ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOFAGI to:

zwierzęta żywiące się tylko jednym gatunkiem pożywienia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.075

KAPILARA, GZA, BAON, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, POMORSKI, STROFA ALCEJSKA, SUROWOŚĆ, PODKÓWECZKA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, METAL CIĘŻKI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GOTOWOŚĆ BOJOWA, MYKOLOGIA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ZAKŁADZINY, ELASTOMERY, PLURALIZM, BASKINKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, STRUNOWIEC, BALDACHIM, FUZJA PIONOWA, PLAN ZDJĘCIOWY, RETRAKCJA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, JAZZ, ŁUSKOWIEC, CHODY, PROMINENCJA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, REJESTRACJA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, POTENCJAŁ ZETA, NENCKI, CZYNNIK ONKOGENNY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, DOMINATOR, NEOTENIA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, SZCZĘKA, TEORIA GRAFÓW, EV, DEZADAPTACJA, WODORÓWKA, WÓR, PERKOZ OLBRZYMI, SZYBKI PANCERNIK, GWAJAK, PARNOŚĆ, RANEK, WARKOCZ DOBIERANY, MALAKOLOGIA, TREPAK, WIEŻA CIŚNIEŃ, SPONTANICZNOŚĆ, NIEBOGA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ARMIA ZACIĘŻNA, PŁYN NASIENNY, FUZJA JĄDROWA, KROMKA, WZGLĄD, MSZAKI, CZYRACZNOŚĆ, HELIKAZA, MONOCHORD, FILEMON BRĄZOWY, WAŁKARZ, WIRTUOZERIA, TRYPLA, BOKÓWKA, KONWIKCJA, PROZODIA, ORTOPTYSTKA, USTERKOWOŚĆ, PŁASZCZYZNA S, MŁAK, SZKŁO Z MURANO, NOSACZ, RASOWOŚĆ, MRÓWNIK, UCHWYT ŚLIZGOWY, SAUNA, KONWOJER, PISMO DEMOTYCZNE, MACH, ESPRESSO, TECHNOKRATA, SKRAJNA PRAWICA, CZUBATKA, STRZAŁKA MAŁA, BEZROBOCIE JAWNE, FLET NOSOWY, TERAPIA REINKARNACYJNA, SONATA, KONTROLA, PARTIA ANGIELSKA, AURORACERATOPS, LISZAJ CZERWONY, KICZ, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, MUNSZTUK, PREPAID, SEMIWEGETARIANIN, ZAĆMIENIE, OŚ OPTYCZNA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DRGANIE AKUSTYCZNE, SUPORT, NIERZĄDNICA, PIĘTKA, BALERON, PONTICELLO, KIERUNEK, PRZECIWSTOK, STRUKCZASZY, LONGER, KORONIARZ KOŃCATY, DYSKWALIFIKACJA, ŁAZIENKI, JĘZYK KREOLSKI, CUG, OKOLICA SZLACHECKA, PRZECIĄGANIE, KANOE, GADACZ, OKRĄGŁY STÓŁ, ROBAK, CZERNIAWKA SPADZIOWA, OBEREK, JEDNOŻEŃSTWO, ASOCJACJA GWIAZD, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, RZESZA, CZERWONA GWARDIA, PRZEWIJAK, BEZCZASZKOWCE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, NATARCZYWOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ, MORSZCZYNA, ZAPŁON, PAMIĘTNIK, OPONA PAJĘCZA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, POTWORKOWATOŚĆ, TYP TURAŃSKI, KARBIDKA, TENOR DRAMATYCZNY, EURO TRANCE, POBRZMIENIE, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, ALIENISTA, OBORA DWORSKA, JUTRZYNA, KOR, GNIAZDO ZAWOROWE, KRÓLEWICZĄTKO, BŁONA PŁAWNA, INHIBICJA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TLENEK ŻELAZOWY, REPOZYCJA, ADAMITA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, WYPOWIEDZENIE, DRAMAT WOJENNY, WYKŁADZINA, ODGŁOS, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, WĘDRÓWKA, KASJER, TWORZYWO, CZAS, SAŁATA, KUKIEŁKA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ARCHITEKT WNĘTRZ, IMPRESYWNOŚĆ, SUMA ZEROWA, CECHA RECESYWNA, SEN NA JAWIE, MNIEJSZE ZŁO, CHOROBA ZARAŹLIWA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, JĘZYK ARGOBBA, ZNAK ZODIAKU, FTYZJOLOGIA, KONWOJER, STRUMIEŃ, ZADRAPNIĘCIE, MONOGAMISTA, FIKNIĘCIE, NIUCHACZ, SZKIELET OSIOWY, RZEŹNIK, JEDNORAZOWOŚĆ, IMAGE, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, POZER, KAPITAŁ, MISTRZ PROSTEJ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, UNIŻENIE SIĘ, ZMARZLAK, SKALA STAROGRECKA, MIAZMATY, WULWODYNIA, IDENTYFIKATOR, SFERA BIOTYCZNA, PLASTYKA, WĘZEŁ SA, BIAŁY ŚPIEW, LITEWSKI, ZDATNOŚĆ, ZNAJOMY, NAPRĘŻACZ, KURIER PODHALAŃSKI, REHABILITANT, PETRYFIKACJA, INKRUSTACJA, SZŁYK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PRZYGASZENIE, NAUKI PENALNE, LASKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, RESTAURATOR, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, PREPPERS, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ARETOLOGIA, WYŁOŻENIE SIĘ, ZATRUCIE SIĘ, CROSSING-OVER, SZCZERBA, HOMOPOLIMER, ODSTĘPSTWO, SIWERT, ZGORZEL GAZOWA, SZKARŁUPNIE, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, SZCZĘŚCIARA, UKŁAD SAMODZIELNY, KOSTKA BRUKOWA, PROTEZOWNIA, WŁOSKI, RENTGENOLOGIA, TELEKOMUTACJA, PANEK, LAKIER, PINGWIN RÓWNIKOWY, ALGEBRA OGÓLNA, KOSZT KONTROLI, ZNAMIĘ BECKERA, RADIANT, PACHNOTKA UPRAWNA, WARSTWOWANIE, SAROS, MISIACZEK, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CIELĘCY WIEK, PERYSELENIUM, MIEDNICA, OLIGOFAG, GRZYBIARZ, WIEK ROZRODCZY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MARUDA, BATERIA, GEOLOGIA, CHOMIKOWATE, WŁADCZOŚĆ, PAN, OSZOŁOM, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, KĄT PEŁNY, PONDERABILIA, OGNISKO MUZYCZNE, WAMPIR, MAZUT, SYNSEPAL, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, BLUSZCZ, INTENCJONALIZM, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, WYCZARTEROWANIE, KURTYNA POWIETRZNA, BEANIA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, WIKTYMIZACJA, GEEK, ROŻEK, PIĘKNODUCH, OKSFORD, ?HOŁDOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOFAGI zwierzęta żywiące się tylko jednym gatunkiem pożywienia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOFAGI
zwierzęta żywiące się tylko jednym gatunkiem pożywienia (na 8 lit.).

Oprócz ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZWIERZĘTA ŻYWIĄCE SIĘ TYLKO JEDNYM GATUNKIEM POŻYWIENIA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast