OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SESJA to:

obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SESJA

SESJA to:

dzień pracy giełdy; określony przedział czasu, w którym odbywają się transakcje giełdowe (na 5 lit.)SESJA to:

posiedzenie, zebranie członków jakiejś instytucji, grupy w celu omówienia pewnych spraw (np. sesja plenarna) (na 5 lit.)SESJA to:

cykl posiedzeń lub wydarzeń podobnego typu (np. sesja posiedzeń sejmowych lub sesja na uczelni) (na 5 lit.)SESJA to:

praca np. w studiu nagrań nad nowym materiałem muzycznym, praca w studiu fotograficznym nad serią zdjęć itp (na 5 lit.)SESJA to:

okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzaminy na danym wydziale uczelni wyższej; przypada pod koniec każdego semestru akademickiego (na 5 lit.)SESJA to:

spotkanie w ramach psychoterapii (na 5 lit.)SESJA to:

dzień pracy giełdy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.156

CHICHA, DŻUBBA, BRUKSELA, AINUR, RYNEK WTÓRNY, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, GTA, STREFA KLIMATYCZNA, RAKIETA, WOSK MONTANOWY, SKOK, FOTEL ROZKŁADANY, ZAJĄC SZARAK, OPOKA, SILNIK PRZELOTOWY, ALLOFONIA, BRUNO, WYPALENISKO, WARUNEK LOKALOWY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, MAZURSKI, KARMEL, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, CERKIEW ŁEMKOWSKA, SUKNIA ŚLUBNA, ONET, BAGNO, CYNAMON, ZAWÓR REGULACYJNY, PUCHLINA WODNA, KOMÓRKA, WIBRACJA LABILNA, PROSTNICA, WKŁAD, KLAKSON RĘCZNY, ODWIEDZALNOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, JASKINIA LODOWA, ZESKALANIE, KOMINOWE, PREKLUZJA, PYTEL, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, DANE, HISZPAŃSKI LODZIK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, JEFFREYS, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, CENA ZBYTU, SKOCZEK PUSTYNNY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, IMPLEMENTACJA, ZŁĄCZE, WIELOKROTNOŚĆ, GETTER, WAGON BREKOWY, PLETYZMOGRAFIA, KRATKA ŚCIEKOWA, KLUK, ROKIET, WPUST CZOPKOWY, FILIPIN, HASTA, SZNUR, BOLEC, WKŁUCIE CENTRALNE, KOLOKWIUM, FORMALIZM JONESA, GŁOS JĘZYKOWY, ZLECENIE PŁATNICZE, OWADOPYLNOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, PROGNOSTYK, ŚLAD PAMIĘCIOWY, SZKIC POLOWY, BIAŁA STREFA, GŁĘBIA OSTROŚCI, FAHRENHEIT, SZYNKA SZWARCWALDZKA, KANCELARIA TAJNA, JAJO, KUKŁA, FIRMAMENT, MUCHOMOR BULWIASTY, MIASTO STAROŻYTNE, DZIELNICA, GNIAZDO SIEROCE, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PÓŁKREW, KOŃ TRAKEŃSKI, MAKROPOLECENIE, POLEWKA, MIECZ OBROTOWY, NÓŻ FIŃSKI, TELETURNIEJ, SKLEPIENIE NIECKOWE, RÓG, ROZTOPY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, CZAMARA, KATAKAUSTYKA, SEJM, CHOROBA LUTZA, SURFING, JĘZYK KOREAŃSKI, KRĄG CZAROWNIC, ZATOROWOŚĆ, REGULACJA CEN, ROBDESZAN, CZARNA DZIURA, ALCOCK, BIOTRANSFORMACJA, WYPORNOŚĆ, REGUŁA SAVAGE'A, PRASADAM, CELOWNIK, HOTENTOCKI, KRAŚNIK PURPURACZEK, EURYTMIA, PAMIĘĆ BUFOROWA, NÓŻKA, KLINKIER CEMENTOWY, WZÓR, MAŁCUŻYŃSKI, OKNO DIALOGOWE, PODCIEP, GÓRALSKI, METYL, PAPIER CZERPANY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, WSTECZNICTWO, CUKIER INWERTOWANY, NAKAZ PRACY, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, MĄTEWKA, CHOROBA PROMIENNA, WĄTEK, NEWA, OSŁONKA MIELINOWA, KOSA KUŚNIERSKA, RETRANSLACJA, JĘZYK FALISKI, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, DOBRA FINALNE, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CZUCHUNIA, POŁĄCZENIE, LEMUR WARI, EDYKUŁA, KOVACIĆ, CERKIEW BOJKOWSKA, POMOC, DELUWIUM, JEZUITA, ESPADON, PODSZEWKA, URLOP ZDROWOTNY, DOLINA RYNNOWA, SEMAFOR, WAPER, TEMPERAMENT, NER, FRONTALIZM, AUT BRAMKOWY, CELOWNIK, KWATERUNEK, OSIOŁ, LINIA WODORU 21 CM, WIETRZENIE ORGANICZNE, FIZJOGNOMIA, CZAS MARTWY, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, ŚWIĘTOPIETRZE, SŁUPOZĘBNE, RĘKAWICA GOLFOWA, PRZESIĄK, FOREMKA, KRZYŻYK, ARIANE, NER, ZGNILEC EUROPEJSKI, SANIE, ZAWIJAS, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PŁACA MINIMALNA, GAZA, PROTUBERANCJA, SZWY, CYK, CHODY, ŚWIR, KANAŁ ENERGETYCZNY, PRAWO ZATRZYMANIA, WYDALINA, SOLIDNOŚĆ, SSAKI JAJORODNE, ZNAK, ERGOMETR, IMPLIKACJA MATERIALNA, SYBERYJSKI, NAWIETRZAK, PIEC, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, DROMONA, SAMOPAŁ, GRUBY, ZAPŁON, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, MAKABRA, MINERAŁ ZABARWIONY, PART, SALTO, LOKALIZACJA, CZAS GRAMATYCZNY, WIELKA WOJNA KOZACKA, ASTMA, SHARAN, DAUSSET, SESJA, KOMPARYCJA, HIPERPRZESTRZEŃ, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, TEORIA DESKRYPCJI, SPOWIEDŹ, F, BROSZA, TERCJA, GRZYWNA, PHISHER, ŻART, JĘZYK MIGOWY, HELLADA, ARCYPASTERZ, WKŁAD DEWIZOWY, WIEK, ELEKTROWNIA ADAMÓW, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ZAKRES REAKCJI, PISIA, STRÓJ DWORSKI, PRZECIWWAGA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, PLAMA BARWNA, PARALIPSA, CUKRZYCA, DELEGOWANY, ZMIANA, LAMPA, LOGAN, SIŁA, POLITYKA DYSKONTOWA, LOKACJA ATELIEROWA, BERMYCA, AMFORA, PROSTYTUTKA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, USYTUOWANIE, WALIDACJA KRZYŻOWA, PRZEPLOTKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, OKRES PÓŁTRWANIA, DELEGATURA, KONWENCJONALIZM, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, CECHA RECESYWNA, DEIZM, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, CZAS, SKUFIA, AGREGATOR, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, MANDYLION, BEZPIECZNIK NASTAWNY, GOŚCINNY WYSTĘP, LUDY TURAŃSKIE, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, FAWELA, SAN, KREDYT POMOSTOWY, SZTUCZNY CZŁONEK, ABSOLUCJA, OBRAZA MAJESTATU, OKOP, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KWESTA, HARMONIKA SZKLANA, KĄT POZIOMY, ANALIZA WYMIAROWA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, ROBOTY PUBLICZNE, SYMETRALNA, PUEBLO, KOLORYMETRIA, MAKIJAŻ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, BARCZATKA FRANKOŃSKA, ROZRZĄD, ?LEGWAN GŁUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SESJA obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SESJA
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (na 5 lit.).

Oprócz OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - OBIEKT ZAPAMIĘTUJĄCY PRZEZ PEWIEN CZAS NA SERWERZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA Z KLIENTEM; DANE PRZYPISANE DO SESJI MAJĄ PRZEWAŻNIE CHARAKTER CHWILOWY, ULOTNY. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x