Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŚLAD NA SKÓRZE, EFEKT PODKÓRNEGO NAGROMADZENIA SIĘ KRWI OPUSZCZAJĄCEJ USZKODZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE, CZĘSTO SKUTEK MECHANICZNEGO URAZU LUB SAMOISTNEGO PĘKANIA NACZYŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINIAK to:

ślad na skórze, efekt podkórnego nagromadzenia się krwi opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, często skutek mechanicznego urazu lub samoistnego pękania naczyń (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SINIAK

SINIAK to:

Columba oenas, gołąb siniak - gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego z rodziny gołębiowatych (Columbidae) (na 6 lit.)SINIAK to:

szaro-siny gołąb o długości około 32 cm, ziarnojad, lasy Eurazji, w Polsce rzadki, chroniony (na 6 lit.)SINIAK to:

chroniony, rzadki w Polsce gołąb, szarosiny, ziarnojad (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚLAD NA SKÓRZE, EFEKT PODKÓRNEGO NAGROMADZENIA SIĘ KRWI OPUSZCZAJĄCEJ USZKODZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE, CZĘSTO SKUTEK MECHANICZNEGO URAZU LUB SAMOISTNEGO PĘKANIA NACZYŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.166

OKRUTNOŚĆ, RULETKA, SIEĆ KOLEJOWA, PIEC WANNOWY, FLUID, NANERCZ, ALEGORYCZNOŚĆ, SILNIK GAŹNIKOWY, RUBELIT, CZUWANIE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, LAMUCKI, NAZWA ZWYCZAJOWA, MLEKO W PROSZKU, PALIA, SYMPTOMAT, ASTRAGAL, PATRYCJAT, EMIGRACJA, ANONIMAT, REINKARNACJA, EFEKT MNOŻNIKOWY, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ROZWAŻNOŚĆ, PUZZLE, INSTRUMENT FINANSOWY, ODSYP, PRZYPŁYW, ROMANS, BLISKOŚĆ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ROZTWÓR WZORCOWY, SWETER, IKEBANA, AMPUŁKA, OMYK, SURDYNKA, BARWA, FRAKCJA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, DOKUMENT, HOSTIA, OKSFORD, ANALIZA KOSZTÓW, SIŁA, EN GRISAILLE, KORA, ŁZAWNIK, KREPA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, GRUCZOŁ DOKREWNY, OBSŁUGA, KOCIOŁ, ŁACINNIK, KADŹ, KARETKA REANIMACYJNA, SZPILECZKA, KULUARY, PARNOŚĆ, INWOLUCJA, OŚLA GŁOWA, FIOLET GENCJANY, ŻAKIET, TEST ATOMOWY, PŁYTKI TALERZ, PRZEPYCHACZKA, MISIO, HACJENDA, NIEZAMOŻNOŚĆ, RAJDER, SAPROFAG, ŁAWA, OPASKA BRZEGOWA, PIERWSZY PLAN, OŁTARZ, STATEK KOSMICZNY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DZIANET, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, WZGÓREK ŁONOWY, CHAMEOFIT, SINGIEL, REFREN, IRRADIACJA, KWATERA GŁÓWNA, AWANTUROWANIE SIĘ, INTERWAŁ, SŁÓJ, MIKROSOCZEWKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, PARAPETÓWKA, KĘPA, MODYFIKACJA, KOŚĆ CZOŁOWA, MYJNIA, ŻABA NILOWA, PRZEKŁADNIA, DOJŚCIE, WILCZE STADO, KORZENIONÓŻKI, ŻAREŁKO, KAMIONKA, INDEKS, WĄŻ OSTROGŁOWY, OPERA, KSIĄŻĄTKO, KARA ŁĄCZNA, AWARYJNOŚĆ, PREZBITERIUM, WYPALANKA, KRATER, POLICJA POLITYCZNA, WIELOPIĘTROWIEC, NOWOBOGACKI, CHEMIA ANALITYCZNA, ŚNIOT, BIAKS, ZAJĘCZA WARGA, SŁUŻKA, KET, ACHROMATYNA, WYSTAWIENNIK, IMPLIKACJA MATERIALNA, CYTRYNADA, COCKNEY, ZIARNO, BZYGI, WIDZENIE BARWNE, UCHODŹSTWO, PRZYJEZDNA, ŻAŁOBA, UPOJENIE SENNE, MELILIT, VIP, MIKROCHEMIA, ŁYKOWATOŚĆ, POWTÓRZENIE, BLANKOWANIE, PIEKARNIA, PĘTO, ŚWIĄTEK, ORGAN, GOLONKA, WARZYWNIK, MORFOLOGIA KRWI, SACHARYD, SOLANKA, NUR BIAŁODZIOBY, MECHANIKA NIEBA, MANIFESTACJA, WCZASY POD GRUSZĄ, PIĘTA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OKRES