Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZESPÓŁ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JAKIMŚ TERENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABUDOWANIA to:

zespół budynków znajdujących się na jakimś terenie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JAKIMŚ TERENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.444

STANIĘCIE, DYFERENCJACJA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, TELEKOMUTACJA, NIECUŁKA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, OGÓŁ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, NAŚLADOWNICTWO, PROLIFERACJA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, POLIMER WINYLOWY, SUTERENA, CIEPŁE KRAJE, GAWORZENIE, MERCURY, KRĘGOWIEC, STRZELNICA, GŁOGOWIEC, MISZCZU, NADBUDÓWKA, SYGNAŁ, FANDANGO, BIOMASA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PREZENTER, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ASTROBOTANIKA, KOSZULKA WODNA, CUG, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, CZARKA, ZASADA PODCZEPIENIA, KAZNODZIEJA, WIECZNA ZMARZLINA, ŚPIĄCZKA, ILUZORYCZNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, ANSAMBL, AEROLIT, MIĘKKI RESET, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ITALIAŃSKI, TŁUMACZ, WYPADEK, NASOSZNIK TRZĘŚ, SPRZĄGLE, SPRAWNOŚĆ, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ZLEWKA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, DYKTATOR, PIES OGRODNIKA, KOMPAS GEOLOGICZNY, GEOELEKTRYKA, SEMESTR LETNI, KONTO, PARZONKA, TKACZ, KWARTET, CNOTA, SIEĆ, ZGROMADZENIE CZYNNE, AFGAŃSKI, PERFORACJA, OLEJARNIA, WICELIDER, SZMALCÓWKA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, OKULAR, DUSZA, IMIGRANT, PRZEKŁADACZ, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KAPISZONÓWKA, HARMONIKA, NAWÓZ KATALITYCZNY, PIĘKNO, KRZYŻYK, TERYNA, ROŚLINA NASIENNA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NERECZNICA VILLARA, OBRONA, KAFETERIA OTWARTA, ZASTÓJ, ŹRÓDŁO, EFEKT SORETA, AUTOMAT, TERGAL, ZAPALNOŚĆ, UMBRA, ATAK, KONWENCJONALIZM, ŚMIECH, SAPONINA, REPOWNIA, ANARCHIA, LICA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ANGIELSKI, NIEUŻYTECZNOŚĆ, JAZZ, WYROCZNIA, LIEBIG, WYCZYSTKA, NUWORYSZ, BIEG, MASZT, DRUH, CHODZĄCA POWAGA, ŻĄDŁÓWKI, PRZELOT, ZASTANOWIENIE, WYDZIAŁ, PUNKT ZEROWY, POTWORKOWATOŚĆ, SUBKULTURA, FAKTORYZACJA, LAMERSTWO, REWIZJONIZM, FUNGICYD, SYNEREZA, ALABASTRON, PSYCHOBIOLOGIA, PŁYN CHŁODNICZY, KONNICA, HIPOTELORYZM, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, MALARSTWO TABLICOWE, ORBITA, PODATEK GRUNTOWY, IRONIA, DRĘTWOTA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, POJAZD LATAJĄCY, TYP ANTROPOLOGICZNY, PNEUMATOLIZA, NAPŁYW, ZMIERZCH CYWILNY, KLON, OGÓREK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, MINA, TRAPER, ROPUCHA ZIELONA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SROMOTA, SAUNAMISTRZ, RÓW TEKTONICZNY, POMPA, WDROŻENIOWIEC, MAGDALENKA, FREE JAZZ, STULEJARZ, NIECKA, OGLĄD, CMOKIERSTWO, STAROHISZPAŃSKI, ZBROJOWNIA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, PŁOZA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, RADIOTA, PASO PERUANO, OPIEKUŃCZOŚĆ, OFENSYWA, OKUREK, OUROBOROS, ŚMIECIUCH, DIZAJNERKA, WARAN BIAŁOGARDŁY, KROK DOSTAWNY, CZYNELE, PARTIA HISZPAŃSKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, LODOWIEC DOLINNY, POSTĘPAK, TORBACZE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, TYFLOPEDAGOGIKA, GHUL, FLAMING KRÓTKODZIOBY, CZERPACZ, HARMONIJKA, KRYSTALOFIZYKA, INTERGLACJAŁ, WIELKI ATRAKTOR, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PARNIK, DŻINGIEL, PERKOZ, KWADRAT MAGICZNY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WODY INGLACJALNE, HERBATNICA, NACIĄG, TFILIN, PART, PODOLOGIA, WARSTWA EUFOTYCZNA, BRĄZOWNIK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, KUSTODIA, ROMULAŃSKI, GASTRONOM, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, MŁOT HYDRAULICZNY, NAGRZEW, TOR, WYMIOCINY, ODBÓJ, DRAPACZ, HILDEBRAND, PORZĄDEK JOŃSKI, CEWKA, ZROBIENIE MIEJSCA, KORONIARZ KOŃCATY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PROMINENT, FLOTYLLA, KOŁNIERZ SZALOWY, ABSOLUT, KSIĄŻĘ Z BAJKI, AMORFIZM, SZCZEP, TROCZEK ZGINACZY, ANIMATOR, WIETRZENIE FIZYCZNE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OBŻARCIUCH, AKT, WŁÓKIENKO, RZEŹNIA, SONDA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, MORGAN, PRAWO BANKOWE, SILNIK GAŹNIKOWY, GASKONADA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, VIBRATO, OBIEG SYNODYCZNY, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PRAWO RUSKIE, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, TOLERASTA, BLISKOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, GRUPA, AEROZOL BIOLOGICZNY, WIMBLEDON, CZIROKEZKA, LEŚNIK, NIEZAWODNOŚĆ, NUMIZMATYKA, RPG, HETEROATOM, KLINOLIST, PŁOMYKÓWKA, ŻYŁA, WŁÓKNO WĘGLOWE, RYNEK WTÓRNY, BEDŁKA FIOLETOWA, DEPRECJACJA, MIEDZIOWNIK, SZEW, NIEPOKALANEK, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, LINIA TRAMWAJOWA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, PROMIENNIK, BALANS, KLASTER DYSKOWY, WSZOŁY, PŁÓCIENNIK, ELITA, PRZEWÓD JEZDNY, DRAMAT OBYCZAJOWY, ARKA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ZALANIE SIĘ, LINA RATUNKOWA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, WIEK NIEMOBILNY, PLEMIĘ, PAMIĘĆ, BEZSZPARKOWCE, UZBECKI, SŁUPEK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, EDYTORIAL, SANATORIUM UZDROWISKOWE, MIAZMAT, ALGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zespół budynków znajdujących się na jakimś terenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JAKIMŚ TERENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zabudowania, zespół budynków znajdujących się na jakimś terenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABUDOWANIA
zespół budynków znajdujących się na jakimś terenie (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x