DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REOLOGIA to:

dział mechaniki zajmujący się plastycznymi deformacjami materiałów w czasie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.108

PIERWORYS MAPY, CHODZĄCY TRUP, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PRZEGUBOWIEC, STADION, ATAK, WĘZEŁ CIEPLNY, JĘZYK, BEZLOTKI, RADIOWIEC, CHŁOPEK ROZTROPEK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, CEL, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, GITARA AKUSTYCZNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, POPLECZNICTWO, FLAGRUM, WZMACNIACZ OPERACYJNY, TEKSTUALNOŚĆ, OFTALMIKA, SCHADOW, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MUSZLA KLOZETOWA, CIĘŻKI TYŁEK, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TRAF, LOKALIZACJA, WIELOBÓJ, STRZEMIENNY, PARTER, KATEDRA, ARTYSTA, HERBACIARKA, EKLIPTYKA, PRZEPOWIADACZ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, STRATEGIA, PĘDRAK, KORBA, EKSPERT, UBYTEK, PLUTON, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, TELEWIZJA, CIĄGNIK KOŁOWY, SPRĘŻYSTOŚĆ, GEN SKACZĄCY, POMIOTŁO, SZEW STRZAŁKOWY, LAWENDA, FILEMON BIAŁOSZYI, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LUJ, NAUKI POLITYCZNE, GOŁĄBECZEK, LAWINA DESKOWA, MASTURBACJA, PRZEŚMIECHY, KOT, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, CEROWNIA, PRZYLEPNOŚĆ, M, ODPROMIENNIK, MILLET, POZIOMKA WIRGINIJSKA, RADIOTA, KONSYGNATARIUSZ, FORMA, UKROP, LABORANT, PADOK, NEURON LUSTRZANY, TEORIA GRAFÓW, CNOTA KARDYNALNA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, HURTNICA ZWYCZAJNA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, JUTLAND, DRZEWO MAMUTOWE, EON, RYWALIZACYJNOŚĆ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KOMPLEKS GLEBOWY, MECHANIKA NIEBA, JAZZÓWKA, WYCHOWANICA, CZEKOLADZIARNIA, KIJ, CIAŁKO KIERUNKOWE, ŁASKAWCA, OGON, TORBACZE, FAJERWERKI, MASZT, EOZYNOFIL, WURST, SINICA, STAROPOLSKI, SUTEK, ROŚLINA NASIENNA, INTUICYJNOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, PIKOMETR, TANKINI, STADIUM LARWALNE, OFICJEL, OFIARA, PIASKOWY DZIADEK, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, JĘZYK PASZTO, MATERIAŁ, RUMIANEK, BUŁGARYSTYKA, BÓJ SPOTKANIOWY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, DERMOKOSMETYKA, FIGURA, WIKTYMIZACJA, UNIWERSUM HERBRANDA, NAFTOWNICTWO, PARÓWKA, KIJEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SOS MUŚLINOWY, MAGISTRALA, METALOGIKA, RADIOLOGIA, OSTROŻNOŚĆ, TKACZ, FERETRON, CIAŁO ACETONOWE, HARD CORE, ADAPTER CUMOWNICZY, CZERWONE ŚWIATŁO, NIEZISZCZALNOŚĆ, ODĘCIE, NIEUKONTENTOWANIE, ADAPTACJA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PRZEJAZD, PÓŁROCZNIK, JAKOŚĆ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, LOGGIA, OFIAKOMORFY, IZOMER KONFIGURACYJNY, WSTYD, IMPRESYJNOŚĆ, RYBY, ZBÓJNIK, ROZDŹWIĘK, KREDYT BALONOWY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, RUROWNIA, KOSIARKA ROTACYJNA, SYLWETKA, PRZYRODOZNAWCA, DODAJNIK, STAROŻYTNICTWO, ZAKŁADKA, ORTOPTYK, WARSTWA ŚCIERALNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KOLKA, KRÓLEWICZĄTKO, GRA POJEDYNCZA, UDERZENIE, STATYSTYKA OPISOWA, DEMISEKSUALIZM, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, OSTATNI KRZYK MODY, FURA, ZADYCHRA POSPOLITA, RZADKOŚĆ, WYLĄG, GEOGRAFIA REGIONALNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SZKOŁA ŚREDNIA, WŁOSEK, BARCIAK, AFISZOWANIE SIĘ, BÓBR KANADYJSKI, ŻYŁA, WARNIA, KOWALNOŚĆ, MEMFIS, KOREAŃSKI, GALARETA WHARTONA, PUNKT DYMIENIA, ASFALTOBETON, WYGIĘCIE, FIRMAMENT, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, DWUKADŁUBOWIEC, CECHA RECESYWNA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ROZCHODNIACZEK, FIGA, MACH, PERFUMA, WYGIBAS, KURTYNA ZERO, OFICYNA DRUKARSKA, MAIL, WSTRZYMANIE, NATRYSK, OBRONA CYWILNA, KARBUNKUŁ, RUCH PROSTOLINIOWY, INCYDENTALNOŚĆ, ANTENA DIPOLOWA, GRAFICIARZ, DIAPAUZA ZIMOWA, KOŁECZEK GOLFOWY, DOROSŁOŚĆ, CUG, SZTOLNIA WODNA, MNIEJSZE ZŁO, TWARDOŚCIOMIERZ, KONFESJONAŁ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KOŁEK, SEKWENCJA TATA, PROZODIA, PLUSY, EPIFITOZA, FOTOKSIĄŻKA, GULASZ, ROSZCZENIOWOŚĆ, WYBIEG, SETER, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ŁUK BLOCZKOWY, ŁAMAGA, MAGNETOSTATYKA, NACZYNIE, PUCHAREK, PIĘĆSETKA, SEMANTYKA FORMALNA, KAMIEŃ, PAŁASZ, GLIKOGENOZA, UNTERWALDEN, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PÓŁŚWIATEK, EUTEKTYKA, NIEDYSKRETNOŚĆ, ARABSKI GREYHOUND, STOPKA, ADAT, SZTUKA LUDOWA, PODSTEROWNOŚĆ, CYMES, NEGATYWA, DOJEŻDŻACZ, WYKAŃCZALNICTWO, CIĄGOTY, KONTAKCIK, STOS ATOMOWY, GALAKTYKA, ĆAKRA, WADLIWOŚĆ, SZRANKI, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, ŁACIŃSKOŚĆ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BRODAWKA SUTKOWA, PUCH, DZIANINA, ANUSZKIEWICZ, RDZENIARZ, GAWOT, BÓBR AMERYKAŃSKI, TROJACZEK, WARUGA, MEDYCYNA PERSONALNA, HIPSOMETRIA, GWAJAK, PNEUMOGRAF, BŁĘDNY OGNIK, BULWA, TRASZKA PIRENEJSKA, MIKROFON DYNAMICZNY, SERM, PISMO DEMOTYCZNE, FREGATA, TWORZYWO SZTUCZNE, SZTUKA, OŁTARZYK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, RAZ, ELEKTRONIKA, ?NAPÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.108 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REOLOGIA dział mechaniki zajmujący się plastycznymi deformacjami materiałów w czasie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REOLOGIA
dział mechaniki zajmujący się plastycznymi deformacjami materiałów w czasie (na 8 lit.).

Oprócz DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DZIAŁ MECHANIKI ZAJMUJĄCY SIĘ PLASTYCZNYMI DEFORMACJAMI MATERIAŁÓW W CZASIE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x