OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYFUS PLAMISTY to:

osoba nielubiana, taka, której trudno się pozbyć (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYFUS PLAMISTY

TYFUS PLAMISTY to:

bakteryjna choroba zakaźna przenoszona przez wszy i pchły (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.278

WYZNAWCA, HOTELING, BOMBA WODOROWA, KOMORA MINOWA, ZMROK, SOPRAN KOLORATUROWY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, INTEL, KRATA KSIĘCIA WALII, WYBIERACZ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, USTAWKA, CYGARNICA, WIGILIA, JIVE, JUBILAT, ARMIA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, SKARB PAŃSTWA, CENA ZAMKNIĘCIA, MIASTECZKO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DYSCYPLINA POKAZOWA, SZOK POPORODOWY, HODOWCA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, CROSSING-OVER, ZRAZ, TEMPERATURA CURIE, PALEC ŚRODKOWY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, EROZJA WSTECZNA, FIRN, MAMUT CESARSKI, PRÓCHNO, ŁAPA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, KOSTIUM, LEMONIADA, GŁÓWNY KSIĘGOWY, JĘZYK BRETOŃSKI, BRONIOZNAWSTWO, ŻENIEC, BANIAK, ZMYWACZ, PODGARDLANKA, DŁOŃ, PŁYNNOŚĆ, CYBORIUM, USIŁOWANIE, OBROŻA, PODRÓŻ, KARETA, UNDEAD, REWANŻ, ATASZAT, ŁAZĘGA, SZWEDY, SEJSMOMETRIA, ODPORNOŚĆ, KOŁNIERZ SZALOWY, OKRUSZYNA, IMAGE, ANTROPOZOONOZA, PIRAMIDA, ROZEDMA PŁUC, WSTAWKA, BIAŁA STOPA, REDEMPTORYSTA, OWCA ROMANOWSKA, MENNICA, JOŁOP, CHLEB CHRUPKI, OSTROŻNOŚĆ, WEKTOR WAHADŁOWY, BALZAK, MAŁY FIAT, PRÓBA SAMOBÓJCZA, SKÓRZAK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, CHRONOLOGIA, DIAKON, ESPADRYLA, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, WIEŻA KONTROLNA, CHOROBA VAQUEZA, HALOGENOWODÓR, RAFA, CHOROBA OLLIERA, STRUGACZ, KĄT OSTRY, ROZSZERZYCIEL, SKOK, SKRUPULAT, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, CHIROPTEROLOG, KREOL, POKAL, OGIEŃ I WODA, WYCHOWANICA, ŚWIATOWOŚĆ, GAŚNIK, SMYCZ, DELEGOWANY, SZKOŁA, BIOFLAWONOID, NEUTRALNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, PANNUS, UNIŻENIE, WYBUCHOWOŚĆ, ARABIZOWANIE SIĘ, BIOLOG MOLEKULARNY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, POLAROGRAFIA, PARAFRAZA, WYCIĄG TALERZYKOWY, TELEMARK, WSKAŹNIK UBÓSTWA, MÓWNOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, CUD, CZEPLIWOŚĆ, MORA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, HUN, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, WAHACZ, NASTRÓJ ROJOWY, DARMOZJAD, SAMOLOT, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DŻIN, SAPKA, KUWERTURA, KONKURY, POWAGA, AGENEZJA NERKI, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, OKWIAT POJEDYNCZY, TRZECIORZĘDNOŚĆ, WYWÓZKA, GRZYWA FALI, OKRES ZALICZALNY, SZMALCÓWKA, BIBIMBAP, DORADCA PODATKOWY, ARABSKI GREYHOUND, OLEJ MIGDAŁOWY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, CHRZĄSTKA SZKLISTA, PŁAWICA, GOLKIPERKA, RUSKI, MAK, FILOZOF, DZIECIĘ, LANDSKNECHT, HOLENDER, BUSINESSMAN, KULCZYBA, BIDET, B, ANTENA REFLEKTOROWA, JEZIORO EUTROFICZNE, ŚWIECIDEŁKO, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PRZEDROŚLE, SZANIEC, FIZJOKRATYZM, GÓRKA, PORNOGRAFIA TWARDA, OCZKO POLODOWCOWE, SONATA, DREDNOT, ODNIESIENIE, BEZPIECZNY SEKS, GONIEC BIAŁOPOLOWY, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, BUDA, KOSZT UTOPIONY, GRZYB NIEJADALNY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, PLANKTON, SKALICA, DIU, KĄT PEŁNY, GLINA LODOWCOWA, ARCHIWISTA, TRUFLA, NADMIERNA SENNOŚĆ, ŻYDOŻERCA, KOKS, ORDYNAT, PARKINGOWY, CNOTA, TŁO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PŁOMYCZEK, INFA, KOFAKTOR, PANEWKA, ATTACHÉ WOJSKOWY, AMORFIZM, KIRYS, RUMSZTYK, POBLISKOŚĆ, KOD JĘZYKOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PAN STOP, PĘPEK ŚWIATA, SKOCZNIA MAMUCIA, ANGLOSASKI, GORZKIE ŻALE, PATOLOG SĄDOWY, NADPŁYNNOŚĆ, TERAPENA KAROLIŃSKA, ROZPAD SKAŁ, KOMFORT CIEPLNY, OŚ OPTYCZNA, JEDYNA, LENIWIEC PSTRY, PARTNER, KOCIE OKO, BAŃKA SPEKULACYJNA, DŹWIĘCZNOŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, SOLARIUM, DIAGNOZA, AURORACERATOPS, MONTANISTA, MŁODZIEŻÓWA, SAMOGŁOSKA NISKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, CYKL, ZMIANA PATOLOGICZNA, SZKŁO JENAJSKIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, NAMIESTNIK, DEFICYT, WYGŁAD TEKTONICZNY, WIDOWNIA, MIEDNICZKA, SĄD KOŚCIELNY, TETRAPLEGIK, F, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, TEOLOGIA PASTORALNA, BALKONIK, PIEGUSEK, START ZATRZYMANY, TURANIEC, BĄK, EKONOMIA SPOŁECZNA, PŁOMYKÓWKA, CHEMOTROPIZM DODATNI, EUROREALISTA, BANIAK, POPLECZNICTWO, GOMBROWICZ, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, LEKARZ DENTYSTA, DYMORFIZM PŁCIOWY, ZAWÓD, FUNK ART, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, DRABKA, TELEFONIA STACJONARNA, SIECI, PŁYNNOŚĆ, WYŚCIG, PASO DOBLE, ARARAT, WAPIENNICTWO, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, JASKINIA LODOWA, KASZA PERŁOWA, TYFLOPEDAGOGIKA, WSPÓŁUCZEŃ, SORABISTYKA, PRZYLEPA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, SAPROFAG, PUNKT WĘZŁOWY, BURŁAK, EKSPRES PRZELEWOWY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, KONWOJER, KRĘTARZ WIĘKSZY, ŁODRANIT, BIELIŹNIARSTWO, SPÓR, GOŁODUPIEC, ?ŚLIMAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYFUS PLAMISTY osoba nielubiana, taka, której trudno się pozbyć (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYFUS PLAMISTY
osoba nielubiana, taka, której trudno się pozbyć (na 13 lit.).

Oprócz OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OSOBA NIELUBIANA, TAKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast