INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GITARA BASOWA to:

instrument strunowy szarpany, najczęściej elektryczny, z progami na podstrunnicy (gryfie); stosuje się także gitary basowe bezprogowe (fretles, z ang. fretless) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.979

STRZAŁECZKA, RURA CROOKESA, BÓBR ZWYCZAJNY, MONETA BULIONOWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, LIGA, POWIERZCHNIA WALCOWA, BIOSFERA, KOLEŻANKA PO FACHU, GNIAZDO PROCESOROWE, ZAPAŚNICTWO, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ŚWISTAK MENZBIERA, RAKIETKA TENISOWA, BIPOLARNOŚĆ, SARKOIDOZA, SYLWETKA, HEKSAPTYK, DZIAD, BEZLOTKI, KONKURS ŚWIADECTW, KONTRAKT TERMINOWY, ROZWAŻNOŚĆ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, POSTOŁ, SZKOŁA ŚREDNIA, PÓŁKWARTA, SEGMENT SZYJNY, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PIEPRZ, KARUK, WIDŁOZĄB PŁOWY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, IMAGE, CZYSZCZARNIA, DIASTOLE, OGRÓDEK JORDANOWSKI, GATUNEK KATADROMOWY, PRĄD ELEKTRYCZNY, DŻUNGLA, KULTURA, PŁYTA KONTYNENTALNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, MDK, BITELS, PARALAKSA, MONITORING PRZYRODNICZY, CHMURZENIE CZOŁA, FERMENTACJA MLEKOWA, FUTURE PROGRESSIVE, HAITAŃSKI, DRYBLING, SPAD, BLIŻSZOŚĆ, LINIA KOLEJOWA, CYBORGIZACJA, BOŻY BOJOWNIK, TANK, FARTUCH, ŚWIĄTYNIA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SAMORZUTNOŚĆ, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PRZYPADEK, NEUROPRZEKAŹNIK, BRZYDULA, FOTEL OBROTOWY, DRĄGOWINA, STÓŁ, MOGIROTACYZM, GEOPATIA, PIECHUR, BURMISTRZYNA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ULTRABOOK, KOŃ SOKÓLSKI, WŁÓCZNIA, OBCIĄŻENIE, WSCHÓD, MUCHY W NOSIE, KOSZT ALTERNATYWNY, IKAR, OGRÓD ZOOLOGICZNY, PRZEBARWIENIE, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, DZIEŃ POLARNY, IMIENINY, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, MIASTO OGRÓD, TAMARYND, DYMKA, FORTUNA, FRYGOWIE, MASTYKS ASFALTOWY, CZUŁEK, IGŁA MAGNETYCZNA, FRATER, KOSZYCZEK, PIASKOWIEC KWARCOWY, MATMA, SZTUKA PERFORMATYWNA, NEPALI, TELEMARK, WOREK, MORA, MECHANIKA NIEBA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, STACJA ZBORNA, RUCHY MASOWE, KAPELMISTRZ, BOB, POKŁAD GÓRNY, WYŚCIG, TABORYTA, SYNTEZATOR, MŁODZIEŻÓWA, CEMENTOWE BUTY, CIĄGNIK KOŁOWY, ŁYDKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, UPRAWIACZ, JASKINIOWIEC, ODSTĘPSTWO, BETON, ELEKTROFON, KABINA STEROWNICZA, PUNKT ROSY, BAKTERIA ŚLUZOWA, TEATR LALEK, FAKTOLOGIA, REPETYCYJNOŚĆ, WRÓBEL, BANK, MODEL REDUKCYJNY, KOLEGIUM, SZAMANKO, TERGAL, RAK AMERYKAŃSKI, STRETCH, NAPAD, KACZY DÓŁ, PEPINIERA, RAK PRĘGOWANY, GRENADIER PANCERNY, GULASZ, PODKOWA, LOGOPEDKA, CYKL PRECESYJNY, AFRYKANISTYKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, CRO-MAGNON, KABAŁA, SILNIK SYNCHRONICZNY, STOŻEK WULKANICZNY, MIETLORZ, GODZINA POLICYJNA, OCZKO W GŁOWIE, PODZIAŁ METRYCZNY, SZYLKRET, PŁAWNOŚĆ, MOLOSY, NIDERLANDZKI, TAMILSKI, CHŁOPEK-ROZTROPEK, FORMIZM, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, PIAST, PRAKTYKA, PRZERABIACZ, SIŁA