PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAZUR to:

przenośnie: pewna energia, zadziorność, którą ktoś lub coś się cechuje (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAZUR

PAZUR to:

rogowy twór naskórka o haczykowatym kształcie, chroniący końce palców wielu zwierząt, wspomagający poruszanie się, służący do przytrzymywania i rozrywania pokarmu, a także do ataku i obrony (na 5 lit.)PAZUR to:

paznokieć, zwłaszcza długi lub zaniedbany (na 5 lit.)PAZUR to:

zaostrzony koniec kotwicy (na 5 lit.)PAZUR to:

narzędzie w kształcie drąga z rozdwojonym ostrzem do wyciągania np. gwoździ (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.823

MARŻA HANDLOWA, CZASOPISMO, PSEUDOPAŁANKOWATE, OSTATECZNOŚĆ, ZAŚWIADCZENIE, KEKSÓWKA, RODZINA ZASTĘPCZA, IMPERTYNENCKOŚĆ, HRABINI, PROTUBERANCJA, SERCE, PŁATNIK, ZANOKCICOWATE, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, TANTALIT, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, MIASTO POWIATOWE, INFOMAT, STRAJK OKUPACYJNY, JĘZYK ARGOBBA, TABLICA, EPIGENEZA, ROTA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, NASIONO, PIANINO, WPŁATA, WYRZUT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ŁONO, FARMAKOKINETYKA, PREPPER, SZYB WINDOWY, BELWEDER, WŁOSKOŚĆ, GRUBOŚĆ, KURSISTA, WINIARZ, PRZECIER, KOCHAŚ, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PĘTLA, GHOUL, LONGER, HIGIENA WETERYNARYJNA, KORPUS, PARSZYWOŚĆ, NEOTENIA, WYKROCZENIE SKARBOWE, PRZEDSIĘBIORSTWO, MSZA GREGORIAŃSKA, BEZLITOSNOŚĆ, WIKTYMIZACJA, GRUPA WSPARCIA, PĘCZAK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ZWOLNIENIE, RACHUNKOWOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, NOGA, SPRAWDZIAN, ORKIESTRA KAMERALNA, NAGOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, ALARM LOTNICZY, UCINKA, MALARSTWO OLEJNE, BELWEDER, ASZKENAZYJKA, DYSKURSYWNOŚĆ, MIENIE, ROŚLINA AKWARIOWA, RYNEK, TREPANACJA, SER TOPIONY, STRAJK GŁODOWY, ORNAMENT, BAZA, SUTKA, KABOTAŻ, PIEC INDUKCYJNY, ODCZYNNIK, PRZEGRYZKA, KOMISARZ WOJSKOWY, KONTUR, ASYMPTOTA, PŁYWAK, KOSÓWKA, PUBLIKACJA, EPIKUREIZM, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TORBA, OKNO, AWIZO, KROKIET, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, CARL, KOCHAŚ, MATOWOŚĆ, PIĘTNASTKA, WYŁUDZACZ, DYSZKANCIK, TŁUMIK, MADONNA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, MOC CZYNNA, ARMATOR, SZPILKA, FUZJA POZIOMA, WOJSKO FEDERALNE, KONTYNGENT, WULKAN CZYNNY, WIERTŁO, TEMPERATURA NÉELA, WÓDKA, AS W RĘKAWIE, KOSZYK, SITO, RYNKA, OZDOBNIK, BARWA, SULFOTLENEK, JASZCZUR, HUBA SIARKOWA, PRZEGUBOWIEC, ŻĄDŁÓWKI, SPLENDOR, ŚWINIA CELEBESKA, SPÓD, TRANSAKCJA WIĄZANA, NAUKI GEOLOGICZNE, DNO KWIATOWE, KORUND, FELOPLASTYKA, SZANTA, LINIA, PLANETA, POPRĘG, GENETYKA EKOLOGICZNA, GRANAT, KOŁOWANIE, WAHADŁO, KAPUŚCIANA GŁOWA, PULPIT STEROWNICZY, OGNISKO, ALKID, ASYSTA