ZALICZALNY, ORGANIZACJA, WIATR, ARABSKI, PALARNIA, HYDROFOR, DORADZTWO PERSONALNE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, KRATKI, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, POMÓR, KOŃ KARABACHSKI, KAKAO, KANONIERKA, ALTERNATYWA, MIĘSO, POPLECZNICTWO, WIATR KATABATYCZNY, NANDO, ASOCJACJA GWIAZD, KONGREGACJA, CZĘŚĆ, DERMATOLOGIA, LODOWIEC SZELFOWY, AFRYKANISTYKA, ATTACHAT, SUWNICA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, UPOWAŻNIENIE, BERBER, PRAWO BERNOULLIEGO, BAJADERKA, KLASTER, PRZYKRYCIE, STRZELNICA, POWTARZALNOŚĆ, NAWALANKA, CIURKADEŁKO, SARABANDA, RĄBEK ROGÓWKI, BARETKA, WYROCZNICA, UDRĘCZENIE, BACHATA, DWUDZIESTKA, HETERODYNA, NANSUK, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, LICENCJA, PODGŁÓWEK, KOMPLEKS ŻYTNI, POMYLENIEC, WYROBNICA, OPUSZCZENIE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, TRANSLACJA, POWŁOKA, DZIANINA, , DOWÓD NIE WPROST, AKOMODACJA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SKŁAD, ILUZJA, MŁODZIEŻÓWKA, WYSTRZAŁ, LITERATURA PIĘKNA, EKSTRADYCJA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ORGANDYNA, ABSZTYFIKANT, AKCEPTOR, KOLEJKA, BOSS, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MADISON, SZMUGIEL, DEALER, BLOKHAUZ, WIECHA, ASYMILOWANIE SIĘ, OBIEG NIEZALEŻNY, KOMENDA, GWAJAK, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ADRES LOGICZNY, FIGHTER, DOMINACJA PEŁNA, MISTERIUM, SPECJAŁ, WITRYNA, SIEDEMNASTKA, RODZINA NUKLEARNA, ODPŁATA, EGZONUKLEAZA, ŁAPÓWKARSTWO, LAMERSTWO, GŁADKOMÓZGOWIE, KOJEC, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ZAJĄKNIĘCIE, LIBERIA, POCHWIAK OKAZAŁY, KURTYNA WODNA, NORMANDZKI COB, KURATOR SZTUKI, EGZOSZKIELET, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, RYBONUKLEAZA, PIERNIK LUBELSKI, GRYPS, BANK INWESTYCYJNY, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, EKSPAT, TRUP, ASTROGRAFIA, NIEDORÓBKA, UPROSZCZENIE, WYBUCH, CHMURSKO, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, PANTEON, ROZRZUTNIK, KANTONISTA, WYPEŁNIENIE, NEPER, POWIEŚCIOPISARZ, SŁUŻBA, GRAMATYKA, AWIACJA, MCHY WŁAŚCIWE, KOŁATKA, ŁAMAGA, BLUSZCZ, BETONKA, KAŁUŻNICA, PIĘKNY WIEK, KARTKA, ROZMODLENIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, POSADZKA, WYPIÓR, TRYMOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.166 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ślad na skórze, efekt podkórnego nagromadzenia się krwi opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, często skutek mechanicznego urazu lub samoistnego pękania naczyń, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚLAD NA SKÓRZE, EFEKT PODKÓRNEGO NAGROMADZENIA SIĘ KRWI OPUSZCZAJĄCEJ USZKODZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE, CZĘSTO SKUTEK MECHANICZNEGO URAZU LUB SAMOISTNEGO PĘKANIA NACZYŃ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
siniak, ślad na skórze, efekt podkórnego nagromadzenia się krwi opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, często skutek mechanicznego urazu lub samoistnego pękania naczyń (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINIAK
ślad na skórze, efekt podkórnego nagromadzenia się krwi opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, często skutek mechanicznego urazu lub samoistnego pękania naczyń (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x