PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOKMASZT to:

pierwszy maszt od strony dziobu znajdujący się na większości jednostek pływających o napędzie żaglowym, posiadających co najmniej dwa maszty (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOKMASZT

FOKMASZT to:

PRZEDNIAK; przedni maszt na wielomasztowym żaglowcu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.304

RÓWNONOC, SYNTAKTYKA, BILDUNGSROMAN, ALEURON, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NAPRĘŻACZ, KONTEKST, PAREJAZAURY, SZYLD, ŻYWIENIE, BŁONA MIGAWKOWA, AFERAŁKA, WOLA, CYNGIEL, PERSKIE OCZKO, LILIPUTKA, OSADNIK, DIPOL ZAŁAMANY, ZAKOLE, WĘGIEŁ, MIESZALNOŚĆ, PUDŁO, BIOSFERA, KUPLET, KANAŁ ENERGETYCZNY, TRAWELEBRYTA, MELODIA, PÓŁŚWIATEK, ŁOWCA TALENTÓW, GIPS, ZWARCIE SZEREGÓW, RARYTASIK, PRZEDPOLE, ZACIESZ, LORD, MIKSER PLANETARNY, HYGROPSAMMON, KOŃ, BASEN, PANIER, MUCHY W NOSIE, PRZEWOŹNIK, INTENCJONALIZM, METR NA SEKUNDĘ, KATON, KAPLICA, OZIMINA, ELEMENT, NARCIARSTWO KLASYCZNE, MEADE, WĘDKA, STROLLER, UPOJNOŚĆ, OBIPIĘTA, NAWROTOWOŚĆ, HADAL, PRZETWÓRSTWO, AFGAŃSKI, DRWINA, ODNÓŻA, CHEMIA NIEORGANICZNA, MONTOWNIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KUMULACJA, SPISEK, KOŃ LOKAJSKI, KABLOOPERATOR, ERA MEZOZOICZNA, GILOSZ, KAMIEŃ, IRONIA, CHIRURGIA URAZOWA, KOMEDIALNIA, MAJSTRA, KARAKUŁ, ROZMIĘKANIE, KARŁO, BARBARZYŃSKOŚĆ, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, REDUKCJA, ROWEREK BIEGOWY, DRUT, REZYGNACJA, BARCIAK, OGON, CHIRURG, PRZEWÓD JEZDNY, ALGOLOGIA, MATMA, WYGASZACZ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, WAHLIWOŚĆ, WIELOPŁATOWIEC, DŻEZ, PRZYWODZICIEL DŁUGI, WAMPIR, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, OSIEMNASTKA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KWIAT SIARCZANY, SERIA KWALIFIKACYJNA, SZPONA, GEODYNAMIKA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ANKSJOGENIK, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, LOSOWANIE WARSTWOWE, HÄNDEL, NIESTOSOWNOŚĆ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, KĄT OSTRY, KOLEJKA GONDOLOWA, NIETOLERANCJA, AUTOBUS SZYNOWY, OBSESJA, ŚLIMAK, MASTYKS ASFALTOWY, DYSCYPLINA POKAZOWA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KOSMOFIZYKA, E-MAIL, ŚREDNIA WINSOROWSKA, POKÓJ, KLESZCZE MIĘKKIE, NEANDERTAL, DEGRENGOLADA, NACZYNIAK GRONIASTY, POLNIK PÓŁNOCNY, OSTROSŁUP FOREMNY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ELEKTORAT, NEANDERTALCZYK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, KORKOWE, SPÓŁKA POWIĄZANA, KÓŁECZKO, TKANKA MIĘŚNIOWA, SYLWETKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, JUMPER, PISANKA, HOŁOBLE, TWARDA DUPA, PLAMKA FORDYCE'A, MEDYCYNA PERSONALNA, LEŚNIK, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ZASTRZYK, GRUPA ACETYLOWA, DWUDZIESTKA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, MATEMATYKA, NYLON, KAZUISTA, WAGON PULMANOWSKI, PERSONALNIK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, CIĄGNIK, PARTNERKA, SKROMNISIA, GLIKOGENOZA, CHOROBA REUMATYCZNA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, AARON, REWIZJONIZM, BREZYLKA, PODKOWIEC MAŁY, HANDLARKA, TECHNIKA KLASYCZNA, MALKONTENCTWO, BOTULIZM PRZYRANNY, GEN SKACZĄCY, ONTOLOGIA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, DIAPSYDY, SEPTET, MŁYNEK DO ODPADÓW, FARBA OLEJNA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PERUKARSTWO, PRÓBA WODY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, KONWERGENCJA, HOL MIĘKKI, KREDYT KONTRAKTOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZATOKA, USTNIK, GESTALT, HYDROFOB, ANGLOSAS, SOPEL, PODWIELOKROTNOŚĆ, PRAWOSKRĘT, FILEMON DZIOBOROGI, SYGNAŁ, CYKL EKONOMICZNY, ŚWISZCZ, JEDWABNIK, DWUBÓJ, TRANSGRESJA LODOWCA, IDIOM, STARY MALUTKI, ANATOMIA, WŁAM, SKAŁA WULKANICZNA, KOLUMNA, TEATR LALEK, NADKRWISTOŚĆ, NAKRYCIE GŁOWY, POZŁOTNIK, RODNIA, OKRES AMAZOŃSKI, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TURBINA RUROWA, METR, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, INTUICYJNOŚĆ, MIKROMIKRON, TIOMERSAL, ZUPA, JĄKANIE, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ŻYWNOŚĆ, DOBA, PENITENCJA, MENADA, GRASICA, ZUCH, OSTINATO, SYFON, WYPŁYW, NIEPOJĘTOŚĆ, KINETYKA CIECZY, CHRONICZNOŚĆ, AWIACJA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, DZIECINNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, KAZUISTA, NORWESKI, BĘCNIĘCIE, VOLKSDEUTSCH, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KOPIAŁ, WYGIĘCIE, FILOLOGIA SERBSKA, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, GANGSTERYZM, KLAWISZ NUMERYCZNY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FLASZKA, KAPRYŚNICA, PARTER, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ETYKA, PLUJ-ZUPKA, GŁODÓWKA, KARTEL, BONANZA, NIEDOROZWÓJ, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, KRUP, ZEPPELIN, KARDIOCHIRURGIA, KROK SKRZYŻNY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, DRZWI WAHADŁOWE, CZARNA MOWA, JANSSEN, WIELOBÓJ, BANIAK, MINERALOGIA GENETYCZNA, SKRĘT, PŁASKONOS, SANKCJA, BLOK SOCJALISTYCZNY, CZWÓRBÓJ, EFEKT FISHERA, BYT, TOREBKA, JĘZYK WIETNAMSKI, ŻABKA, DORTMUNDER, DEPRECJACJA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, EKSPERT, JĘZYK ISLANDZKI, SZAPOKLAK, ATRAPA, FRYGIJCZYCY, KOŁECZEK GOLFOWY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, NEBIWOLOL, ?TEORIA DOMINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOKMASZT pierwszy maszt od strony dziobu znajdujący się na większości jednostek pływających o napędzie żaglowym, posiadających co najmniej dwa maszty (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOKMASZT
pierwszy maszt od strony dziobu znajdujący się na większości jednostek pływających o napędzie żaglowym, posiadających co najmniej dwa maszty (na 8 lit.).

Oprócz PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PIERWSZY MASZT OD STRONY DZIOBU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM, POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWA MASZTY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast