OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPAD to:

owoc, który opadł z drzewa lub krzaka samoistnie, zbiera się go z ziemi; często spady są obite lub mniej wartościowe w stosunku do owoców, które jeszcze nie opadły (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPAD

SPAD to:

nachylona płaszczyzna (na 4 lit.)SPAD to:

śliwka pod śliwą (na 4 lit.)SPAD to:

owoc pod jabłonią (na 4 lit.)SPAD to:

jabłko na ziemi (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.469

REPETYTYWNOŚĆ, MECHANIKA TEORETYCZNA, MOHER, SOSNA DŁUGOWIECZNA, ŻOŁDAK, HERMAFRODYTYZM, KAWA MIELONA, WYKRĘCANIE, WIEDZA O KULTURZE, ŁUCZYNA, ASTROTURFING, SILNIK ZAMKNIĘTY, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, ATTYKA, JODŁA, PARMEZAN, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PREDYKCJA, MEDALION, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, CHUDOŚĆ, ZAĆMA NABYTA, REZEDA, PENETRACJA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PORZĄDEK, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, SKARB, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, PERFORMANS, INFOBOKS, PARADOKSOGRAF, CIĘGNIK, ODPADY STAŁE, INGUSZKA, TRZYMADŁO, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, STÓJKA, CIEŃ, OBUCH, SOSNA POSPOLITA, NARNIA, KUBECZEK, WYTWÓRCA, MGŁA, POGROBOWIEC, UMBRA, REAKCJA SPRAWCZA, PÓJDŹKA, BULWAR, PODRYWKA, MAKAGIGI, BORDO, PARKIET, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, STREFA PODMIEJSKA, PINGWIN BIAŁOBREWY, EFEKT SORETA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ŁOTEWSKI, SPRAWDZIAN, FATALIZM, FALA, ALLOMETRIA, AGREGATY PIENIĘŻNE, LIGAND, MATERIAŁ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, UTLENIANIE, WIDŁONÓG, RATA BALONOWA, SĄD POLOWY, DOLNONIEMIECKI, SERIA, KOMEDIANT, WIDZENIE, KARSIN, DIAK, RÓŻA BAZALTOWA, CIAPATY, EGZEKUTYWA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BRZOZA, JĘZYK BRETOŃSKI, KASATA, KUTYKULA, FILM KATASTROFICZNY, STUDNIA ABISYŃSKA, WALUTA MIĘKKA, BYLICA, FERRIMAGNETYZM, ALTOSTRATUS, HOMOGENIZACJA, KASTA, SULFOTLENEK, MORZE ADRIATYCKIE, ŁUPACZKA, DŻIHAD, JASTRYCH, PASMO PRZENOSZENIA, BASEN, GERBEREK, DŻEM, KAWOWIEC, WITEKS CZCZONY, PODŁUŻNIK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KWIAT, NIEPOBOŻNOŚĆ, KURACJA, DUET, PUNKT, NIECHCIUCH, OBWÓD MAGNETYCZNY, KOŃCÓWKA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, ASTRACHAN, AUTYZM DZIECIĘCY, ASYSTA, SYR, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, POCKET PC, DIRCIK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, BIEGANINA, DYM, AWATARA, PLANETA WEWNĘTRZNA, EDYKUŁA, WASZA WYSOKOŚĆ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PRZEGRYWKA, INKA, ŁYKOWATOŚĆ, OPAKOWANIE, TYMPANON, KSYLOFON, BANK INWESTYCYJNY, ZATOCZKA, KRÓLEWICZĄTKO, REWALIDACJA, MATKA, ATMOSFERA, OLDBOY, GARNEK, ŚLEPY STRZAŁ, PARK MIEJSKI, PAPIER