LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKTOREK to:

lekceważąco lub żartobliwie o doktorze; sporadycznie również żartobliwie do kogoś, z kim mówiący jest w poufałych stosunkach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.541

ANALIZA SEKTOROWA, WALEC ELIPTYCZNY, NOMINAŁ, PŁYN ETYLOWY, GANGRENA, EPOLET, PROFITENT, ARYBALLOS, CIĄG, DYSKONTYNUACJA, HIPSOMETRIA, ŚWIĘTOKRADZTWO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KORYFEUSZ, CYGARNICA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SZATRA, REWOKACJA, ZAMEK, WYDATEK RZECZOWY, KORPORACYJNOŚĆ, KROPLÓWKA, POŚWIST, STOSUNEK, PRZEWODNICZKA, STRYJO, NOBEL, SZKODNIK, POMOC SPOŁECZNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, WYMIAR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, BLUFFIARZ, EPITET, EDIAKAR, HEKSAMETR, BEZWŁADNOŚĆ, MYJKA, ZAGRANIE, ADRES, ZWARCIE, ZWINNOŚĆ, KAJUTA, ANIMALIZM, KRYNOLINA, ŁAD, ZGRZEBŁO, DZIESIĘCINA, KOCZOWNIK, MERZYK GROBLOWY, SPALINY, ŚLIZG, PODZIAŁ, OWOC, ROZRZUTNIK, MACIERZYSTOŚĆ, WYLOT, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MIERZENIE, KUR, DOBRO RZADKIE, GORZKI RYDZEK, NACZYNIE, SERCÓWKA, BISOPROLOL, CHOROBA ZAKAŹNA, CHODZĄCY SZKIELET, DOM REKOLEKCYJNY, PATAS, PIERDU PIERDU, SIARCZAN, OPIS, SKOCZKOWCE, GAMA, CYNKOGRAFIA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ROZDZIAŁEK, GYYZ, BIURO PARLAMENTARNE, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, BIOFILNOŚĆ, KOŁO WIELKIE, PRZYGOTOWANIE, PRZEPUST, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WIERSZ, SKŁONNOŚĆ, BATERIA, ORGANDYNA, POLIGAMICZNOŚĆ, PANTOFAG, ASFALT, ATREZJA POCHWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, KLEJNOT HERBOWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ŻUREK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ZACIĘCIE, KWAŚNOŚĆ, STRONNICTWO, WYBIEG, TRAGIZM, HERB, DRAM, PERKOZEK, ŁUPEK WĘGLOWY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, KREMOWOŚĆ, LIGAND, WYBLINKA, NIEWIERNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, EUROSTREFA, HACKAMORE, PRZEDROST, KASZKIET, KWASICA, DRABIK DRZEWKOWATY, ŻAŁOBA, KRYNOLINA, FOTOGRAM, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, CIECZ WYCZERPANA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, NOSZE, PRZYSADZISTOŚĆ, BERLACZ, KWINTET, ŁAŃCUSZEK, GREK, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, KOMPOTIERA, EMISJA POLOWA, INWEKTYWA, GORĄCZKA DUM-DUM, MODNIŚ, OPENER, PASSEPIED, TOLERANCJA, PASZTECIK, PŁASZCZKA NAGA, SILNIK ELEKTRYCZNY, BURZA, SPARRINGPARTNER, VASARELY, TENIS ZIEMNY, ANTENA MIKROPASKOWA, DUCHOWIEŃSTWO, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZASTRZALIN TOTARA, RZEMIOSŁO, KLAWISZ, SAMORZUTNOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, GŁÓG, SIMOLESTES, CENZURA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KORZYSTNOŚĆ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, BEGONIA, ZBIÓRKA, NAWÓZ MINERALNY, KLATKA SCHODOWA, ŻUREK, ROMANS GOTYCKI, URAN, FUTURE SIMPLE, TILAPIA WIELKOGŁOWA, OPERATOR, ROZKŁAD, CANZONETTA, DEKLARACJA, NANSUK, WEKTOR ZACZEPIONY, ORGAN, DYWIZJON RAKIETOWY, RÓŻANIEC, PŁACA ZASADNICZA, PIECZĘĆ, DODAJNA, KONTEKST, DYWETYNA, BANDAŻ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PARAMAGNETYK, SKOK, NAGANIACZ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, SFERA BIOTYCZNA, SUCHOWIEJ, POPULACJA STACJONARNA, NIEPOBOŻNOŚĆ, KLAPA, EKSPRES, ZOONOZA, ZAPROSINY, USTRÓJ, MAŁY EKRAN, MARINA, SROGOŚĆ, MANIERZYSTA, PREZENTER, MIASTO, PRUSACZKA, SILNIK GAZOWY, FOREMAN, FITONCYD, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, GAD, POKŁAD, EUROPEJSKOŚĆ, WULGARYZM, CHŁODNIK, JĘZYK SZTUCZNY, PŁYWACZEK, EGZOSZKIELET, PODWIECZÓR, CYWILKI, WAŻNIK, OPĘTANIE, WISZER, ORZESZEK ZIEMNY, ZAPRZĄG, NIEPOTRZEBNOŚĆ, EMANACJA, KALETKA, MĘDREK, ALERGIA, SUCHORYT, PARPOSZ, KONCERTOWICZ, PRZEŚWIETLENIE, PRĄD JEDNOFAZOWY, GODZINA WYCHOWAWCZA, CIAŁO STAŁE, HEMOCYT, PIWO, GNIOT, KRZYŻAKOWATE, ZARODZIEC SIERPOWY, GIERKA, GIROSKOP, SIATECZKA, OBRZĘK GAZOWY, OSTATNI, NIEUMARŁY, TRAMONTANA, TKANINA, GLOTTOCHRONOLOGIA, KORDYLINA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, KOJEC, PART, SEZAM, ATMOSFERA, PARAFIA, TRUP, CYGARO, BUŁGARYSTYKA, RZEKA ROZTOKOWA, BABIA DUPA, NACJA, ADALINA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, OPIESZALSTWO, LEASING OPERACYJNY, PASKUDNIK, MAŁŻEŃSTWO, NADZIEMNOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KILIM, OSIEMDZIESIĄTKA, JACK, DYSTONIA TORSYJNA, FUNKCJONALIZM, BASTEJA, TRAMWAJ WODNY, ZEWŁOK, KETOZA, OSPAŁOŚĆ, ARTEFAKT, NUMER, MRÓWKA ĆMAWA, BYDLAK, WERYSTA, KOŚĆ SŁONIOWA, CHEMIA, SIOSTRZYCZKA, CZECZOTKA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, FILM HISTORYCZNY, FROTTE, KANONIERKA, OSŁONA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KLAMOTY, ?IMITATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOKTOREK lekceważąco lub żartobliwie o doktorze; sporadycznie również żartobliwie do kogoś, z kim mówiący jest w poufałych stosunkach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKTOREK
lekceważąco lub żartobliwie o doktorze; sporadycznie również żartobliwie do kogoś, z kim mówiący jest w poufałych stosunkach (na 8 lit.).

Oprócz LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - LEKCEWAŻĄCO LUB ŻARTOBLIWIE O DOKTORZE; SPORADYCZNIE RÓWNIEŻ ŻARTOBLIWIE DO KOGOŚ, Z KIM MÓWIĄCY JEST W POUFAŁYCH STOSUNKACH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x