BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAUPER to:

biedny uczeń, który utrzymywał się z jałmużny lub posług (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAUPER

PAUPER to:

osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.989

MASŁO CZOSNKOWE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, LIEBERMANN, BIEDRONKA, RUMPOLOG, OLEJEK ABSOLUTNY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BISEKS, KRYSTALOFIZYKA, KAWIARKA, GODZINA MILICYJNA, TWARDY KARK, HELIOFIZYKA, MAJĘTNOŚĆ, PLOTER TERMICZNY, MRÓWKA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, MAŃSKI, ZAKON SZPITALNY, BILET ULGOWY, MIERZENIE, SZPEKUCHA, KARNIAK, BAS, STYLISTKA, CZARNA SOTNIA, NIEDODMA PŁUC, WATA, ŁACIARZ, SZMACIARZ, KREOLKA, LANDRYNKA, FERROELEKTRYK, NIEZBIEŻNOŚĆ, PRZÓD, PRZEWIĄZKA, TOPIELISKO, EWOLUCJA, POMNIK, SIATKA, CZWARTY, LUSTRO, GRANT, SINGIEL, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ORBITER, PRZYJEMNOŚĆ, KAMORA, CYGANECZKA, SZKOLARSTWO, BARWA, BRANSOLETA KRZYWICZA, SCEPTYCZNOŚĆ, STOŻEK, NARKOTYZER, KOPROWINA, GRODŹ, REMISJA, WAHACZ, TYSIĄC, FURGON, DWUDZIESTKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ALUZJA, HALOGENOALKAN, NIEDORÓBKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, STAWONOGI, SANDAŁY, RADIANT, SPRAY, ADIDAS, CUKIER ZŁOŻONY, LIŚCIONOGI, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, STREFA CZASOWA, DZIEWCZĘCOŚĆ, SEGMENT, PUSTA STRUNA, MODNIARZ, SABOTY, ŚMIECISKO, ODPÓR, SYGNAŁÓWKA, TRANSPORTEREK, SCHODY, BOJOWOŚĆ, ROSA, TERMOLOKATOR, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, WŁOSEK, ALIENACJA, PASAŻ, MINUSY, POPĘDLIWOŚĆ, WESTFALKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, DYSPEPSJA, UKŁAD DOKREWNY, MACEDONIA, ANTROPOLOGIZM, GRUBY ZWIERZ, WZIERNIK, TWARDE LĄDOWANIE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PÓŁKLUZA, MRÓWNIKI, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SZCZĘKA, WETKA, SĄD REWIZYJNY, ZNAKI, PROMIEŃ, WIRTUOZOSTWO, KLASER, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BRZĘKADŁO, NIECUŁKA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, SĘP, LANDO, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ALLELUJA, TYPOGRAFIA, ZRZĘDLIWOŚĆ, SAKWA, SADZE, RYFLA, EKSPERT, DOMINANTA, KAT, OKUPACJA, DIDŻEJ, KICZ, MARIO, DWUDZIESTY ÓSMY, NARZECZONA, RYNEK PODSTAWOWY, PACHISI, ZMORA, KOJEC, DIAGNOZA, WSPÓŁWYZNAWCA, PARKINGOWY, CZARCIK, OFICYNA WYDAWNICZA, BADANIE PRZESIEWOWE, KIERUNKOWSKAZ, ŻEBRO, NASTRÓJ ROJOWY, LAKSACJA, OWCA FRYZYJSKA, LEK ANKSJOLITYCZNY, POMOC, BIDON, CHŁONIAK BURKITTA, GUZ ZŁOŚLIWY, BENGALSKI, DOSTĘP, SZAMBELAN PAPIESKI, ANTYUTLENIACZ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, FASCYNATOR, SZCZURY WORKOWATE, ABRAZJA, WIELOETAPOWOŚĆ, WOSKOWNIA, BERBER, KOŁODZIEJ, DILPAK, AZYDEK, LORI, REDUTA, SKŁADNIA, LARYNGOFON, SARKOIDOZA, NIMFA, LOTOS, KUC KASPIJSKI, WYCZYSTKA, DROGA KROPELKOWA, TELLUREK, OWADOŻERNE, GOMÓŁA, START-UP, BIEGUN GALAKTYCZNY, GRAFIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PRZEWÓD FAZOWY, WATAHA, CERATA, BULLETIN BOARD SYSTEM, SZMUGIEL, REDAKTOR NACZELNA, KOT, TRANSPOZYCJA, SYGNIFIKATOR, SZCZUDLARZ, NIENORMATYWNOŚĆ, BLOKADA, WINA KWALIFIKOWANA, MASIELNICZKA, BOŻY BOJOWNIK, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, BASISTA, OSET NASTROSZONY, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, JĘZYK PROTOSEMICKI, ODGRYWKA, GATUNEK ZBIOROWY, PIERWSZA JASKÓŁKA, WETERAN WOJENNY, OBŻARTUCH, SPRZĘT, DRUKARKA ROZETKOWA, PRZEBITKA, WOLUMEN OBROTÓW, GLIZA, TASZYZM, WIRULENCJA, OKALECZENIE, CYLINDEREK, REAKCJA NIEODWRACALNA, USTROJOWOŚĆ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, SIODLARSTWO, WANGA MASKOWA, TEOLOGIA NARRACYJNA, KLEJOWNIA, JUBILEUSZ, MECENAS, CHIRURGIA, CHAŁTURNICTWO, ŁAPACZ, POPŁÓD, HEMATOFAGIA, KLON, ANGIELSKOŚĆ, WIZA POBYTOWA, SFIGMOMANOMETR, WOREK, BUTLA GAZOWA, BORDER, OWCA MERYNOSOWA, SZENG, CYPRZYN, GORZKA ZGNILIZNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, INFOBOX, ANTYKWARK, BOSCH, KISZKA ZIEMNIACZANA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, GATUNEK INWAZYJNY, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, PŁASKOŚĆ, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, FALA, SYGNAŁEK, MĄKA SITKOWA, ŁOBUZIAK, OUTSIDER, GALINSTAN, KURTYNA SKALNA, BAKAS, KIEŁZNO, KONKURENCJA, KARBAMINIAN, GWIAZDA NOWA, PATCHWORKOWIEC, JAJARZ, UMIEJSCOWIENIE, SREBERKO, GAWRON, CZARNE KINO, OPIEKUN, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, SPIS POWSZECHNY, POLONISTYKA, TINGEL, TOLERASTA, POPYT ELASTYCZNY, RYNKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ROZPIERACZ, OBLECH, WIDMO CZĄSTECZKOWE, AHISTORYCZNOŚĆ, BIOMETRIA, NIEISTOTNOŚĆ, BUFET, BLACHOWNIA, BAZYLIKA, KOLOROWOŚĆ, KOLARSTWO GÓRSKIE, LEBERKA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ?LEWICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAUPER biedny uczeń, który utrzymywał się z jałmużny lub posług (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAUPER
biedny uczeń, który utrzymywał się z jałmużny lub posług (na 6 lit.).

Oprócz BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BIEDNY UCZEŃ, KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ Z JAŁMUŻNY LUB POSŁUG. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast