INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA to:

instrument pochodny, w którym ryzyko jest równomiernie rozłożone pomiędzy dwie strony: jedna strona zyskuje, dokładnie taką samą kwotę, jaką druga traci, np. forward, futures, swapy (na 45 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.405

KOŚĆ ŁÓDECZKOWATA, PĘTLA HENLEGO, SPRAY, RAGLAN, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MERAK, GRONINGER, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, LAKOLIT, ZDARZENIOWOŚĆ, ŁADNA HISTORIA, PRZESUWALNOŚĆ, BIEG PRZEŁAJOWY, ŚNIEG, NAWÓZ KATALITYCZNY, SĄD GRODZKI, ASYSTENTKA, POWYWRACANIE, PŁÓCIENNICA, WARTOŚĆ GODZIWA, PRZEKAŹNIK, UMIEJSCOWIENIE, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SZKOLNOŚĆ, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ZJAWISKO NATURALNE, JEDYNE, ŁUK BLOCZKOWY, JĘZYK ISLANDZKI, OSTRA AMUNICJA, WYBIEG, NAWIS INFLACYJNY, MOŻLIWOŚĆ, GADATLIWOŚĆ, PORÓD POŚLADKOWY, PRASA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PERIOD, ŁOŻE BOLEŚCI, MUTUALIZM, ROMBOEDR, KODOWANIE PREFIKSOWE, NIESTANOWCZOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, MASZT, BEZSENSOWNOŚĆ, FLUAV, ADWOKAT DIABŁA, PARKING ROWEROWY, NASYCALNIA, HENNA, PRZODOMÓZGOWIE, POGOTOWIE, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, TRACICIEL, ANTYKWA, ZWROT WEKTORA, DELFIN, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, ZAPORA OGNIOWA, ZNAKOMITOŚĆ, BERA, HIPOTEKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, APORTACJA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, UCIECZKA, NIEOBFITOŚĆ, WYDRA, BAZA, OPIEKUŃCZOŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, SATYRA, ROSTRY, PAPROCIE, SILNIK SZEREGOWY, KWADRA, BODZIEC WARUNKOWY, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, KLINIKA ABORCYJNA, PAŹDZIOR, BOSKA CZĄSTKA, CYPRYSIK GROSZKOWY, ŻŁOBECZEK, GREGORIANKA, MINÓG UKRAIŃSKI, PRZEZORNOŚĆ, PRZEWÓD, DOWOLNOŚĆ, WEJŚCIE, KABINA STEROWNICZA, KLASTER, SZTORT, BARYTON, SYMETRIA, SKOK, KONCEPTUALIZM, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, HERBATA CZARNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GACEK SZARY, PRZEGRYZKA, WYBITNOŚĆ, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, UNDERGROUND, BIURO, MŁYNOWY, ZGODNOŚĆ, KWAS AZOTOWY, BEZKLASOWOŚĆ, NAUKI O ZIEMI, JĘZYK SZWEDZKI, UKŁAD ODNIESIENIA, RUSZT, WARSTWA JASNA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, MACIERZ NIEOSOBLIWA, MORZE CZARNE, MIKROFON DYNAMICZNY, MOKROŚĆ, FIGLARNOŚĆ, NIDERLANDZKI, LIPA, PISZCZAŁKA, LAPAROSKOPIA, KOZA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KOGUT, SZKOŁA AUSTRIACKA, EDIAKARAN, RZUT RÓWNOLEGŁY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ALKOHOLAN, HELING, STOJAK, SOCJOLOGIA OGÓLNA, RADIOKABINA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, SERŻA, PATRON, ZAROBEK, OPONA RADIALNA, KOLOKACJA, RESYNTEZA, CZTERNASTKA, SKUN, ZEZ, MINÓG RZECZNY, ZIEMIA OBIECANA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, WIELOKROTNOŚĆ, ZADANIE TRANSPORTOWE, FUNKCJA TOTALNA, CZERWONA KSIĘGA, TUBA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, AKT PŁCIOWY, PRZESADNOŚĆ, UKŁAD WYŻOWY, DELIKATNOŚĆ, STRONA, SPLOT