OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOKLUSZ to:

ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 7 lit.)KRZTUSIEC to:

ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.361

RELACJA DWUCZŁONOWA, PÓŁPĘTLA, WIDMO ABSORPCYJNE, PRECESJA, KREOLKA, KUC MERENS, KINDER NIESPODZIANKA, MYDLARZ, KUBECZEK, FATYGANT, STRUNOWIEC, WYLEW, BRONCHOGRAFIA, IGG, ŚNIEŻYCA, PUŁAPKA KREDYTOWA, POCHODNA, PILŚŃ NERWOWA, WYROBNIK, STRATUS, WYŁOŻENIE SIĘ, BEZGRANICZNOŚĆ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, STROP KLEINA, NAKRYCIE GŁOWY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, HELLENIZM, RADIANT, WYCZYSTKA, BERSON, BOXER, KOFAKTOR, MIMETYZM, NIEUŻYWALNOŚĆ, ZBOŻE, SZARLATAN, HANAFITA, SPOWIEDŹ, TWIERDZENIA TALESA, PODSZEWKA, KWIAT, TURANOWIE, POLONEZ, ROZWÓJ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, DONIESIENIE, SPISYWACZ, WYŚCIG, KONFEKCJONER, NARYS KLESZCZOWY, USTAWA, DUR PLAMISTY, ODKŁADNICA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ZMIERZCH CYWILNY, PEPLOS, KOŃ TROJAŃSKI, BABRAŁA, BLOK, SPACJA, UKŁAD NIELINIOWY, AKT MOWY, GAŁKA BLADA, PIZZERIA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, ZAPARZACZKA, FORMA PRZESTRZENNA, KOMEDIANTKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CYKL REPRODUKCYJNY, HEMIKRYPTOFIT, CESARZOWA, KOLORYMETRIA, ŻAREŁKO, KONTAKT, OMASTA, GRUSZKA, CIASTO, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, USTROJOWOŚĆ, KWADRANT, PREPAID, FILM MUZYCZNY, JEDENASTKA, SZKOLARSTWO, PALEOORNITOLOGIA, SZWEDZKI, MATERIAŁ SKALNY, MENISK, PARADOKSOGRAF, NIESKWAPLIWOŚĆ, GARNEK, SCENA ROZBIERANA, RADIOKABINA, KOMEDIA DELL'ARTE, BILOKACJA, CZUSZKA, NEUTROFIL, TAG, CUMMINGS, FALA, TEMPERATURA ROSY, KRYSZTAŁ, CHOROBA ORMONDA, ABORTERKA, ABOM, DŻAMAHIRIJJA, BYŁA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WAPIENNIK, GONIEC, WYDATKI KONSUMPCYJNE, JEDNOSTRONNOŚĆ, SKÓRZAK, POKRZYWDZONA, PODZIELNOŚĆ, CZUWANIE, BAKTEROID, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, KOLCZATKA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, ANOMALIA DUANE'A, BUDKA LĘGOWA, MAŁCUŻYŃSKI, CHRYSTOFANIA, SAMOGŁOSKA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, CUDZOŁOŻNICA, KONWENT, SIOŁO, CENA WYWOŁAWCZA, MORENA BOCZNA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, FERMENTACJA MASŁOWA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, SPRINTER, POLIMORFIZM, TRZYDZIESTKA, STYGOFAUNA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, DEOKSYADENOZYNA, OBRÓT PIERWOTNY, LORIA, KOLEŻANKA PO FACHU, STYGOFIL, WINDSOR, ELASTOR, SZTUKA MINOJSKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, NOZDRZE TYLNE, MANUFAKTURA, KATEGORIA SPOŁECZNA, OAZA SPOKOJU, REPETYTYWNOŚĆ, DUK, JEDNOKOMÓRKOWIEC, NOC, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KOZIARZ, OGNISKO, LAPILLI, INŻYNIER DUSZY, PAPROĆ DRZEWIASTA, WSPÓŁBRZMIENIE, CZŁOWIEK GUMA, PRZYGOTOWANIE, KSIĘGA ŁAWNICZA, CHOROBA TARUI'EGO, OSEŁEDEC, PODPAŁ, TYRYSTOR, NASTAWNOŚĆ OKA, BIOSFERA, WERAPAMIL, CZASOPISMO, HISZPAŃSKI, OFENSYWA, MEDYCYNA NUKLEARNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, TRÓJKOMBINACJA, ALEJA SZTYWNYCH, PASAŻ, MAMUT POŁUDNIOWY, DEKONTAMINACJA, ZAKŁADZINY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, CZAMARA, ZERO, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ZAMSZ, USTAWKA, CHLEB PSZCZELI, LIKWIDACJA, KISZONKA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, PRZYSŁONA, PIONEK KRÓLEWSKI, FLAMENCO, MOC, NACIECZENIE, ZATOPIONA DEPRESJA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PLOTER GRAWERUJĄCY, KOD ROZWINIĘTY, OKLEPIEC, MIKROMIKRON, OBRAZ OPTYCZNY, PRZEDROŚLE, ATLANTYDA, KRYPTOKOMUNIZM, ZASTANOWIENIE, KOŃ LOKAJSKI, DZIECKO WIEKU, KANIKUŁA, GRA WYŚCIGOWA, DODAJNIK, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SEKRETARZ, DEBILNOŚĆ, ADMINISTRACJA SKARBOWA, BŁĄD MATERIALNY, WIECZNA ZMARZLINA, JOŁOP, KOMORA NABOJOWA, ZIELONA GRANICA, EGIDA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOSTKI NAPIERA, MIEDNICZKA NERKOWA, UMIEJSCOWIENIE, MAKROREGION, CYKL GOSPODARCZY, KECZUOWIE, AEROZOL BIOLOGICZNY, PRZEJEZDNY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PŁEĆ, OSKRZELIK, GOŁĄBKA, DERELIKCJA, KONIDIUM, NIENOWOCZESNOŚĆ, GRUPA ETYLOWA, SIAD TURECKI, BRZMIENIE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, MANDARYŃSKI, MIKROFON WĘGLOWY, ABSURD NAZWOWY, SZKAPLERZ, KRAJOBRAZ, STRZAŁKA MAŁA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, GLOBIGERYNA, LINIE BEAU, BELKOWANIE, POZIOM SPOŻYCIA, FIZYKA TEORETYCZNA, KOMISJA, MWERU, ODLEWACZ, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, GNETOWE, MOSKIT, EKONOMIA SPOŁECZNA, CENA SKUPU, AFGAŃSKI, KORZONEK, STRÓŻÓWKA, CALABAZA, SYNDROM PARYSKI, CHOROBA AFEKTYWNA, GROOMING, PARTER, BACHATA, RUBEL BIAŁORUSKI, CHAŁUPNIK, ABSTRAKCJONISTA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MIKSER, SEKTOR PUBLICZNY, INTERPRETER, APERTYZACJA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, NERWICA NIEDZIELNA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ONDYNA, PAPACHA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KOMORA WILSONA, ?NAZWA INDYWIDUALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOKLUSZ ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 7 lit.)
KRZTUSIEC ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOKLUSZ
ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 7 lit.).
KRZTUSIEC
ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która charakteryzuje się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis) (na 9 lit.).

Oprócz OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI KASZLU I PRZEDŁUŻAJĄCĄ SIĘ DUSZNOŚCIĄ, WYWOŁYWANA PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA (BORDETELLA PERTUSSIS). Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x