NOŚNA, KABOTAŻ, PIORUN KULISTY, ŁĄCZNOŚĆ, DELIRKA, STRZYKWY, BOŚNIA, SARANGI, BARIERA KREW-MÓZG, STYL GRZBIETOWY, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, DYPTYK, MISKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, ZASTANOWIENIE, TEORIA MODELI, KADZIDEŁKO, LAMA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, WYBUCH, NAUKA PRZYRODNICZA, BAZUNA, PAJACYK, TYP ORIENTALNY, FLEKTA, BITNOŚĆ, JEDWAB OCTANOWY, GEODETA, GARBNIK, SKÓRNIK, MILLET, FAGOT, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, IMIENNICTWO, DRZEWO MAMUTOWE, BUFFETING, ARCHIWOLTA, DOKUMENTARYZM, ORTOPTYSTA, NIESPIESZNOŚĆ, PARCELANT, BATYMETRIA, BRONA, MORA, PRYZMA, PUŁAPKA KREDYTOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, NUTACJA, FAŁD GŁOSOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, FELINOLOGIA, INTROJEKCJA, SZARA MYSZKA, PODSZYWACZ, ISTOTA ŻYWA, KOMBATANCKOŚĆ, SSAK OWADOŻERNY, ROZWÓJ, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, OGRANICZONOŚĆ, INSTRUMENT MUZYCZNY, ZBROJA KOLCZA, PRAWO PRACY, SYJON, KLEJARZ, ŚMIECIUCH, ŁONO, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PRZEPRÓCH, SPRAWNOŚĆ, IGŁAWA, ARMILLA, PILŚŃ NERWOWA, GORZELNICTWO, WROTA, ZIELONA GRANICA, CHOROBA LEVA, LITEWSKI, MOTYW, SPADAJĄCA GWIAZDA, CYWIL, LITEREK, REWERENCJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, GENIUSZ, GŁĘBINA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ZGRZEBŁO, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, ZWINNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, SUKCESYWNOŚĆ, STRADIVARIUS, WYCISK, BECZUŁKA, NIEPOJĘTOŚĆ, PONTICELLO, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FLUWIOGLACJAŁ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, CHOROBA KAHLERA, OKTAEDRYT, ŁUK JARZMOWY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, NIEDOROZWÓJ, WIRUS MAKR, POŻYTECZNY IDIOTA, KRĘGOWIEC, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PRZEBITKA, KRAWAT, IMPROMPTU, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SINICA OBWODOWA, WIZJER, MRÓWKA ŻNIWIARKA, TUNDRA, WYTŁACZANKA, LIRA, MOŻNOŚĆ, KRÓLEWIĘTA, TUNEZYJSKI, SIATKA, ?DOLICHOCEFALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GITARA BASOWA instrument strunowy szarpany, najczęściej elektryczny, z progami na podstrunnicy (gryfie); stosuje się także gitary basowe bezprogowe (fretles, z ang. fretless) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GITARA BASOWA
instrument strunowy szarpany, najczęściej elektryczny, z progami na podstrunnicy (gryfie); stosuje się także gitary basowe bezprogowe (fretles, z ang. fretless) (na 12 lit.).

Oprócz INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY, NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRYCZNY, Z PROGAMI NA PODSTRUNNICY (GRYFIE); STOSUJE SIĘ TAKŻE GITARY BASOWE BEZPROGOWE (FRETLES, Z ANG. FRETLESS). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x