ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIEŻKA HAMILTONA to:

ścieżka w grafie przebiegająca przez wszystkie jego wierzchołki dokładnie raz (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.610

BIEL, PREPARAT, PIANOLA, KIEROWNIK POCIĄGU, BIOMAGNETYZM, BŁOTNIARKA, ORKA NAJMNIEJSZA, BON OŚWIATOWY, BOROWINA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZMĘCZENIE, BAZA ORBITALNA, KULOMETRIA, KOŁOWACIZNA, NALEWKA, DIALEKTYKA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, PRZEWIELEBNOŚĆ, ZAWAŁ SERCA, DEIZM, KLUCZYK, RAFA, KREDYT KUPIECKI, ŚW. PIOTR, NAGŁOŚNIENIE, HEIDEGGER, JEDEN, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, FRANK MONAKIJSKI, SZCZURO-WIEWIÓRKA, BANDOLIER, ŚWIR, REGULACJA CEN, MODUŁ ILORAZOWY, ODWOŁANIE, APASZKA, PRACA DOMOWA, HETYCKI, RÓG, SUBSKRYPCJA, RELEWANCJA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, POLONEZ, NAKAZ PRACY, OSTANIEC, TOŁUMBAS, CHRYSLER, IMMUNITET SĄDOWY, BOLOMETR, KĄT DOPISANY, SIOŁO, CIS, ZAMSZ, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, JARMUŁKA, KAZUISTA, PROMIEŃ BETA, POLE WIDZENIA, PREWENCJA RENTOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, GAZY, IPHONE, PRZESIEDZENIE, ZARZĄDZENIE, PIENIĄDZ REZERWOWY, METALMANIA, ZGORZEL GAZOWA, DEPESZA EMSKA, KOŃCÓWKA, KOSZARNIAK, UKŁAD KRWIONOŚNY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, SPADKOBIERSTWO, PENDENT, WIETRZENIE ORGANICZNE, PROFIL LIPIDOWY, PODATEK KOŚCIELNY, DRZEWORYT, PIRAMIDA NERKOWA, ZASILANIE SIECIOWE, KRĄŻENIE WROTNE, EROTOMAN TEORETYK, KWARTALNIK, WSTAWA, MACA, IGLISHMEK, KWEF, KRZEŚLISKO, OGNISKO, TRĄBKA SYGNAŁOWA, CZŁON PODRZĘDNY, INFLACJA KONSUMENCKA, PRZESZKADZAJKA, LEKTORAT, MYSZOSKOK WIELKI, DERBY, MUZYKA PROGRAMOWA, CIEPLARKA, AGAWA, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, HOMAGIUM, STUPAJA, MORFOTROPIA, MIKOZA, QUIZ, DEKLARACJA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, WOAL, SYRENA ALARMOWA, TEMPERA, KORYTARZYK, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, BAŁWOCHWALSTWO, NOTACJA DIRACA, NAPOLEONIZM, KOŃ, DZWONNICA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, NAROST, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, GIZARMA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, STRAŻNICA, WYSPA KONTYNENTALNA, ARPEGGIO, KRAKUSKA, AUTSAJDER, CIĄG POLIGONOWY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KORPUS, NAKŁADKA, FORMALIZM JONESA, WLEW, SELEKTOR, NINGCHENGOPTERUS, POPIELNIK, IDIOM, IMPERIUM BRYTYJSKIE, CYSTERNA, KAZARKA CZUBATA, ŁUK, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, DYKTA, RÓWNIK, KORYNCKA, KABINA, PODATEK BEZPOŚREDNI, CIEPŁE LODY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SPÓDNICZKA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, FESTMETR, DUALNOŚĆ, PODATNOŚĆ, BAŃKA PRÓŻNIOWA, DONŻON, MIKROKARTA, KLUCHY POŁOM BITE, GEN MODYFIKATOR, KOSZULA NOCNA, ALLOFONIA, INTELIGENCJA WERBALNA, LAWINA GRUZOWA, MANIOK, PIES PASTERSKI, AUTOTOMIA, MARKER GENETYCZNY, KASAK, AWIZO, KWESTA, KLAN, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, JEDNOKROTNOŚĆ, GHISCARSKI, MENNONICI, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ZŁY GONIEC, IPERYT, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PIEPRZ BIAŁY, ROGATKOWATE, TERMINATOR, LAING, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, LARGO, SKROMNOŚĆ, AINUR, NOCEK BECHSTEINA, FIRMÓWKA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, SUBIEKTYWISTA, JASZMAK, OPRZĘD, AUDIOTEKST, MÓZG MATRIOSZKA, UMOWA WIĄZANA, KYNOTERAPIA, ORBITA POLARNA, GĘDZIOLENIE, KONSERWACJA, KABAŁA, WOLEC, KOLABORACJONISTA, ATASZAT, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ZNAK ZŁOTNICZY, RETRANSLACJA, ŁADA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TRIAL, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, PROTEKTORAT, TICO, ŚWIERK SITKAJSKI, PSEUDOMORFIZM, MĄCZNIAK, CHALDEJA, JĘZYK BRETOŃSKI, PEPSI, FIESTA, GŁOWICA BOJOWA, KAUTOPIREIOFAGIA, ŚWINKA, SOS BESZAMELOWY, CHWILÓWKA, AKREDYTYWA, OSMOZA, PUGET, KAPITANA, GŁOS JĘZYKOWY, BRDA, PUCHLINA WODNA, KARTEZJUSZ, ORLOG, BETONOSKOP, TOKSYNA SINICOWA, NOWA TWARZ, OC, AUTOHEMOTERAPIA, HARACZ, WIERZCHOŁEK, OSOBOWOŚĆ, MAKIJAŻ, CEDUŁA, LISTEK, EROZJA RZECZNA, PADACZKA ODRUCHOWA, EUKLIDES, STRATEGIA, WIELKI STEP, DWUBÓJ KLASYCZNY, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, BRYTYJSKI, WADA DREWNA, BŁONNIK, KOMENDATARIUSZ, KAFKA, PRĄD ZAWIESINOWY, TŁUSZCZAK, NORWID, PARÓWKA, NOZDRZE, WNIEBOWZIĘCIE, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, OSTRYGA, DOSTYCZNA, GWARANCJA, INFLACJA AKADEMICKA, NOOSFERA, SKŁAD CELNY, CHOROBA STARGARDTA, PLAMA, LOTOSOWA STOPA, ULGA UCZNIOWSKA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, JĘZYK FLAMANDZKI, OWAL KARTEZJUSZA, KOLUMNA UWIĘZŁA, ŚW. AUGUSTYN, CHOROBA POPROMIENNA, NOMINAŁ, DUR POWROTNY, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, ODWZOROWANIE LINIOWE, ECU, TRIO, ZŁÓBCOKI, BACYTRACYNA, OAZA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, STACCATO, ?KAKAOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIEŻKA HAMILTONA ścieżka w grafie przebiegająca przez wszystkie jego wierzchołki dokładnie raz (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIEŻKA HAMILTONA
ścieżka w grafie przebiegająca przez wszystkie jego wierzchołki dokładnie raz (na 16 lit.).

Oprócz ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ŚCIEŻKA W GRAFIE PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ WSZYSTKIE JEGO WIERZCHOŁKI DOKŁADNIE RAZ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast