TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSZEWKA to:

tkanina, którą podszyty jest spód jakiejś części garderoby, głównie po to, żeby rzecz lepiej się nosiła (przez metonimię nazywa się tak też materiał, który wyjątkowo dobrze nadaje się na podszewki) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.118

RUDBEKIA NAGA, DNA, INFORMATYKA KWANTOWA, CHRYZELEFANTYNA, CUMMINGS, JODŁA FRASERA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KAPANINA, JĘZYK WEHIKULARNY, APERTYZACJA, PODSTAWCZAK, DOJŚCIE, BICIE CZOŁEM, BLOCZEK, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ZAPALENIE, NOSICIEL, RYM PARZYSTY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, VIBRATO, PAREJAZAURY, ŚLIZG, CANCA, REALIZM MAGICZNY, TOŁUMBAS, KRYPTOKLID, GRĄD SUBATLANTYCKI, CHLEBODAWCA, KRÓLEWICZĄTKO, POPELINA, DEZASEMBLER, PIZZER, ARTRETYZM, TOTEM, AZOT AMONOWY, TELECENTRUM, ASKOCHYTOZA, TKANINA BAWEŁNIANA, ZWODNICZOŚĆ, FIRMA ZWROTOWA, ZADRAPNIĘCIE, PRZYCZYNA FORMALNA, NORNICA, KIR, GUANO, BARBARYT, LEGAR, SEKWENCJA TATA, JUDAISTA, MIRAŻ, ZAPŁODNIENIE, TRYTYTKA, SZLAUF, KOMPETENCJA DECYZYJNA, MACEDONIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PŁASZCZ DOLNY, KRACH, AVIZO, PORZĄDNOŚĆ, RZEŹBIARNIA, PROZIAK, MIĘKISZ ZIELENIOWY, ACENA NOWOZELANDZKA, OKRĘT NAWODNY, WNĘKA, RĘKA, SUBDOMENA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, MOST PONTONOWY, CZYN SPOŁECZNY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PRAGERMAŃSKI, JAŚMINOWIEC WONNY, NIMFA, DEOKSYADENOZYNA, KURTYNA SKALNA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ŚWINKA, FOSFOREK, PIENIĄDZ LOKALNY, TRWAŁOŚĆ, CYWILNOŚĆ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, LAMA, KRZYWA ELIPTYCZNA, MATERIA, GNIAZDKO, REGUŁA ALLENA, STARA, KÓŁKO, MIAŁ, KASA CHORYCH, FUNDUSZ ZASOBOWY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NEWSMAN, NATAL, DUPERELA, SOCZEWKA FRENSELA, SZPITAL ZAKAŹNY, BODZIEC PROGOWY, KEYBOARD, OFIARNIK, RAD, ZADZIERZGNIĘCIE, KURANT, PODGRUPA, PROFESKA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, POLE SIŁOWE, LUBIEŻNOŚĆ, STARY WYŻERACZ, STENWANTA, STARUNEK, STEKOWCE, BRZYDAL, NADBUDÓWKA, LAS OCHRONNY, BIOMETRYKA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KSIĘGA INWENTARZOWA, ZAWIERUCHA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, DZIAŁACZ, OTĘPIAŁOŚĆ, CHICHA, GORYL WSCHODNI, DOTHRACKI, POPRZEDNIK, RAGTIME, SZYMON PIOTR, ZAWÓR, ASOCJACJA ROŚLIN, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PRÓŻNIA, OWOC POZORNY, USZCZYPLIWOŚĆ, KROMKA, BOHATER POZYTYWNY, TALASOTERAPIA, CZABAN, POKÓJ, JĘZYK, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, GRA NIESKOŃCZONA, OLDBOJ, POSTNIK, KOSZULKA, MYJNIA, PANICZĄTKO, POKUŚNIK, CHODZĄCA DOBROĆ, SERŻA, PRUSAK, PARA UPORZĄDKOWANA, ALGRAFIA, ŁOTEWSKOŚĆ, KOMIWOJAŻER, SZTUKA ZDOBNICZA, PODSADKA, ROGAL, REGRESJA MORZA, FLAMENCO, PODŚCIELISKO, DANIE, PĘTLA HENLEGO, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, POBOŻNE ŻYCZENIE, GYYZ, KRETON, WIEK POPRODUKCYJNY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, COWAN, KOŃ TRAKEŃSKI, WAPIENNIK, DŹWIGACZ DACHOWY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZAJĘCZE GRUSZKI, NOSACZ MENTAWAJSKI, POMEZANIA, REAKCJA JĄDROWA, PIES POLICYJNY, ROBDESZAN, STASIMON, SAMOJEBKA, GIGANT, FALA DŹWIĘKOWA, PRZEPYCHACZKA, POTRZEBA, ANALIZA LITERACKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MORAWSKI, PRZYGOTOWALNIA, WALEŃ, TROSKA, OGNIK SZKARŁATNY, ZAWÓR REGULACYJNY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, CAYLEY, BŁĄD TAKTYCZNY, LASECZKA, RAK AMERYKAŃSKI, FORMA, ELEWATOR, ETMALOZA, MOBIL, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ROBER, OCEANOGRAFIA, GRA POJEDYNCZA, BATERIA ANODOWA, BALETKA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, UNIWERSYTUTKA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, KOŃCÓWKA, ANTROPOZOONOZA, SLOW-FOX, AMBITNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŁUSKA, METYLOTROFIA, BECHER, REKLAMA PORÓWNAWCZA, RUNDA, LEGALIZACJA PONOWNA, BRZĘKADŁO, BALANSJER, WEŁTAWA, WILK, RYNEK PRODUCENTA, ALERGEN POKARMOWY, OPTYKA, RAKSA, WŁÓKNO, MÓL BOROWICZAK, ODMIANA HERBOWA, CHUDOŚĆ, POWIJAK, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, STONKA, GRZYB TWARDZIOSZEK, WYCINKOWOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PRAWDA, STYGAL, DRZEWO ROZPINAJĄCE, OBSESYJNOŚĆ, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, CRACKER, BANDOLIER, BODOR, SSAK MORSKI, ANTAGONISTA, WYBRYK NATURY, PATATAJKA, MARUNA NADMORSKA, KAMBUZ, WOSKOWNIA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PELIKAN AUSTRALIJSKI, KOSMOLOT, ANARCHISTKA, EP, TYKA, CEKOTROFIA, TEATR, ARCTG, BIBIMBAP, FAŁDOPŁETWE, ETANOLOAMINA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, LIGUSTR, KRAWIECTWO, NEUROLOGIA, OBTŁUCZENIE, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, EKSHIBICJONISTA, NAPÓJ, PRINSEPIA CHIŃSKA, JASTRZĘBIE OKO, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, NACISK, SPRAWNOŚĆ, KONCHIOLINA, STAROEGIPSKI, CYKL JAJNIKOWY, KAT, GĄSKA WIOSENNA, KORNWALIJSKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KUPCZYK, MASOŃSKOŚĆ, ?BANDEROLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.118 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSZEWKA tkanina, którą podszyty jest spód jakiejś części garderoby, głównie po to, żeby rzecz lepiej się nosiła (przez metonimię nazywa się tak też materiał, który wyjątkowo dobrze nadaje się na podszewki) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSZEWKA
tkanina, którą podszyty jest spód jakiejś części garderoby, głównie po to, żeby rzecz lepiej się nosiła (przez metonimię nazywa się tak też materiał, który wyjątkowo dobrze nadaje się na podszewki) (na 9 lit.).

Oprócz TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TKANINA, KTÓRĄ PODSZYTY JEST SPÓD JAKIEJŚ CZĘŚCI GARDEROBY, GŁÓWNIE PO TO, ŻEBY RZECZ LEPIEJ SIĘ NOSIŁA (PRZEZ METONIMIĘ NAZYWA SIĘ TAK TEŻ MATERIAŁ, KTÓRY WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJE SIĘ NA PODSZEWKI). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast