KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGENTA to:

kolor purpurowy, jeden z czterech kolorów składających się na model barw stosowany w grafice komputerowej i w poligrafii w druku kolorowym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGENTA

MAGENTA to:

purpurowy barwnik anilinowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.219

HISTON RDZENIOWY, FLAMING, ASYMILOWANIE SIĘ, RANA SZARPANA, NYNORSK, ASTER PURPUROWY, GAŚNIK, DRUGA NATURA, KRZYWUŁA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, WINKRYSTYNA, GEYER, PIES STRÓŻUJĄCY, SZKŁO LABORATORYJNE, TEMPO, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, AGENEZJA, SIEDLISKO, SALA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, CZARNA MOWA, MODEL, USYTUOWANIE, OŚLICA BALAAMA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, RAKARZ, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, GLAZURA, GRUNGE, CYKL PROTONOWY, ŚCIANA OGNIOWA, WAGON DOCZEPNY, PASAŻ, MARUDA, KONESER, KICHA, FARMACJA STOSOWANA, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, CESARZ, ULICA, RĘKAWEK, WITREKTOMIA, EKSPANSYWNOŚĆ, BELLOTTO, META, BEDŁKA FIOLETOWA, NERWIAK ZARODKOWY, CHEŁMOŃSKI, BŁĘDNIK KOSTNY, LATO, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, LINIA GŁOWY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, CZWARTACZKA, AUREOLA, MŁYN, PRAGMATYKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, WĘZEŁ KOLEJOWY, PLUSY, ANTOCYJANIDYN, ODKRYTY ATAK, BLUSZCZ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KONSONANS, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, POTWORKOWATOŚĆ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MARSJAŃSKI, SŁOWA, SULFADIAZYNA, ILUZJA, ŚLUZAK, RANEK, KROK, SILNOŚĆ, KOMAR, DEPRECJACJA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WĘŻOWIDŁA, FOTOKSIĄŻKA, TARAS WIDOKOWY, ORZESZEK PINIOWY, ZBÓJNIK, CIAŁO ODCZUCIOWE, KRĄŻENIE OGÓLNE, PLATYNOGŁÓWKA, RAK, RYBY ŁAWICOWE, EPILEPTOLOGIA, BOREWICZE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, DOMINGO, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, UPAD, INIA, GORSET ORTOPEDYCZNY, FIRMAMENT, DOZNANIE, ELEGANT, FENKAMFAMINA, PEDIATRIA, CYTRYNADA, STOPIEŃ HARCERSKI, PŁOMYKÓWKA, POMADKA, ANTROPOLOG KULTURY, GARBATE SZCZĘŚCIE, MIODOJAD, JELITO CZCZE, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, NAWŁOĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, ZASTAWKA AORTALNA, GRANICA, AGNOZJA CZUCIOWA, KOSTIUM, KOMIK, OSIOWIEC, STEREOIZOMER, CALLISTO, RODZINA JĘZYKOWA, NIEDOPUSZCZENIE, PASO DOBLE, FRANCA, KASJER, NADZWYCZAJNOŚĆ, MAKOWSKI, RZADKOŚĆ, WATAHA, ENERGIA GEOTERMICZNA, SMAR, KASA, LIOTARD, RESET, NOOBEK, BUTELKA, KOLEJ LINOWA, TEATR, ODKRYCIE DUSZY, PIASEK MOCZOWY, GEOFIT KORZENIOWY, ZGNILIZNA DREWNA, WIELOETATOWOŚĆ, STANIĘCIE, REAKCJA NIEODWRACALNA, GORĄCE KRZESŁA, ELEGIJNOŚĆ, KANAPKA, PRASOWNIA, PYRA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, LICHWIARSTWO, GRAFIKA WARSZTATOWA, KRATKA ODPŁYWOWA, JĘZYK SZKOCKI, CUKIER LODOWY, TURBINA RUROWA, WYROSTEK RZĘSKOWY, UWAGA, KOSZYKARSTWO, CYKL JAJNIKOWY, MODERUNEK, GAŁĘZIAK, WITTE, PADACZKA MIOKLONICZNA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, CYMBAŁY, SKLEP ZOOLOGICZNY, PÓJDŹKA, AUTOMAT, PRZETWÓR, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, OZDOBNIK, MANEŻ, STARA, SZKIELET OSIOWY, ZŁOTO, EPIFIT, TERMOOBIEG, STRUKTURA FUNKCJONALNA, WIERSZ OBRAZKOWY, PĘCHERZ, OGIEŃ, ELEKTRONOWOLT, ZGODA, CHWALBA, DOLICHOCEFALIA, STACJA NASŁUCHOWA, KRACH, TENOR LIRYCZNY, FONETYKA, JEJMOŚĆ, KANCONETTA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, DIPLOPIA, POLEWANIE SIĘ, ZAWÓD, RUSKI, TROGLODYTA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PRZYLEPIEC, HOMOPOLIMER, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, GATUNEK INWAZYJNY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, URZĄDZENIE RADIOWE, PODATEK BASENOWY, MISTERIUM, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, DIALEKT, NIEUŻYTECZNOŚĆ, RUTYNA, MENUET, KROK ŁYŻWOWY, HIPOPOTAM, ALLEL DOMINUJĄCY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, FRYGIJCZYCY, KRATKA VICHY, RÓŻ BISKUPI, REKIN, UCHO ZEWNĘTRZNE, STACJA, OBELGA, SZKOLARSTWO, SIECI, KONIEC, OOLOGIA, NOC, AKSJOMAT WYBORU, WYGIĘCIE, ŻAŁOBA, GOSPODARKA WODNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, POLONEZ, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, OSTROŚĆ, BOŚNIACKI, GÓWNOZJADZTWO, TRANSPORTER, OLEJEK ETERYCZNY, KOSTIUM, NOC ASTRONOMICZNA, STAŁA FARADAYA, WAPNIARKA, TELLUREK, NIUCHACZ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SKOMPROMITOWANY, MASIELNICZKA, PRACUŚ, DRUK, CNOTA, LOGIKA MATEMATYCZNA, ŹRÓDŁO, TECHNIKA OLEJNA, PRASOŁ, CEWKA PUPINIZACYJNA, WIECZNA ZMARZLINA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MINIALBUM, FAUNISTYKA, SUPERNOWA, KARDYNAŁ, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, NIEPOCHWYTNOŚĆ, TEST, BUFONADA, WROŃSKI, GĘSIARZ, DELAWIRDYNA, OCHRONA UZDROWISKOWA, ZAWIKŁANIE SIĘ, KONDOR, TŁUK PANCERNY, KOKTAJL, BEZROBOCIE JAWNE, KLEJOWNIA, BUCHTA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, SYNGIEL, GWIAZDKA, PUENTA PŁASKA, MAJSTRA, KAPLICA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, UKROP, STOŻEK ŚCIĘTY, PĘCINA, ZORBA, SZAL, CYMELIUM, WĘDRÓWKA, KOŁATKA, KILOPARSEK, ?PURYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGENTA kolor purpurowy, jeden z czterech kolorów składających się na model barw stosowany w grafice komputerowej i w poligrafii w druku kolorowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGENTA
kolor purpurowy, jeden z czterech kolorów składających się na model barw stosowany w grafice komputerowej i w poligrafii w druku kolorowym (na 7 lit.).

Oprócz KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KOLOR PURPUROWY, JEDEN Z CZTERECH KOLORÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MODEL BARW STOSOWANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ I W POLIGRAFII W DRUKU KOLOROWYM. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast