DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOCHEMIA ORGANICZNA to:

dziedzina geochemii, zajmująca się badaniem rozmieszczenia, pochodzenia, form występowania, składu chemicznego, ewolucji związków organicznych w przyrodzie (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.704

ŻABA ŚMIESZKA, GEN SPRZĘŻONY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PISUAR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TERCJA OBRONNA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, HETEROSFERA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, MIASTO OGRÓD, NEURON LUSTRZANY, MARCELIN, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, RUMUNKA, GARIBALDKA, NAUKI KOGNITYWNE, NAUTYKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SZESNASTKA, TARCZA, REJESTRACJA, PLEBEJKA, NADPŁYNNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, ZRAZOWA, KULTURA AZYLSKA, ZUPKA CHIŃSKA, RURALISTYKA, MOTYWIK, KANTYLENA, DYFUZOR, DREWNO, CZARNOGÓRKA, METAMORFIZM, SSAK ŻYWORODNY, ŁASICA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, JĘZYK EZOPOWY, METODA TERMICZNA, PRZEPIÓRKA, KAMBODŻANKA, GRZYB, ŚMIERDZĄCE JAJO, TRZEPACZ, TEREN ZIELENI, BOGRACZ, ŁĘKOTKA, AGREGATY MONETARNE, STARÓWKA, PŁOMYKÓWKA, CELEBRACJA, HEREZJA, RYBA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ŚLUZAK, KUBANKA, STREFA PERYGLACJALNA, BIBUŁKARKA, AERODYNAMIKA, BALDACHIM, ORNITOLOG, KOPARKA POPRZECZNA, SADNIK, GLOTTODYDAKTYKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SAGAN, HARDOŚĆ, KLESZCZ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OBIPIĘTA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, WARAN GŁUCHY, KRĄŻENIE WROTNE, FEDERACJA, INDUSKA, MISTERIUM, PRAWO WYZNANIOWE, PANTOMIMA, PATRON, ETERYCZNOŚĆ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, AKUSTYKA, SZKARŁUPNIE, PŁYWAK, KONTAKT, TUKAN, MALUCZKOŚĆ, FUNT, WARMIAK, BRUTALIZM, SYRENA OKRĘTOWA, GRZEBIENIARZ, AFTERPARTY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PRZYLEPNOŚĆ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MAH JONG, PIECHOTA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, SZOWINISTA, OBLEGA, LYOŃCZYK, NATURYZM, JĘZYK, ENCEFALOPATIA, AKADEMIA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KOMUNIKACJA, SEMITOLOG, CANCA, BITUM, WIGILIA, ŚWIDER, POLIPTYK, NIEPOBOŻNOŚĆ, BRUDNIAK, BIAŁA SALA, LAJKONIK, FUNDUSZ PŁAC, KNEDLE, USTNIK, KIERZYNKA, UAKARI BIAŁY, MISIO, KLOAKA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KRETENKA, DOCZESNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, INSTRUMENTALISTYKA, ANTROPOCENTRYZM, BOSSA NOVA, ROZDŹWIĘK, OSTATNIA PROSTA, MANTYLA, KANCONETA, CYGARNICA, BANK INWESTYCYJNY, KOLORYMETRIA, KAMIZELKA, KAMICA MOCZOWA, ALOTROPIA, POZIOM MORZA, HYLOFIL, RZUT WOLNY, STANCA, PAGINATOR, WILCZAR, OŚ OPTYCZNA, FIGHTER, DIALIZA OTRZEWNOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KORYTO RZEKI, INLET, ŚWIECIDEŁKO, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, LAK BARWNY, KOSA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, SZCZĘŚCIARA, TRÓJDŹWIĘK, TOKARKA KŁOWA, SOMALIJCZYK, WĘZEŁ RYBACKI, ROSZAK, PISMO DEMOTYCZNE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, REASORTACJA GENOWA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KRATA VICHY, FEININGER, OKSFORD, ALTERNAT, LODOWIEC, KOKSIARZ, EONIZM, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, RADYKALNA PRAWICA, CRO-MAGNON, CIŚNIENIE STATYCZNE, MASZT, KOTWICZNIKOWCE, OUTSIDER, NARYS KLESZCZOWY, KREDYT BALONOWY, SKRĘCANIE, PROMINENCJA, TRASZKA PIRENEJSKA, KOPALINA SKALNA, ESPERANTYSTA, DALMATA, IDENTYFIKACJA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, FILOZOFIA NAUKI, GALICJA, DZIEDZINA, LANE CIASTO, NET, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOZIOŁ, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, PEJZAŻ, KATARCZYK, NIGERYJCZYK, AWANTUROWANIE SIĘ, WYŚCIGÓWKA, KOMPUTER KWANTOWY, SZYNA, MORDOBICIE, ŚCIĘGNO ACHILLESA, PRYSZNIC, BIBLIOTEKA, LATO, KONCENTRACJA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PRAKOLCZATKA, MĄDRALIŃSKI, KAPOK, OSTANIEC, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, REAKCJA SPRAWCZA, HAKER, SLAWISTYKA, DZIEWCZYNA ULICZNA, KOLEGIUM, NOWICJAT, RATA BALONOWA, OBRZEŻKOWATE, PŁYN CHŁODNICZY, RZEŹNIA, KICZUA, MOTYW, REPETYCYJNOŚĆ, STROIK, DERMATOLOGIA, KONCEPT, KONFIRMACJA, ROZBITEK, ZAKRĘT, POR, ŚLIZGACZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, MACHANIE RĘKĄ, MAIL, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, REDA, DOOM METAL, AKTUALIZM, FRUWANIE, POPĘDLIWOŚĆ, ODWAGA CYWILNA, KASA, WARZELNIA, NAMIBIJCZYK, BEZBRZEŻ, ALKILACJA, FRANCA, FIZJOPATOLOGIA, ODLEWARNIA, ORGANISTA, WYMIENNIKOWNIA, BŁĄD, KUC DALES, KATAKAUSTYKA, PIĘTNO, KOMPARATYSTYKA, PIASEK BĄBLOWCOWY, NEUROLOGIA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, FUNKCJA BORELOWSKA, JAZZÓWKA, BUŁGAR, SAMOOCZYSZCZANIE, WIERNI, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ŻYRYTWA, PUSZKARZ, LOKACJA, KRZYŻMO, WYDARZENIE, SAVE, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, GARKOTŁUK, ŁATA, DEWELOPER, PŁYTA OCEANICZNA, CYKL OWULACYJNY, HUBA, NAPRAWIACZ, WYPIÓR, ?CEGLARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOCHEMIA ORGANICZNA dziedzina geochemii, zajmująca się badaniem rozmieszczenia, pochodzenia, form występowania, składu chemicznego, ewolucji związków organicznych w przyrodzie (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOCHEMIA ORGANICZNA
dziedzina geochemii, zajmująca się badaniem rozmieszczenia, pochodzenia, form występowania, składu chemicznego, ewolucji związków organicznych w przyrodzie (na 19 lit.).

Oprócz DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - DZIEDZINA GEOCHEMII, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM ROZMIESZCZENIA, POCHODZENIA, FORM WYSTĘPOWANIA, SKŁADU CHEMICZNEGO, EWOLUCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W PRZYRODZIE. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x