SKRZYDŁOWY, PUNKT KARNY, PRZYCZYNA SPRAWCZA, NEFROLEPIS WYSOKI, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SYSTEMOWOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KĄT PADANIA, PÓŁĆWIARTKA, MIKROMETR, PODNOSKA, INSTALACJA, BEZROBOCIE AGRARNE, STAŁA, WELUR, PROTEST SONG, PULPIT, CENTRUM URAZOWE, OPACZNOŚĆ, ARSENAŁ, AKSAMITNOŚĆ, KOPULACJA, SKALA FAHRENHEITA, ŻARŁACZ SZARY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ZWOLNIENIE, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, ŚLIMAK, POLIEN, CZYSTA ALEKSJA, KOLEJ LINOWA, NIEBYWAŁOŚĆ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ROMANS, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, GITARA, PUŁAP, ZAPRZEDANIEC, WODOROSIARCZAN(VI), FILM ANIMOWANY, TOMIZM, CHORY NA GŁOWĘ, PODKŁADKA, POLSKI, BOŻA RĘKA, BŁĘDNIK KOSTNY, PRAWO PRYWATNE, NAJDUCH, KONCHIOLINA, KLUCZ PARTYJNY, KRUPNIK, DEIZM, WIDELEC, PROTEROZUCHIDY, PROTOROZAUR, INDETERMINIZM, STAROŚWIECKOŚĆ, SUSZARKA, ORZEŁ, OBUCH, PRZYBYTEK, LODÓWKA, ŚRODEK, KWARTAŁ, POGROBOWISKO, MODULARNOŚĆ, EMBRIOPATIA, GARMAŻERIA, INTERMEZZO, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, BŁYSTKA OBROTOWA, SUFFOLK, NUNCJUSZ, SKOCZNIA NARCIARSKA, POLIMORFIZM, WIEŚNIAK, ROMBOŚCIAN, AGAT, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MIKOŁAJKI, PERFUMKI, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, RAMKA ODCZYTU, HARFA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, METALIK, IMIENINY, POLNIK BURY, BALDACH ZŁOŻONY, CWANOŚĆ, PRZEDROSTEK, ZBIÓR BERNSTEINA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SUPERTOSKAN, KOMA, KREDYT SKUPOWY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, CYTARA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, CAVAL, KARNET, CHŁOPIEC, NOWICJUSZKA, POMALOWANE, MEMBRANOFON, IMPERTYNENCKOŚĆ, INKOHERENCJA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PISTOLET, RETROGRADACJA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, LITEWSKI, DESIGN, KINAZA BIAŁKOWA, WOOD, PODTYBINKA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, GRUCZOŁ MLECZNY, MODRASZEK ALKON, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KMIOT, OPERA, POZYTRON, METODA, PERSONA, CYJANOŻELAZIAN(III), PIĘTKA, NAMPULA, DURNOWATOŚĆ, PŁACA ZASADNICZA, KLOSZ, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, ?ROZBRATEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA instrument pochodny, w którym ryzyko jest równomiernie rozłożone pomiędzy dwie strony: jedna strona zyskuje, dokładnie taką samą kwotę, jaką druga traci, np. forward, futures, swapy (na 45 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA
instrument pochodny, w którym ryzyko jest równomiernie rozłożone pomiędzy dwie strony: jedna strona zyskuje, dokładnie taką samą kwotę, jaką druga traci, np. forward, futures, swapy (na 45 lit.).

Oprócz INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - INSTRUMENT POCHODNY, W KTÓRYM RYZYKO JEST RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE POMIĘDZY DWIE STRONY: JEDNA STRONA ZYSKUJE, DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ KWOTĘ, JAKĄ DRUGA TRACI, NP. FORWARD, FUTURES, SWAPY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x