JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKOK to:

jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego) z zaprezentowaniem w locie elementów gimnastycznych (kokurencja ta nazywana jest też: skokiem przez stół gimnastyczny lub skokiem przez konia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKOK

SKOK to:

ruch, który polega na oderwaniu się od podłoża na skutek odpowiedniego odbicia się nogami (na 4 lit.)SKOK to:

napad najczęściej o celu rabunkowym (na 4 lit.)SKOK to:

nagła (taka, która nie jest stopniowa) zmiana (na 4 lit.)SKOK to:

zeskoczenie z wyżej położonego miejsca w niższe (na 4 lit.)SKOK to:

słabo umięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa (na 4 lit.)SKOK to:

tylna noga zająca (na 4 lit.)SKOK to:

przemieszczenie ogniwa mechanizmu w ruchu zwrotnym między dwoma przeciwległymi położeniami (na 4 lit.)SKOK to:

wzwyż albo o tyczce (na 4 lit.)SKOK to:

... wzwyż (na 4 lit.)SKOK to:

... w dal (na 4 lit.)SKOK to:

wzwyż lub w dal (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.942

BOMBA EKOLOGICZNA, ALLEL DOMINUJĄCY, KOCHAŚ, WIZYTOWNIK, OKOCENIE SIĘ, CHODNICZEK, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PADŹ, WYCHOWAWCZYNI, PRACA, TONAŻ, PRZECHOWALNICTWO, POZYCJA TESTOWA, OKAPI, ŁOGAWIZNA, GRUSZKA, BŁĘDNIK KOSTNY, RARYTAS, POKAZOWOŚĆ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, TRANSPARENTNOŚĆ, CZASTUSZKA, MEADE, REGENT, BIAŁY NALEW, POLEPSZACZ, BALKONIK, BIZNES WOMAN, KAPILARNOŚĆ, CZĄSTKA ALFA, NIEAKTYWNOŚĆ, POCIĄG OSOBOWY, SZANIEC, BAŃKA PRÓŻNIOWA, KOLCZATKA, AKT ADMINISTRACYJNY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, BRZYDOTA, WSZOŁY, DETEKTYW, LANCKNECHT, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, SYFON, ROZDZIAŁEK, OPIEKUN FAKTYCZNY, LAMBREKIN, REKRYSTALIZACJA, BICZ BOŻY, PRZYDAŚ, PROSEKTORIUM, KROWA, SZALEŃSTWO, KONIEC, PACHISI, ORTOGRAFIA, PYTANIE, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, CIEK, WŁÓCZĘGA, KURATOR, MISTRZYNI, KLASTER, WELON, BAŁAMUTNICA, WIOSŁO, LUFT, POWSINOGA, DYSPENSA, OBLIGACJA MUNICYPALNA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, PODATEK GRUNTOWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, KOLEJ, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, ROZROST, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, WŁOSKOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, DYSHONOR, KANAŁ, OMFALOMANCJA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, NIEPOKALANEK, GITARA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ISLANDZKOŚĆ, MAŹ PŁODOWA, TUMBA, OBIEG PIERWOTNY, KREPA, PŁOMIENIE, KRZYŻ PAPIESKI, PLURALISTA, LAND ROVER, DZIENNIK OKRĘTOWY, CHOROBA ZAKAŹNA, PANORA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PÓŁCIEŃ, MINERAŁ, MAFIJNOŚĆ, ARTYKUŁ WIARY, DOŁEK, PRZETARG NIEOGRANICZONY, POROŚL, OPIEKUN, WETTER, PULPIT STEROWNICZY, STAW BIODROWY, GRACA, SKARGA, LORI WYSMUKŁY, ZATRZYMANIE SIĘ, VOTUM, AZYMUT, NARY, OBŁĄKANIEC, ATOL, GLORIA, WYDATEK MAJĄTKOWY, SZAPOKLAK, CZYRAK MNOGI, ARKADA, ADIUWANT, SZTUBA, APOLIŃSKOŚĆ, SKŁADNIA RZĄDU, WIDMO ATOMOWE, LEŻA, BETONOWE BUTY, PUNKT SPUSTOWY, FLUIDYZACJA, POŚCIELÓWKA, OUDRY, PREPER, DZIENNIKARZ PRASOWY, LEVEL, ŁAWA, DŁUGODZIÓB, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, ESTRADA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, HISTORIA, KRAJ, RANWERSY, WAĆPANNA, BITELS, CHROMBUCYL, EKAGLIN, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PADACZKA AUDIOGENNA, DRZEWO, KORELACJA ELEKTRONOWA, CZUSZKA, ELIPSOIDA OBROTOWA, INDEKS RZECZOWY, DODATEK STOPOWY, GALAKTYKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, BROGSY, KOBIECISKO, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, LATRY, SKRĘT, FITOSTEROL, DIAFTOREZA, KŁOBUK, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, HEBRA, ELASTOR, ZAWIKŁANIE, BUKACIARNIA, BUCZYNA NIŻOWA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, PIERWOTNIAK, DEGRESJA, MAJONEZ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ŁOBUZIAK, PATOFIZJOLOGIA, GAŁĄŹ, CIĄG NIESKOŃCZONY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, REKRUTER, HURTNICA ZWYCZAJNA, IN MEDIAS RES, PRZYGOTOWALNIA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, CZEPIEC, SYNTEZA JĄDROWA, IKAT, AGREGAT KRYSTALICZNY, POETA, MYDELNICZKA, DZIEWCZYNA, KLUCZ OBCY, DEPESZA GRATULACYJNA, BIAŁKO, ZŁUDNOŚĆ, SYNERGIZM, KALIKO, REKIN PIASKOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, KET, PODWIECZÓR, HOMOGENIZACJA, GARDEROBIANA, JABŁKO ADAMA, GAŁĘZIAK ZBITY, PLUGAWOŚĆ, WALEC KOŁOWY PROSTY, SWAWOLA, SETKA, REGIONALISTYKA, PARMEZAN, OBJAW, KANTOR, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PRZEBARWIENIE, TRZĘSIDŁA, EKSPARTNERKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, CONCEPT ART, KREOLKA, MATAMATA, KWADRANT, OKRĘŻNOŚĆ, ROK SYDERYCZNY, KASTA, DONOR, PIONEER, KOMBINACJA ALPEJSKA, CZŁONY, KLISZA, ŚWIEGOT, PUCHAR, ROBAK, WYKONANIE, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SUBDOMENA, PORA, ODBOJNICA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PRZENOSICIEL, NAPADZIOR, PŁASZKA, FILIACJA, FOTOALBUM, ZGNILEC EUROPEJSKI, LATARNIA, WAGON PULMANOWSKI, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PHISHER, MAKROREGION, PROGRAM, ROLLS-ROYCE, SZABOTA, PRZEWÓD RATUNKOWY, METAMORFIZACJA, KULTURA TRZCINIECKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, BRZUSIEC, KURACJA SZOKOWA, ROPUCHA ZIELONA, KOPROFIL, TROLL, STOPKA, ATLANTYDA, OSZCZĘDNIŚ, LUSTERKO, SKUPIA, BILARD, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, PRZECIWNIK, ANKIETOWANA, GARNA, STRAWIŃSKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, OBRONA, PIEROGI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, KUBECZEK, SAJETA, MIARA NIEZWARTOŚCI, PILARZE, FINAŁ, SUPERNOWA TYPU IB, BOROWINA, CZUJKA, KOMEDIA NISKA, ZAJĄKNIĘCIE, CHEKKER, DRĘTWOTA, ?MROCZEK POSREBRZANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKOK jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego) z zaprezentowaniem w locie elementów gimnastycznych (kokurencja ta nazywana jest też: skokiem przez stół gimnastyczny lub skokiem przez konia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKOK
jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego) z zaprezentowaniem w locie elementów gimnastycznych (kokurencja ta nazywana jest też: skokiem przez stół gimnastyczny lub skokiem przez konia (na 4 lit.).

Oprócz JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JEDNA Z KONKURENCJI W GIMNASTYCE SPORTOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZESKOCZENIU STOŁU GIMNASTYCZNEGO (PO ODBICIU SIĘ OD NIEGO) Z ZAPREZENTOWANIEM W LOCIE ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH (KOKURENCJA TA NAZYWANA JEST TEŻ: SKOKIEM PRZEZ STÓŁ GIMNASTYCZNY LUB SKOKIEM PRZEZ KONIA. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x