TOALETOWY, NADGORLIWOŚĆ, ŁAZIENKI, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, KSIĘGOWY, MAJÓWKA, ZŁOTOWŁOSA, FLOTA, STYCZNOŚĆ, HRABIĄTKO, PRZEGUB, KASA, HIN, MODRASZKOWATE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, STOPOTONA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, TBV, NIEGOTOWOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KRĄG KAMIENNY, DETAL ARCHITEKTONICZNY, SWAWOLNIK, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, BARANIA GŁOWA, KOŁKOWNICA, FAJKA, SUBSKRYBENT, PŁUG WIRNIKOWY, DOCENT, JAZDA, SPOKÓJ, SER TOPIONY, PSEUDOPAŁANKOWATE, CZUJKA, TEST ATOMOWY, TRZMIEL DRZEWNY, MIKROFON KONTAKTOWY, SPOWINOWACONY, ŁAŃCUCH, JACK, FILOLOGIA ANGIELSKA, DŻINN, PRZEZIERNIK, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, DASZEK, OSIEMNASTKA, KRÓLEWNA, PRZYSTAŃ, WETERYNARIA, PUGILARES, PAMIĘTNIK, DROBNICA, SAMPEL, SOSNA KUBAŃSKA, PŁYTA PILŚNIOWA, NORMALNOŚĆ, COCKNEY, POLENTA, JĘZYK PENDŻABSKI, LIRA KORBOWA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, EDYKUŁ, SSAK MORSKI, KAFAR, PRZYJEZDNA, MOZZARELLA, KNEDLIK, GRUPA NILPOTENTNA, GŁASZCZEK WARGOWY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, POCIĄG MARSZRUTOWY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, LEBERWURSZT, PRAŻMO, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KIERZANKA, ROZTWÓR WZORCOWY, AWOKADO, AMBRAZURA, PIRAMIDKA, KULON, KURZAWA, SFIGMOMANOMETR, FOSFATAZA KWAŚNA, KOLOKWINTA, ŻÓŁWIE, UKŁAD PLANETARNY, CZTERDZIESTKA, CEPISKO, BRATEK, KADZIDŁO, WYNAJEM, KLAWISZ, REZONATOR, ROBOTY BUDOWLANE, RUCH LUDOWY, BOURBON, SEKTOR PUBLICZNY, NIEAKTUALNOŚĆ, MIMETYZM FORMALNY, AHA, SYLFIDA, TEST NASKÓRKOWY, NOCNICZEK, ANTYKWARNIA, WIRTUOZERIA, HUMANIZM, PILOTKA, HUTNICTWO, EKONOMIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KOSZULKA WODNA, SAKPALTO, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LILA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, TEFILIN, LOT NURKOWY, BIAŁORUSKI, MISIEK, DEMOBILIZACJA, FARMACJA STOSOWANA, MIODOJAD SMUGOWANY, BIOSELENOLOGIA, TREK, NELSON, BIAŁA DAMA, WYRAŹNOŚĆ, GOLIAT, SZTYBLETY, STOLICA, MODEL POINCARÉGO, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, STYL ARCHITEKTONICZNY, OKNO TEKTONICZNE, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, KOCZOWNIK, PNIAK, RESET, PLAŻÓWKA, STYL, KSIĘGA, SUPRAPORTA, KIŚCIEŃ, NAPASTNIK, KSIĘŻULKO, CYTADELA, PREFIKS, TBZ, ?SYSTEMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPAD owoc, który opadł z drzewa lub krzaka samoistnie, zbiera się go z ziemi; często spady są obite lub mniej wartościowe w stosunku do owoców, które jeszcze nie opadły (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPAD
owoc, który opadł z drzewa lub krzaka samoistnie, zbiera się go z ziemi; często spady są obite lub mniej wartościowe w stosunku do owoców, które jeszcze nie opadły (na 4 lit.).

Oprócz OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OWOC, KTÓRY OPADŁ Z DRZEWA LUB KRZAKA SAMOISTNIE, ZBIERA SIĘ GO Z ZIEMI; CZĘSTO SPADY SĄ OBITE LUB MNIEJ WARTOŚCIOWE W STOSUNKU DO OWOCÓW, KTÓRE JESZCZE NIE OPADŁY. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x