FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTANIEC KRASOWY to:

forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.925

WYTWÓRNIA FILMOWA, KOOPERANT, DOWÓD APAGOGICZNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, JEDNOSTKA PRACY, CZERECHA, MOZA, POWIERZCHNIA WALCOWA, EKSPLOZJA, PODZIEMIE, GÓRY WULKANICZNE, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, IGRZYSKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, BIAŁKO PERYFERYJNE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, HERMETYCZNOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, FORMA, CIAŁKO BIAŁAWE, KAFETERIA OTWARTA, ZIARNIAK, STAROPANIEŃSTWO, ZIMNY PRYSZNIC, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, SZABAS, GOŁYSZEK, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, CERKIEW, GALASY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, CHMIELNICCZYZNA, OTWARTOŚĆ, DŁUŻNIK SOLIDARNY, FENIRAMINA, ZJEŁCZAŁOŚĆ, PÓŁKWATERKA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, INERT, SPLUWACZKA, ANTYRELIGIA, SKRZYNKA LĘGOWA, MEDGYES, STRĄCZYNA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, FERRIMAGNETYZM, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, TRYLMA, PUNK ROCK, WŚCIEK DUPY, PRZENIKLIWOŚĆ, WKŁAD, ŚRODEK, PLATFORMA PALEOZOICZNA, WODZIAK, STANOWISKO, ARYTMOMETR, RZECZOWNIK POLICZALNY, UKŁAD NIELINIOWY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, HOLTER, MODYFIKACJA, KOCIOŁEK SKALNY, REDYNGOT, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, BLASTODERMA, MAŁOLETNOŚĆ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, BIBLIOTEKA, PARAFIA, BOGDANIEC, RDZA, TACHISTOSKOP, RAGTIME, ADAMÓW, WSIOWY FILOZOF, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, FEREZJA, MARSJAŃSKI, JANSENIZM, ORATORIUM, ŻÓŁTY GUZEK, GWIAZDKA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ŁAZARZ, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, KOD PRZEDROSTKOWY, TOUAREG, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, ANDROGINIA, WYRÓWNANIE, FUNKCJA FALOWA, SITCOM, SEKWENCJA PALINDROMOWA, CIT, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, RELACJA ODWROTNA, PIEC TYGLOWY, HARMONIKA SZKLANA, SPRZĘT MECHANICZNY, BAŁAGULSZCZYZNA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MANEWR PRINGLE’A, ENERGIA, PEDOGONEZA, MAŁY RUCH GRANICZNY, SKOJEC, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, FUNKCJA JEDNORODNA, GRACJALISTA, DIETA KOPENHASKA, POPŁÓD, ADWEKCJA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, MACA, KWASZONKA, HISTORYZM, SKOCZEK EGIPSKI, OKNO MODALNE, CHODY, PAMIĘĆ LOGICZNA, ZWIERZĘ, DOCHÓD NARODOWY, BLANKIETOWOŚĆ, PRECYPITACJA, ZRZUTKA, NIECHLUJ, ŁADA, SYSTEM EKSPERTOWY, ROZMIAR, SZUFLODZIOBKI, ANONEK, PŁÓCIENNICA, MELODYJNOŚĆ, GLIGLIŃSKI, JATAGAN, APERTYZACJA, GEN MODYFIKATOR, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, NIEMETAL, THUN, MIESIERKA, INERCJALNOŚĆ, PILOTÓWKA, FORMA, GWARANCJA, SZTUFADA, MŁODZIEŻÓWKA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, WŁÓCZYKIJ, REGUŁA SARRUSA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, NIEWIERNOŚĆ, FORMA, JASNOŚĆ, SŁUŻBA ZASADNICZA, PŁOMIEŃ, ONOMASTYKA, RAK PRĘGOWATY, GAZ DOSKONAŁY, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, CWAJNOS, OPRICZNINA, NIECZYNNOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LAWATERZ, INSTRUMENT DŁUŻNY, BOMBONIERKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KASOWNIK, LUMINANCJA, KWAZIKRYSZTAŁ, DŹWIĘCZNIK, AHISTORYCZNOŚĆ, OWOC SZUPINKOWY, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, SZYPUŁA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, SKRYPT, KARTEL NARKOTYKOWY, MONOPOL SKARBOWY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, KOSSAK, PANASONIC, HELISA, NIEDOPUSZCZENIE, RYBA, FOTOJONIZACJA, SZKŁA, PRAWIDŁO, WIRULENCJA, FLAMENCO, ŁOPATA, KOLUR, ZERÓWKA, EURYTMIA, OKUCIE, KOLBA, SMENTARZ, RAPORT FISCHLERA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, LOG, MĘKI TANTALA, PERGAMON, LAMPA FLUORESCENCYJNA, SPLOT, NARRACJA KRONIKARSKA, ZIEMIA NICZYJA, WIERSZ, LEKTURA, EMPIRYZM LOGICZNY, SUPERTOSKAN, NEXIA, NADGORLIWOŚĆ, SKÓRNICTWO, DEINSTALACJA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, TRANSGRESJA, WĄŻ, JĘZYKI IROKESKIE, ŚWIĄTYNIA, PRAGMATYKA, NIEOCHRZCZONY, FENOMENALIZM, ECHO, OLEJ RĄCZNIKOWY, PLEJADA, ELEGIA, OBRAZ, SZAFA, MASŁO CZOSNKOWE, JĘZYK KOREAŃSKI, DELFIN GRUBOGŁOWY, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KISZKA, KONFLIKT TRAGICZNY, ODRA, INDYWIDUALIZM, PRZESTRZEŃ BANACHA, TELEFONIA, JAZ, ŚW. PIOTR, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, WŁÓKA, SYMPOZJON, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, KOMORNIK, KLAG, WYCUG, OFICJUM, ŁEBA, CHROPOWATOŚĆ, GRUPA ALKILOWA, KONWOLUCJA, MIKROTECHNOLOGIA, WIECZNY ŚNIEG, KOLEJKA GÓRSKA, WODA, AUTONOMICZNOŚĆ, NIMFOMANIA, SKÓRZAK, OBRAZ OPTYCZNY, PARATYFUS, WARTOŚĆ BILANSOWA, REAKTOR, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, SYBERYJSKI, KARTA WIZYTOWA, LIPODYSTROFIA, BUDYŃ, FLAGRUM, HIPOSTAZA, SPŁATA BALONOWA, AGREGAT, TEATR, EKSCESY, PRZEWIETRZNIK, KONCESJA, REIFIKACJA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, KAKAO, DAKTYLOGRAFIA, LIMIT, DAEWOO, ZWORKA, TENGWAR, BŁONA MIELINOWA, WZORZEC RUCHOWY, BIEŻNIK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, FAKT PRASOWY, WIĄZANIE PODWÓJNE, KOZAK, ?RZEŹWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTANIEC KRASOWY forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTANIEC KRASOWY
forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę (na 15 lit.).

Oprócz FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - FORMA KRASU POWIERZCHNIOWEGO BĘDĄCA KOPIASTYM, STROMOŚCIENNYM PAGÓREM, ZBUDOWANA ZE SKAŁ WAPIENNYCH, KTÓRE NIE ULEGŁY ROZPUSZCZENIU PRZEZ WODĘ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x