KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘG SZYJNY to:

kręg znajdujący się w odcinku szyjnym kręgosłupa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.337

MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, DZWONY, EWANIELIA, EPICYKL, ORBITA, DEMENCJA, SZEW, POSTERUNEK, MALAKOZOOLOGIA, CHRONOMETR, SPRAWDZIAN, FILOLOGIA ANGIELSKA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, NAPIĘTEK, PĘTAK, BLANKOWANIE, BĘBEN WIELKI, TARCZA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, LABORATORIUM GALENOWE, ZMARZLAK, OSPAŁOŚĆ, KRÓTKOWIDZTWO, KOTWICA, HERBATKA, MAK OPIUMOWY, KOŁO, DŁUGOSZPAR, PUSTY DŹWIĘK, KUPER, KATA, PŁAZAKOWATE, SEGMENT RUCHOWY, FARMERYZACJA, PROMIEŃ, ORGANKI, STAROŻYTNICTWO, LAICKOŚĆ, KWARTALNIK, ŚLIZGAWKA, WIZA POBYTOWA, NOWICJAT, KONCENTRACJA, TYP ORIENTALNY, TERMOMETR CIECZOWY, SAMOGŁOSKA DŁUGA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FRANCUSKI, KOKSOCHEMIA, WIEDŹMA, KOMPLEKS PSZENNY, WARTKOŚĆ, POTRZEBA, GORSET ORTOPEDYCZNY, BIPOLARNOŚĆ, CHOROBA KENNEDY'EGO, SZKŁO JENAJSKIE, FOTOKSIĄŻKA, PLEBS, OFTALMOLOG, CENOTWÓRCA, ANTYCYPACJA, SYNTAKTYK, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, PRZYPADEK, PALEOORNITOLOGIA, KREDKA OŁÓWKOWA, POMADKA, BUDOWNICTWO WODNE, PANTOFAG, ZIEMIA ODNIESIENIA, BOMBA GŁĘBINOWA, CHOCHLA, BURSZ, MATEMATYK, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, TEREN ZIELONY, DŻIN, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, DETERMINIZM, OBORA DWORSKA, NUMERANT, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, CZYSTE RĘCE, DZIOBÓWKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ZACIĘCIE, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, CHALDEJSKI, DOMINATOR, POLITYKA ZDROWOTNA, AWIATYKA, NIEPRZYJACIÓŁKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, SZCZEP, MCLAREN, ZESTAWIK, PRZYZWOITOŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, TEORIA POTENCJAŁU, DIAKON, JĄDRO ŚLIMAKOWE, SZYLD, FRYZ, GIMBOPATRIOTA, SADÓWKA, AKTYNOWIEC, BYLICA POSPOLITA, EKSPRES, WIELOMIESZEK, PRZYLEPNOŚĆ, ŚWIT CYWILNY, RANA SZARPANA, TOWARZYSZ PANCERNY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MUCHY W NOSIE, GEOCHEMIA ORGANICZNA, BUCHALTERIA, DOPPELGANGER, SUMA ZEROWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, MIERNICZY, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ADŻAPSANDALI, RACHUNKOWOŚĆ, NAPŁYW, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, BIAŁA GORĄCZKA, NEGATYWA, WIELKI PIEC, CZERWONAK, KULTURA MINOJSKA, POŚLIZGI, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, PRZEDPORCIE, BANOWINA, SALA PLENARNA, ZASIŁEK CHOROBOWY, KRATA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ŚWIĘTÓWKA, REFLEKTOR, ŁUSKOWIEC, PUSZKA, ODSTĘPSTWO, MATEMATYKA STOSOWANA, RUTYNA, MERYNOS, SAMORZUTNOŚĆ, ANUSZKIEWICZ, KARTY, CERTACJA, SPRZĘŻNICE, CIĘTOŚĆ, ZAPLOT, ZESPÓŁ BEHRA, ŚLEDŹ, NIMB, DYFERENCJACJA, TACKA, KINEZYTERAPEUTA, GRZYB PODSTAWKOWY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, WŁÓKNIAK TWARDY, ROZWÓJ ZARODKOWY, KONTRGAMBIT WINAWERA, GORETEKS, WAR, CHRYSTOLOGIA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, OŚWIETLACZ, JADŁOSPIS, GARDA, NARZĄD ROZRODCZY, STOPA, DWUDZIESTA CZWARTA, PRZYPŁYW, PRAWORĘKI, FISZBINOWIEC, JESIOTR, MSZAKI, FALISTOŚĆ, FARERCZYK, RASOWOŚĆ, MAZUREK, DIADOCHIA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, GEODYNAMIKA, HOŁDOWNIK, STRZAŁA KUPIDYNA, MECHANIZM JEZDNY, PODKŁADKA, MOLE, PRZEDROŚLE, LUŹNOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, TELEMARK, BAJKA TERAPEUTYCZNA, LITEWSZCZYZNA, KALEKA UMYSŁOWY, WYTRAWERSOWANIE, CYKLOP, BOGRACZ, GŁODOMÓR, POLSKI, KLASA, ODWYKÓWKA, METEOROLOGIA ROLNICZA, SZCZUR PACYFICZNY, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SPADOCHRON, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PROSZEK, OBIEGNIK, KOPROFAG, EKSPERT, WAMPIR, POTÓWKA, FASHIONISTKA, LUKSEMBURSKI, RAK PRĘGOWANY, KRĄŻENIE DUŻE, KRAJNIK, KISIEL, CEGŁA LICÓWKA, HUYGENS, PULPIT, TWIERDZENIE ZERMELO, ORBITA, PRAGERMAŃSKI, RAUIZUCHY, BACHMISTRZ, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, GRZEBIEŃ BIODROWY, TELEGRAF OPTYCZNY, EURYTERMICZNY ORGANIZM, OBRONA PIRCA, GWIAZDOR, MISTRZOSTWO, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ROŚLINA FIKCYJNA, ADAPTACJA, NIEZISZCZALNOŚĆ, NAGRODA RZECZOWA, FILECIK, KRAJOBRAZ, BOLSZEWICY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, CHOROBA HECKA, STRZEMIĄCZKO, PRZEKŁADNIA CIERNA, ZWIĄZANIE SIĘ, MISIEK, OSKARŻENIE, GASTRONOMIK, OŚRODEK, NERWIAK ZARODKOWY, ILLOKUCJA, TETRAPTYK, GAŚNIK, STYGOFIL, KOŚCIÓŁ, STOS ATOMOWY, PAMIĘĆ BUFOROWA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, GHEE, PASAŻ, MOTYLEK, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CHIŃSKI, REJON, ZŁOTY RYŻ, DUOLA, CROSSING-OVER, HURTNICA ZWYCZAJNA, PĘTLA HENLEGO, MONOPTERES, JĘZYK OBCY, RZEP, SZERMIERZ, DOKTOR HABILITOWANY, ETANERCEPT, SZWARCCHARAKTER, PISMO WĘZEŁKOWE, POMPA WYPOROWA, CZARNY KARZEŁ, SEPTYMOLA, FURA, NIESPIESZNOŚĆ, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ACHONDRYT, OBRZEŻE, TRUFLA, PARALAKSA, SPŁATA BALONOWA, WIDEŁKI HERETYKÓW, GEN DOMINUJĄCY, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ?RELING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘG SZYJNY kręg znajdujący się w odcinku szyjnym kręgosłupa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘG SZYJNY
kręg znajdujący się w odcinku szyjnym kręgosłupa (na 10 lit.).

Oprócz KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - KRĘG ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast