO, SŁOWO, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, DYNAMIKA, MAHAJUGA, PĄCZKOWCE, NIEUCHWYTNOŚĆ, PALARNIA, LANGUR WSPANIAŁY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ZESZYT W KRATKĘ, NAKAZ, PLATAN, CYKL, BURZYK SZARY, TOPIEL, MORGA, GRZYB NADRZEWNY, MORA, ERGONOMIA, NAWALANKA, OSOBISTOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, SPOKOJNOŚĆ, SZALA, SERM, SZTURMAK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, STRĄGA, KATA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, MAKROWIRUS, LAKONIZM, PATCHWORKOWIEC, NIEBACZNOŚĆ, MANIPULATOR, ARCHAISTA, PRACOWNIK LEŚNY, ZAMIANA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, HALO, SZAROTA BŁOTNA, STARA MALUTKA, DZIADZIENIE, PACHOLICA, AURA, DYDAKTYKA OGÓLNA, AKOMODACJA, BASAŁYK, ZORZA PORANNA, DZISIEJSZOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, ZAKOCHANY, REAKCJA NIEODWRACALNA, KRAWIECTWO, LOTOS, ROŚLINA, ŚMIGŁO, INKORPORACJA, POMÓR, OKRES NOACHIJSKI, CZUSZKA, SKULICE, GARDEROBIANA, DROGA KROPELKOWA, ADAMITA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ZADRAPNIĘCIE, DZIESIĄTKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OTOLARYNGOLOGIA, SNAPSHOT, UKŁAD WIELOKROTNY, MORESKA, BECZUŁKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, OBSZAR CELNY, CZARA, MIĘSOŻERCA, DŁAWIDUDA, ROZCHODNIACZEK, RONDO KOMPAKTOWE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ZAPALENIEC, STORCZYKARNIA, KĄT DEPRESJI, STRZEMIĄCZKO, KWESTURA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, ?BIAŁE NOCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.810 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTERYZM zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTERYZM
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon (na 8 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZJAWISKO OPTYCZNE POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ WĄSKICH SMUG (PASM) ŚWIETLNYCH UKŁADAJĄCYCH SIĘ W KSZTAŁTGWIAZDY NA POWIERZCHNI KAMIENI SZLACHETNYCH, ZWŁASZCZA SZLIFOWANYCH W KABOSZON. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x