GRAWITACYJNA, ZGODNOŚĆ, PASEK MAGNETYCZNY, ALT, BRUK, PORTE-PAROLE, WIGILIA, PEJZAŻYSTKA, RESTAURATOR, LAMBREKIN, MOWA NIEZALEŻNA, PREPARATYKA, KOFAKTOR, WZGÓREK ŁONOWY, LOTNISKO, ANAKREONTYK, HIPOSTAZA, BEZPIEŃKA, PRZENOSICIEL, KOBIETON, INDYJSKI, ŚWIŃSTWO, MEDYCYNA SPORTOWA, SKANDYNAWSKOŚĆ, SYLABA MOCNA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PARATHA, MECHANIKA KWANTOWA, ZAPASY, SCHLANIE SIĘ, KAPOK, RAJZBRET, AFRYKATA, ŚLEDZIOPODOBNE, MAZUREK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, NIEWYPARZONA GĘBA, HEKSAMETR, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, GUMIDRAGAN, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, GŁADKOMÓZGOWIE, KURS, HANDEL NARĘCZNY, CZARNE KINO, GENERAŁ, SIODLARSTWO, KREDENS, POLSKOŚĆ, KUREK, DZIWO, SŁOWACYSTYKA, JĘZYK DUNGAŃSKI, DZIWKARZ, ELDAR, ELEKTROWÓZ, AZOTAN, MASWERK, PORADLNE, TEST ATOMOWY, POMOC DROGOWA, KOŁO, COCKNEY, EMULSJA, TAROK, POPARZENIE, TOWARZYSTWO, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRANSFORMATORNIA, RZECZ PRZYSZŁA, ŻORŻETA, GRUCZOLAKORAK, TARTAN, KOPUŁA LODOWA, CHORIJAMB, STRACCIATELLA, DOROTA, WYKUSZ, WIOSNA, TŁO, CERKIEW, FANTOM, PATENT, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SONIFIKACJA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SYJON, PIĘDŹ, OŚCIEŻE, RURKA, KOMISUROTOMIA, PRUSACZKA, BŁONA PŁYWNA, GRÓD, POPRAWNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, HUŚTAWKA, CHCICA, NUR LODOWIEC, KACZKA, SOWIECKOŚĆ, APATIA, STOPNICA, KOBIETA SPOD LATARNI, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ŚLIZG STAWOWY, OOLITYT, AGENEZJA, NACZYNIE, TARTINKA, GROSZ PRZY DUSZY, DZWONY RUROWE, DYSKRETKA, SKLEPIENIE PALMOWE, KRÓLEWIĘTA, FILOKAKTUS, GIEZŁO, CHOROBA GAMSTORP, PUNKT KONSTRUKCYJNY, TRYSKAWKA, STYL MANUELIŃSKI, EGERIA, KUŹNICA, MUGOL, BALKON, POLAK, BIURO PERSONALNE, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, MELASA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KONSERWATYWNOŚĆ, BRZDĄC, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, DZIECINKA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, CHIRURG PLASTYCZNY, ŁAŃCUSZEK SZCZĘŚCIA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KOCIOŁ, KULA, ŻYWOTOPIS, TKANKA, DYSONANS, JEZIORO POLITROFICZNE, BUTLA, PRZEWÓD, KUC CONNEMARA, NIECHLUJNOŚĆ, ANALOGIA, ZABIEG, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, ?RZEZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAZUR przenośnie: pewna energia, zadziorność, którą ktoś lub coś się cechuje (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAZUR
przenośnie: pewna energia, zadziorność, którą ktoś lub coś się cechuje (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PRZENOŚNIE: PEWNA ENERGIA, ZADZIORNOŚĆ, KTÓRĄ KTOŚ LUB COŚ SIĘ CECHUJE. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x